onsdag 8 april 2009

Nätneutralitet och medborgarrätt.

Bloggandet har blivit en lärprocess, där jag blivit medveten om hotet mot internet och den kamp som pågår. Striden står mellan politiker och företag, som vill begränsa människors möjligheter att använda internet och de företag och politiker, som vill ha ett fritt, öppet och neutralt internet. Man kan säga att striden står mellan begränsningar genom övervakning/filtrering/kontroll/paketering och medborgerliga rättigheter genom tillgång till fri information och kommunikation. I USA är det en del stora tele- och kabel-TV-företag, som arbetar aktivt för att undergräva innehållet i begreppet Net neutrality. Nätneutralitet innebär att telekomföretag ska ge användarna möjlighet att själva välja vad man vill använda nätet till. För att freda internet drivs därför en Save the internet-kampanj i USA.


Inom EU pågår en liknande kamp och här står slaget om Telekompaketet i trianguleringen mellan Europaparlamentet – Ministerrådet – Europakommissionen. Triangulering är en förhandlingsprocedur där olika starka viljor ska förenas till något gemensamt. Malcolm Harbour ansvarar för direktiv om samhällsomfattande tjänster, integritet och elektrisk kommunikation, vilka nu blir till ett enda direktiv. Harbour presenterade igår resultatet av överläggningarna i IMCO-utskottet med förslag från den 1:a läsningen (24 september 2008) och ändringar/tillägg, som tillkommit vid trianguleringen och utskottets behandling. DN hade en artikel om detta den 31 mars. Tillträdes- Ram- och Auktorisationsdirektiven, samlas också till ett enda direktiv och hanteras av CatherineTrautmann. Därutöver finns ett direktiv om ett europeiskt samarbetsorgan för telekom (BERT), vilket Vera Pilar del Castillo ansvarar för. Det är Trautmanns frågor som ska till beredning i ITRE-utskottet den 21 april. Dessa behandlas, enligt uppgift från Helena Hånell hos Gunnar Hökmark (M), inte på ITRE-utskottets möte den 16 april. Sedan ska allt detta vidare till omröstning i Europaparlamentet den 5 maj.


Inför den första läsningen i Europaparlamentet skrev Mark Klamberg den 21 september 2008 ett mycket informativt inlägg på sin blogg och redogjorde för läget just då. Men sedan dess har det flutit en hel del vatten under broarna. Krafter, som vill kontroll och filtrering, ser ut att ha stärkt sin ställning. Finns det då inga som organiserar ett motstånd mot dessa krafter inom Europa? Jo, här har en rad organisationer samlats i nätverket La Quadratur du Net (Squaring the Net), som har till uppgift att informera om lagstiftningsprocesser som hotar medborgerliga rättigheter likväl som ekonomisk och social utveckling i den digitala eran. Nätverket stöds av franska, europeiska och internationella NGOs inklusive the Electronic Frontier Foundation (EFF), the Open Society Institute (OSI) och Privacy International (PI). Gruppens namn är valt med tanke på att de individer, organisationer, företag och politiker, som vill styra-kontrollera-övervaka-filtrera-paketera nätets innehåll arbetar på att göra en cirkel fyrkantig.


La Quadratur du Net har gjort en sammanställning av de ändringar och/eller tillägg (amendments) som trianguleringen har lett fram till inför möten i IMCO- och ITRE-utskotten samt markerat med + respektive – samt med grön respektive röd färg vilka tillägg och/eller ändringar, som de rekommenderar respektive motsätter sig ifall Europas valda politiker vill värna medborgerliga rättigheter likväl som en ekonomisk och social utveckling. Dessutom bedrivs forskning på olika håll. I England finns IpTegrity.com – en webbsida, som drivs av Monica Horten, doktorand vid University of Westminster där arbetsnamnet på hennes arbete är 'The Political Battle for Online Content in the European Union'. Intressant.


Medan upphovsrättsindustrin och företag, som vill införa olika slags begränsningar, slåss med näbbar och klor för att peta in olika skrivningar i Telekompaketet, finns det optimister bland kreatörer, som vill visa hur man kan dra nytta av nätet istället för att se det som ett ställe där man blir bestulen. Här Anna Troberg, som skapat det sociala nätverket XtremeCreator för att sammanföra kreativa skapare inom kulturområdet med tekniskt kunniga för att tillsammans ta steget in i framtiden. Det greppet gillar jag – mera resultat och mindre prat!!!


Men, hur når man författare, bild- och musikskapare, som hjärntvättats att tro att all sköns faror lurar därute och kanske inte ens har en internetuppkoppling? Den digitala klyftan handlar inte om ålder, utan i högre grad om vanföreställningar och myter, som frodats i spåren av Antipiratbyråns läs upphovsrättsindustrins mångåriga kamp mot The Pirate Bay. Detta sopar man inte undan i brådrasket. Ett botemedel kan vara att sprida tankar om en affärsidé, som gästbloggaren Erik Westerdahl hos Opassande. Men, det möjligt att den idén inte håller längre. I vart fall ska det bli intressant se på vilka grunder en teleoperatör måste lämna ut ip-nummer, vilket SvD skriver om idag.


Under tiden fortsätter bataljen i Bryssel. Orkar Lena Ek (C ), Göran Färm (S) och Gunnar Hökmark (M) i ITRE-utskottet gå före och visa vägen? Eller kommer bataljen att pågå ända fram till EU-parlamentets omröstning den 5 maj och därefter i en förlikningsprocedur, vilken blir följden om parlamentet sätter sig ordentligt på tvären. Det är bara döda fiskar, som följer med strömmen.


Avslutar med en femetta av Thomas Hartman apropå detta att ta ansvar för beslut med fokus på AMF, FRA och Ipred. Klockren fullträff!


4 kommentarer:

Anonym sa...

En liksom alltid väldigt välskriven översikt över vad som är aktuellt inom EU och bloggosfären. Tack!

Gun Svensson sa...

Tack själv! Vill du ha Harbours rapport daterad 7 april, som jag fick igår? Skicka i så fall din mejl-adress till farmorgun snabel-a gmail punkt com

Tor sa...

"Det är Trautmanns frågor som ska till beredning i ITRE-utskottet den 21 april."

Tror att Lena Ek sade att det troligen blir 21 april, medan Helena Hånell sade att det blir 22 april.

Gun Svensson sa...

Tor: Helena Hånell skrev den 21 april i ett svarsmejl till mig.