onsdag 7 oktober 2009

Sju dagar kvar som fullvärdig medborgare.

Med den kontrollapparat som Sveriges Riksdag låter FRA bygga upp, kommer vårt medborgarskap att reduceras på ett sätt som är ovärdigt ett demokratiskt land. Allt kommer sig av att de män, som nu fått Nobelpriset i fysik, bidragit till att vi idag har ett världsomspännande nät för information, kommunikation och ett flöde av digitala produkter – internet. Ett nät som det är de många användarnas sak att fylla med innehåll. Men synen på detta nät och dess nytta är minst sagt splittrad. Här fångat i ett nötskal av SSBD i en redovisning av kommentarerna kring Tidningsutgivarnas beslut att lägga ner sin papperstidning.


Det är där vi befinner oss, när EU:s Förlikningskommitté för Telekompaketet idag träffas för att få besked om hur förhandlingarna med Ministerrådet och Kommissionen fortskrider. Monica Horten ger en aktuell rapport från Storbritannien och Anaïs rapporterar från Frankrike. Rick Falkvinge ger exempel från Danmark. La Quadratur du Net ställer frågan: - Does the EU Council hate Freedom? Dagens Nyheter rapporterar att Parlamentets förlikningskommitté nu valt att sända dagens förslag från Commissionen till rättslig prövning. Låsningen kommer av att Kommissionen menar att Parlamentet går för långt i sina krav. Av DN:s rapportering framgår hur Sveriges MEP:er ser på saken. Marita Ulvskog (S) passar på att ge Ordförandeskapet ett tjuvnyp, samtidigt som hon tydligt visar att hon gärna vill se att politiken ska ha större makt än juridiken. Den attityden säger en hel del om det partiet.


Hur snacket går i berörda utskott just nu berättar Christian Engström, MEP i Bryssel. Där kan vi se hur långt upphovsrättsindustrin lyckats komma med sin infiltration. Samtidigt vet vi att en ny EU-strategi för nätets framtid lanserats som Visbyagenda.


Knight-kommissionen, som studerat det amerikanska samhällets behov av information, har kommit fram till att vi aldrig tidigare haft sådana möjligheter att med hjälp av en teknik, som stödjer nödvändig information och möjligheten att föra dialog, kunna utveckla våra lokala samhällen. Tyvärr har ekonomiska och partipolitiska intressen under en följd av år i alltför hög grad fokuserat på säkerhet och kontroll vilket gör att vi idag har fått en slagsida, när det gäller teknikens utveckling och användning. Opassande har en sammanställning som visar att jag inte är fel ute. För en stund sedan hörde jag SR:s Ekot där det berättas att politiker i Danmark föreslår att 12-åriga barn, som begår brott, ska förses med fotboja. Kan vi få ett bättre bevis på att ett samhälle är på väg mot ett socialt sammanbrott?


Detta kan bara motverkas genom ett engagemang i politiska partier och insatser i olika miljöer, där barn, ungdomar och vuxna kan berika varandras liv. Där kan IT underlätta umgänget, om de vuxna ser möjligheterna istället för att låta sig styras av sina rädslor. Just nu är det väldigt lätt att exploatera människors rädsla. Lake tror att FRA-lagen kommer att påverka riksdagsvalet 2010, det tror jag också. Opassande ser att vi lever i en integritetskris. Mårten Schultz tillför ytterligare ett perspektiv, som varit i stort sett obefintligt i debatten. Alliansfritt Sverige verkar vara beredd att ta debatten, som man säger, om den tilltro som skolborgarrådet i Stockholm sätter till kameraövervakningen. Zac väcker tankar om hur vi påverkas av strukturer, som råder, där vi människor befinner oss.


För att inte förtvivla bjuder jag på den upplyftande nyheten att barnläkaren Lars H Gustafsson för några dagar sedan fick ta emot Freinetrörelsens Demokratipris 2009, vilket han berättar om på sin blogg. Grattis, säger jag och säkert många med mig. Läs gärna hans inlägg om de apatiska flyktingbarnen också. Det kan behövas som motgift till den propaganda som just nu sprids mot Gellert Tamas och hans bok i olika media och i bloggosfären.Johan Mitt i steget Westerholms budkavle fördes vidare i ett särskilt inlägg.

Intressant.

Inga kommentarer: