söndag 5 april 2009

En juste syn på nätanvändare?

Medan debattens vågor om Ipred-lagen går höga, undrar jag vilken bild av oss nätanvändare som är den mest förhärskande i det som just nu sprids med hjälp av riktiga journalister i riktiga media? Det har jag funderat på mer än en gång, när jag försökt förstå varför det har varit möjligt för politikerna att driva igenom den ena lagen efter den andra, som kränker våra medborgerliga fri- och rättigheter och som resulterat i en ny rättsordning, där privata företag får sköta lagars efterlevnad. Uppenbarligen är det möjligt i ett klimat där riktiga media sprider uppfattningen att internet hemsöks av brottslingar och fylls av företeelser mer avskyvärda än vad som gäller i samhället i stort. Det som sker speglas av journalister, som själva har ett intresse av att upphovsrätten hålls intakt eller rent av skärps och har således, i likhet med andra makteliter, förlorat förmågan att kritiskt granska sakernas tillstånd. Utan några andra jämförelser tänker jag på händelser, som föregått det som bl a MinaModerataKarameller kommenterar idag.


Två månader före EU-valet står just nu slaget nere i Bryssel om Telekompaketet, där förhandling och utskottsbehandling pågår inför parlamentets behandling i plena den 5 maj. Problemet är att paketet inte enbart handlar om riktlinjer för en infrastruktur, där operatörer på lika villkor ska befordra data till, från eller mellan olika internetanvändare, vilka ska respekteras som individer och företag i ett demokratiskt och rättssäkert EU. Tyvärr kan jag inte länka till någon aktuell uppdaterad information på svenska på Europaparlamentets hemsida. En alternativ källa är La Quadratur du Net, men den informationen är också på engelska. Det ger perspektiv på svenska folkets möjligheter att påverka, men är samtidigt lärorikt.


Genom Le domaine d´Anais har jag fått veta att Nationalförsamlingen i Frankrike nyligen tog beslut om att inrätta en högsta myndighet för spridandet av verk och beskydd av rättigheter på Internet – HADOPI – och att president Sarkozy nu försöker få igenom skrivningar i Telekompaketet, där användare ska bevakas och vid eventuellt intrång i upphovsrätten bestraffas av teleoperatörerna. Hax kan berätta att detta beslut togs under kuppartade former. En motsvarighet till HADOPI kan vi se i det nya EU-organet EOCP (European Observatory on Counterfeiting and Piracy), vilket DN skrev om för några dagar sedan. Dessförinnan hade DN en artikel om Telekompaketet, som ett led i sin EU-bevakning. För ett par veckor sedan hade Computer Sweden en artikel om den press som upphovsrättsindustrin utsätter telekomföretag och internetleverantörer för.


Erik Josefsson skriver att Gunnar Hökmark, Lena Ek och Göran Färm, vilka ingår i ITRE (utskottet för industrifrågor, forskning och energi), den 16 april kan vara med och skydda fransmännen från att bli avstängda från internet. Isobel undrar varför inte redaktioner gräver mer i det som händer inom EU. Själv tänker jag att det inte bara är fransmännen, som behöver skydd mot olika intressen, vilka ser övervakning och filtrering av internet som allena saliggörande, när det gäller att beivra människors olagliga eller icke önskvärda beteenden. Vän av ordning, som ser internetanvändare som särskilt brottsbenägna, finns i stor utsträckning bland dem, som själva inte umgås med andra över nätet, även här hemmavid.


Avslutar med en pejling om vad som rör sig i bloggosfären: Intensifier om tillslaget med hjälp av Ipredlagen; Lars-Erick om hur Ipred hindrar mänsklig kommunikation och om dialogen med en sosse; Anders Widén om faran med vår tystnad; Scaber Nestor om krigshetsen från piratjägarnas sida; Jens O om hur allt hänger ihop; Erik Hultin om Alliansen och FRA, där kommentarerna är intressanta; Mark Klamberg om en artikel i Ny Teknik; Svensk Myndighetskontroll, om en FRA-debatt; samt Infallsvinkel med en egen opinionsundersökning. Intressant.


6 kommentarer:

Anonym sa...

Kampen mot IPRED, ACTA, FRA och enligt min åsikt även EU bör fullföljas utan kompromiss.

Detta sagt får konstateras att svenska internet rensats från en hel del realtidsbunden och därmed gammalmedial förstoppning, varigenom resurser frigjorts för produktivt bruk. Inget ont som inte för något gott med sig.

Nu ser jag fram mot utebliven försäljningsökning för de affärsmonopol som försökt öka sin profit genom att terrorisera sin egen marknad.

