torsdag 15 oktober 2009

Dagen efter – Hur mår den som vilseleder?

Det var en rätt omtumlande dag igår. Först trevlig samvaro hos Handelskammaren där vi förutom god frukostmacka fick oss till livs positiva signaler om att ekonomin håller på att återhämta sig. Förutom det tänker jag på Ulf Adelsohns uttryck med referens till Anders Carlberg att vi behöver ”skruva om en massa muttrar i huvudet” för bättre samverkan om vi ska kunna ta tillvara vår regions möjligheter. Det gäller inte minst lokalt. Men det är inte gjort i en handvändning. Ett stort hot mot IT-branschen tog ett jättekliv i riksdagen igår. I SvD:s understreckare kan den intresserade sätta in dagens FRA-lagar i ett historiskt sammanhang.


Dagen efter det att alliansregeringen satt punkt, har jag ett behov av att älta och det gör jag bäst genom att ta in vad andra, som också bryr sig, skriver. Inleder med den förening, som nåtet möjliggjort mellan juridiken och tekniken och som visar avgrunden mellan dessa storheter och den tredje - politiken. Mark Klamberg skrev igår om Tobias Olssons artikel i SvD. En artikel som tar fasta på den oklarhet, som även jag ville ha svar på i mina frågor till Sten Tolgfors i DN:s chatt. Då inget svar, men i Olssons artikel kan jag nu läsa att dessa frågor svarar man inte på eftersom de är sekretessbelagda. Hur mår den, som inringad av fakta måste skylla på sekretess? Trist att Computer Sweden och många andra media blundat för den här problematiken.


Mikael Nilsson har i sin bloggduell med Staffan Danielsson i Aftonbladet klargjort innebörden i de långtgående befogenheter som ryms i begrepp som metodutveckling och utvecklingsverksamhet, vilket Mikael går närmare in på i sitt tredje inlägg i duellen. Sedan läser jag Opassande, som skriver så att jag skulle kunna tro att hon kunnat läsa vad som rör sig i mitt hjärta och hjärna. Det är verkligen ett underbetyg för alla partier att Piratpartiet etablerats, men istället för att gnöla mer över det visar Emma vägen - Jag tänker sätta mig på tvären hela vägen, mitt privatliv är inte makthavares egendom — det är mitt och jag kommer att slåss för att det förblir mitt. Jag hoppas jag får sällskap. Emma och alla ni andra i PP – ni kan räkna med mig!


20 kommentarer:

Mikke sa...

Tack Gun!

Jag blir 50 år nästa år och vill så himla gärna fira den årsdagen med PP i Riksdagen. Med hjälp av opinionsbildare som dej så blir det lättare. Tack Gun!!!

Det finns bara ett sätt att vända skutan, Sverige, bort från de represiva lagarna - Rösta in PP i Riksdagen 2010. / Mikke

Jakob sa...

Tolgfors gav ju ändå ett par "svar" om FRA:s utvecklingsverksamhet i DN-chatten. Han menade bland annat att trafikidatainhämtningen är nödvändig för att MINSKA integritetsintrånget. Utan dessa data skulle FRA vara tvungna att okulärbesikta mycket mera material. Allt FRA gör syftar givetvis till att minimera integritetsintrånget.

Intressant är att FRA kan få tillstånd att samla in enskildas trafikuppgifter i utvecklingssyfte, men att materialet sedan får utnyttjas i 12 månader i underrättelseverksamheten. Ändamålsglidning, någon?

Staffan Danielsson har ju redan förklarat hur det är tänkt att fungera. FRA kan förfoga över en mängd trafikdata som inhämtats i enlighet med olika tillstånd för teknikutveckling. Att denna information sedan får användas i rapporteringen inom spaningsuppdrag som inte ens var kända vid inhämtningstillfället anser man vara helt i sin ordning. Eller så har de inte riktigt förstått sin egen lagstiftning.

Gun Svensson sa...

@Mikke: Kul att jobba med ett positivt mål, som inte blir sämre av att du ser fram emot att få fira både din 50-årsdag och PP:s inträde i Sveriges riksdag nästa höst. Det ena sker per automatik, men det senare kräver att många känner sig inspirerade av en kamp mot ett gemensamt mål. Istället för att djävlas med dem som inte förstått vad de ställt till med, vill jag "missionera" för ett bra informationspolitiskt program.

