tisdag 13 oktober 2009

En dag kvar – Frågor och tankar i sista stund.

Inleder med att säga till Calandrella – Grattis på 14-årsdagen! Det är ungdomar som du, som gör att jag kan behålla min tilltro till det goda i världen och få kraft att bekämpa de stolligheter, som riksdagen just nu ägnar sig åt. Läser SvD:s och DN:s artikel att kritiken runt FRA-lagstiftningen inte tystnat. Undra på det! In i det sista har flera av oss sökt svar på ett antal frågor och det var först i går kväll som Staffan Danielsson lättade en aning på förlåten, när frågor ställdes på hans blogg i kommentarstråden. Det ledde till ett blogginlägg i nattens sena timme, med länkar till Per Agerman, Mark Klamberg och Mikael Nilsson, som granskat det som sagts. Att jag kunde finna ro och sova vill jag tacka Curt, bosatt i Dalarna, för.


Sedan dess har Mikael gjort ytterligare ett inlägg och DN dessutom genomfört en chatt med Mark Klamberg när det gäller juridiken och Försvarsminister Sten Tolgfors när det gäller politiken.


I den förra ställde jag frågan: - Vad innebär det mera precist att FRA ska ”följa signalmiljön” och hur stora trafikmängder behövs för att ta reda på vilka trafikmönster, som kan knytas till vilka typer av människor? Mark svarade: ”Det är en fråga som regeringen och FRA borde besvara. Lagtexten i denna del sätter inte upp något krav på att insamling och lagring av information om kommunikation ska vara kopplat till "yttre hot". Verksamheten kan även omfatta kommunikation till eller från svenskar så länge som den ena parten befinner sig utanför svenskt territorium. Den exakta omfattningen är svår att ange. I FRAs interna dokument (länka till Link – fungerade inte) diskuteras omfattningen av lagringen i termerna "all tillänglig kommunikation" och FRA anger att de avser att fortsätta med verksamheten. (se fråga 5). (Ska be Mark om länk).


I chatten med Sten Tolgfors följde jag upp med: ”Ställde frågan tidigare till Klamberg som hänvisade till politiken: Den gäller FRA:s tillgång till trafikdata, som inte är begränsad på något sätt, det kallas "att följa signalmiljön" och innebär att med statistiska metoder ur trafikdata ta reda på vilka trafikmönster som kan knytas till vilka typer av människor. - Vad innebär det mera precist att FRA ska ”följa signalmiljön” och hur stora trafikmängder behövs för att ta reda på vilka trafikmönster, som kan knytas till vilka typer av människor?”


Trots att jag skickade in min fråga i god tid innan och dessutom påminde om den senare under chatten fick jag inget svar. Ställde dessutom följande fråga: Regeringen har kraftigt begränsat Datainspektionens och granskningskommitténs mandat. De ska granska FRAs tillämpning av den antagna lagstiftningen, vilket bl a innebär att de inte får lov att granska FRAs utbyte med andra länder. Varför så snäva ramar för granskarna?

Tystnaden talar så att det dånar i mina öron.


Mark kommenterar här och här. Scaber Nestor kommenterar också. I detta sammanhang passar det att länka till statsvetaren Henrik Oscarsson – tack Annika för tipset! Henrik skriver även på Second Opinion.Ny Teknik följer hanteringen.Sedan Mikael läst samma DN-artikel som jag, har han hunnit formulera ett inlägg, där han synar oppositionens argumentation. Andra som skriver om den här processen: Opassande; Erik Hultin; Rick Falkvinge; MinaModerataKarameller; Infallsvinkel; Niklas Frykman; Christermagister; Oscar Fredriksson; Akkomp´s blogg; Liberal och långsint; A gay globetrotter; Angie Roger; Mikael Wendt; Bloggeditor; Annoyances; samt med en humoristisk knorr på det hela By á Bladet. Badlands Hyena visar att inget är nytt under solen. Sidvind har snappat upp att Hovrätten rivit upp Tingsrättens dom i det första Ipred-målet. Mårten Schultz reagerar med rätta på rubriken på den nyheten i media. Avslutningsvis: Gillar den ödets ironi, som drabbade Techrisk – månne vad som väntar mig?


Bloggväggen mot FRA:


OlofB, Kommunisterna, Anna jobbar och bloggar, ArvidFalk, Dagens Konflikt, Jinge, Annarkia, Sossar mot Storebror, Lando, Anders Widén, TantraBlog, Minimaliteter, Folkpartiet Norrköping, Sundin, Lindberg, MMK, JensO, Anohito, Liberal & Långsint, Bandhunden skäller, ProjO, Blågrön Röra, Frykman, Kent Persson, Oscar, DN, SvD, Dagens Arena, PP, Mer vänster i Uppsala, Hallén, Varjager, Blå Borgen, S_N, PP2, UD/RK, Loppsi, NU, Dexion, Klamberg, Sultan, Opassande, Falkvinge2, Widén, Mullvaden, Svensson, Satmaran, Tomas, Polisstaten, Leo Erlandsson, Free&Thinking, Svart Måndag, Nemokrati, ConnyT, MiniMaliteter, HAX, OscarF (c), PPDrift, knivsöder, Falkvinge, NSM-Sverige, Maria Ferm, Motpol, Herr Klokbok, Lars-Erick, Törnebom, Intensifier, Bloggvärldsbloggen, XOR, Christian Engström, SR, GP, Lake, Dahlberg, Aron Modig (kdu), dnmr, Lando, Opassande, FarmorGun, JRL, Dexe, Maloki, StoppaFRAlagen.nu

Intressant.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Fick just mejlsvar från Allan Widman (fp) i Försvarsutskottet.

1) Har FRA rätt att exportera sina sökbegrepp för filtrering i andra länders inhämtning?

AW: Regeringen bestämmer med vilka andra länder som underrättelsesamarbete får ske.

2) Får FRA befatta sig med trafik som börjar och slutar i Sverige, om den insamlats av annan tjänst?

AW: Trafik som av tekniska skäl passerar gränsen men som utgör inrikes trafik får ej avändas i underrättelsesyfte.

3) Varför medger lagen att FRA efter prövning ska få samla in enskildas trafikuppgifter i sin utvecklingsverksamhet? Och varför behövs här ingen koppling till yttre hot?

AW: Insamling av trafikdata sker för att den tekniska förmågan att signalspana inte ska försvinna. Sådana data får endast användas i underrättelsesyfte om de svarar mot en beslutad inriktning och ett befintligt tillstånd. Gallring av trafikdata ska ske senast efter ett år.

4) Varför ska inte rådata som FRA exporterar utomlands förhandsprövas?

AW: Som anförts ovan så är det regeringen som bestämmer formerna för underrättelsesamarbete med andra länder. Alla rådata som insamlats i underrättelsesyfte vilar ju dock på domstolens tillstånd.

5) Stämmer det att trafiken för hundratusentals hushåll kan rymmas i en enda signalbärare?

AW: På denna helt tekniska fråga är jag inte kompetent att svara.

Anonym sa...

Anonym, tack för intressanta svar från Widman. Såvitt jag kan bedöma så stämmer allt han skriver.

Annika Beijbom sa...

@MiNi: Håller med om att det är bra att Widman svarat, synd att det är en anonym kommentar bara. Tyvärr är det ju typerande för de respektive interna partidebatterna - rädslan för att gå mot strömmen så brevskrivaren vågar säkert inte sätta ut sitt namn. @Farmorgun: glad jag kunde tipsa om Oscarssons postning.
Allt gott
//Annika