- Peter Ingestad, Solna

Jens O sa...

Läser nu på morgonen, två artiklar.
En av Michael Gajditza och en i SvD, av André Rickardsson.

Michael (Svensk Myndighetskontroll) har anmält, Antipiratbyrån för olaga dataintrång.
Antipiratbyrån tog sig olovandes in, på en lösenorsskyddad ftp-server.
Det är mycket tveksamma metoder, som har använts enligt André Rickarsson. Metoder som mycket väl kan vara brottsliga och även att den angivna brottsrubriceringen inte stämmer, när det var en nedlåst (enbart för medlemmar) ftp-server.

Anders sa...

@Farmorgun. Du skriver: "Medan debattens vågor om Ipred-lagen går höga, undrar jag vilken bild av oss nätanvändare som är den mest förhärskande i det som just nu sprids med hjälp av riktiga journalister i riktiga media?"

Det var väldigt hemskt att vara med i TV igår. TV-teamet och jag pratade i över 90 minuter. Jag var säker på att de skulle ge en nyanserad bild.
Istället valde de att klippa mig på sådant sätt att jag blir en rabiat företrädare för oss som endast vill försvara demokratin, inget annat.

jag sade att när makthavarna redan svikit medborgarna och inte längre lyssnar, då återstår endast "Civil Olydnad", som språk, som dialogform...

Jag höll föredrag på en skola idag. Både lärare och elever hade sett klippet av mig på mittnytt.
de upplevde det som väldigt rumphugget och konstigt....

Vad jag vill komma till: Jag försökte nyansera debatten.
Media klippte på sådant sätt att det inte blev nyanserat.

Jag tror TV-teamet ville nyansera. men när deras material, kanske 90 sekunder långt kom till klippdesken i en helt annan stad, så klipptes det ytterligare ned till endast 40 sekunder inslag.

Då valde man en konfrontativ kärna, en konfliktyta.
Jag har mycket riktigt sagt exakt det jag säger, men det är ju ändå utryckt ur sin kontext.
TV anser ser sig gå fria från ansvar i och med detta.

Det är inte bra.
Jag tror TV har sin konfliktlogik. Det är så de tror de gör sina sändningar spännande.

Men denna nyhetslogik, att alltid endast skildra och därmed spä på konflikter, är i sig ett lika stort hot mot det sansade demokratiska samtalet som våra politikers kompakta arrogans.

Kanske jagas även politikerna in i en märklig roll och hållning, faktiskt av medias konflikthöjarbenägenhet.
(Nu måste jag ta tag i min firma igen. Men jag vill och jag tror vi måste börja belysa medias smutsiga roll i hur skevt vi hamnat. )

(Ni som vill se och bedöma TV:s roll, kolla gärna mitt blogginlägg som farmor länkar till. Så skrev och sade jag till media, jämför det med det klipp som sen sändes. klippet ligger också där. )

Gun Svensson sa...

Peter: Att rösta med fötterna, som det heter är idag den enda makt som vi har som medborgare och därför gäller det att vara på alerten och ta reda på hos partierna vilka kandidater de har, som man kan lita på när det gäller nätets framtid. I slutändan finns ju Piratpartiet, som dock är litet svårbedömt i andra frågor.

Jens O: Tack för tipset. Har en del att uträtta under eftermiddagen varför jag tar tag i den tråden senare.

Anders: Förstår hur du känner det, men jag tycker nog att du ändå fick med essensen i det som står oss till buds, när makten inte bryr sig. Dessutom annonserade Mittnytt om flera inslag i veckan. Med is i magen kan vi senare analysera vad du egentligen varit med om. Själv har jag än en gång skrivit till våra EUP, nu med kopia för kännedom till en del personer i riktiga media ;-)

Anders sa...

@ Farmorgun.
@ Alla.
En sorts rättelse.
Igår när jag länkade till SVT inslag där jag var med fanns endast ett 40 sekunders förfärligt klipp.
Nu ligger där 2 minuter och 43 sekunder.

Det blir både rätt sansat och bra.
En eloge till SVT som på weben lägger ut hela reportaget i sin komplexitet, men som tyvärr i det sända materialet kände sig tvingade att klippa ned "nyheten" till något som bara blev konfrontativt.

infallsvinkel sa...

Sista rycket i omröstningen på min blogg!

Nästan 100 pirater har redan deltagit.

Vilket parti är Piratpartisternas andrahandsval?

http://infallsvinkel.wordpress.com/2009/04/05/piratpartisternas-andrahandsval/