@Jakob: Utvecklingsverksamheten är det som är allra obehagligast - att det blivit lagligt att med superdatorer kartlägga det liv som människor lever på nätet. FRA är Sveriges svar på det tidigare Öst-Europeiska STASI, men ännu värre med tillgång till superdatorer!!! Det är klart att det är hemligt. Men att det blir lagligt tvingande för teleoperatörerna att leverera en kopia av alla trafikdata vid dessa s k samverkanspunkter, är oerhört upprörande. Att oppositionen inte var särskilt tighta när det gäller motståndet, bidrog till att jag dragit mina slutsatser för vem och vad jag vill göra insatser innan valet 2010.

Anonym sa...

Bra Gun! Du gör stor nytta. Om vi jobbar på så finns absolut chansen att få in Piratpartiet i riksdagen men framför allt att få bort alliansen. /Anders

Gun Svensson sa...

@Anders: Med sossarnas sliriga attityd i förhållande till FRA-saken kan det bli hugget som stucket, men jag kan med mitt engagemang i PP tydligt visa var jag står, eftersom de liberala idéerna när det gäller integritet och rättssäkerhet för närvarande måste söka asyl hos andra än alliansens partier.

Jörgen L sa...

Varmt Välkommen!

Gun Svensson sa...

@JörgenL: Tack! Känner mig redan hemtam ;-)

Dennis Nilsson sa...

Tja, man får sig en funderare huruvida Berlinmuren verkligen avskaffades?

Det är till att hålla öron och ögon öppna.

Gun Svensson sa...

@Dennis: Vi lär av dom och river med hjälp av information den mur som riksdagens ledamöter bygger mellan sig och folket.

ingi sa...

Farmorgun, tänker du kandidera? Jag vet inte ens om du är medlem i PP?
Jag anser att PP vinner mycket på att ha dig med som en hög kandidat på riksdagslistan.
Så snälla om du inte kandiderat än, så gör det. Vi behöver motvikter mot 17-21 åriga tonårsgrabbar som anser att fildelning är det viktigaste.

PS.
Farmorgun till riksdagen.

Gun Svensson sa...

@Ingi: Jag har inga sådana ambitioner och jag vet att det finns flera medlemmar i PP över 21 år, som dessutom är kunnig i PP:s politik som sätter in den lagliga fildelningen i ett sammanhang där det blir uppenbart att samhällets utveckling riskerar stagnation med upphovsrättsindustrins anspråk på tolkningsföreträde. Ett tolkningsföreträde som leder till att budbärarimmuniteten hotas i telekompaketet och i ACTA-avtalet, vilket innebär extra kostnader för oss internetanvändare.

nef sa...

@Gun
kontemplera gärna ignis fråga en gång till.

Jag skulle gärna se dig som kandidat till Piratpartiets riksdagslista och skulle se det som en stor förlust om du inte ens övervägde saken.

Gun Svensson sa...

Mina vänner! Jag är 72 år och drabbades av ett hjärtstopp i november förra året, vilket innebär att jag numera tränar på att säga Tack, men Nej tack! Även till de mest frestande anbud. En företrädare för PP måste vara en alert person. Jag kan bidra på mitt sätt.

Johan sa...

Hittade just en ganska initierad kommentar hos Staffan Danielsson. Lite ny info om spelet bakom FRA-lagen:

"Lägg också märke till att utlandssamarbetet bara nämndes en enda gång i kammaren före voteringen. Det var Alice Åström som var ofin nog att ta upp saken i sitt anförande. Det hela förbigicks med kompakt tystnad.

Likaså har såväl Datainspektionen som den parlamentariska kommittén uttryckligen i sina direktiv anmodats att inte rota i FRA:s informationsutbyte med utländska tjänster.

Direktiven råkar dessutom vara undertecknade av en tidigare underrättelsechef på FRA, som en längre tid fungerat som "sakkunnig" åt försvarsministern.

Det var FRA som initierade massavlyssningen. Ingvar Åkesson var med att utreda behovet av kabelspaning. Den förre GD:n, Per Kjellnäs, placerades på FÖD för att utarbeta lagen. Under hela processen har FRA sett till att ha egna personer på centrala poster i statsapparaten. Ända fram till voteringen i kammaren.

Så kan också en öppen parlamentarisk process se ut."

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor!
Jag måste säga att med Dig som piratpartist så blir Det en avsevärd förstärkning för pp. Som det ser ut idag skulle ett pp med dig som högt placerad kandidat nog innebära att pp fick min röst. Dock förstår jag att du tvekar av bl a hälsoskäl. Och om du får en central post inom pp utanför riksdagslistan är det snudd på lika bra.
Jag utgår ifrån att du kommer att göra allt för att dessutom bredda pp till att anlägga en liberal integritetsaspekt på allt där det kan vara möjligt.

Dock en invändning! En kommentator välkomnar dig för att det skulle hjälpa till att få bort Alliansen. Ditt svar innebär att du anser det hugget som stucket med alliansen eller sossarna vid styret. Där håller jag inte med, vilket nog framgått av mina tidigare skrivningar. Dock kanske det kräver en längre utläggning än vad jag kan göra här.

Gun Svensson sa...

@Johan: Kommentaren är inte Staffan Danielssons egen utan lämnad av en besökare på hans blogg. Hur många sakliga argument som radas upp inför Staffan Danielsson, håller han med en dåres envishet fast vid att hans egen kunskap om saken är den helt rätta. Det spelar inte någon som helst roll vad sakkunniga inom olika områden kan bidra med. Den manuella bearbetningen av den specifika del, som signalspaningen leder till, gäller en mindre del. Men, för att det ska kunna bli så behövs Utvecklingsverksamheten där den trafikdata, som tillförs FRA vid samverkanspunkterna, bearbetas så att bland annat sociogram byggs upp. Men då denna del av verksamheten är sekretessbelagd kan vi inte få reda på varken omfattningen av den trafikmängd som processas eller i vilken utsträckning konstrollinstanser har möjlighet till insyn. Det är här som jag är rätt övertygad om att det allvarligaste intrånget mot våra demokratiska fri- och rättigheter kommer att ske.

@Lars-Erick: Jag har fått frågan och har hittills tackat nej, men när jag berättade detta för goda vänner i helgen åkte jag på en rejäl verbal omgång, som gjort att jag mera seriöst måste väga skälen för respektive emot. Enligt ett medlemsutskick från partiet har vi alla fram till den 8 november att överväga en kandidatur.

Sedan till detta med alliansen. Jag har som du vet redan tjänat S från 1952 till 1986. Därefter har jag varit politiskt lättfotad och röstat på olika kombinationer fram till de två senaste valen, då valet stått mellan alliansens olika partier och då främst ett antal personer, som jag känt tillit till.

FRA-saken men också Ipred-lagen, Telekompaketet och ACTA-avtalet har lett till att jag insett alliansens oförmåga att hålla isär begreppen eftersom upphovsrättsköpare och deras advokater fått ett alltför stort inflytande över lagstiftningen. Till det kommer att man inte verkar inse värdet av den publika domänen. Jag kan inte se att det är nämnvärt bättre ställt inom det tongivande partiet i den röd-gröna konstellationen. Alltså ser jag det som hugget eller stucket. Även om MP har en juste hållning i dessa frågor utgår jag från att Bodströms linje väger tungt eller rent av tyngst.

När det gäller politiken i övrigt finns en rad skillnader, som hålls vid liv med en höger-/vänster-retorik. Men eftersom PP har sagt att de, om de kommer in i riksdagen, kommer att förhandla för att få igenom sina hjärtefrågor i utbyte mot ett stöd till motparten i alla andra frågor, har jag i och med mitt medlemskap accepterat detta förhållningssätt. Jag ser det som att tydligt spela med öppna kort före valet, till skillnad mot t ex Centerpartiet som gick till val på ett Integritetsmanifest, som man sedan sålde ut. Det gör att varje väljare måste ställa sig frågan vad deras demokratiska fri- och rättigheter är värda i förhållande till allt annat. Även om jag skulle avstå från att kandidera är jag beredd att arbeta aktivt för Piratpartiet fram till valet.

Johan sa...

Camilla Lindberg skriver nu i en kommentar på sin blogg lite mer om turerna kring FRA-överenskommelsen. Hon avlossar inte minst denna projektil: "FRA känns mycket som ett beställningsjobb från en genereraldirektör.."

Det där är ju något de flesta av oss redan vet, men det är vasst av en riksdagsledamot att sätta det på pränt.

Gun Svensson sa...

@Johan: Du har rätt i din iakttagelse, undrar om vi ska göra ett försök att värva henne till PP? Även om det sägs "att det som inte dödar, det härdar", kan det bli alltför tungt i längden. Hon kan vara värd ett bättre öde.

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor. Om man "bara" menar FRA-lag, IPRED o likn har du nog rätt att det kvittar vilka man stöder, eller förhandlar fram stöd från, jag menade i ett större o mer komplicerat sammanhang. Som jag inte orkat skriva om.

Att värva Camilla L - och Annika Beijbom till pp - det vore något det!!!

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Ja, man kan åtminstone leka med tanken ;-)