lördag 10 oktober 2009

Inbillade mig att alliansen var bättre ...

Rapports kvällssändning speglade (6:39 in i sändningen) dagens demonstrationer mot FRA-lagstiftningen. Inslaget ligger kvar t o m den 9 november.

Det var skönt att vara där, men sorgligt att Camilla Lindberg (FP) tycks tro att FRA-shopen stängs. Det är bara en tidsfråga innan även Säpo och Rikskrim tillkommer, den utredningen ligger i pipen. I dagar av omprövning av tidigare ståndpunkter är det lätt att lägga skuld på den, som man satt sin lit till. Men, vid närmare eftertanke inser jag att jag har mig själv att skylla – vad talade egentligen för att alliansens partiledare skulle vara större garanter för demokratiska fri- och rättigheter än socialdemokraternas? Ja, jag trodde att deras syn på individens betydelse i förhållande till kollektivets skulle vara en spärr mot den typen av övergrepp, som svenska folket nu är utsatta för. Allt tack vare att FRA:s sysselsättning setts som viktigare än allas vår rätt att slippa den typ av avlyssning, som kallas signalspaning även när den sker i kabel. Det är dessa kablar, som jag och många andra använder oss av, när vi söker information och utbyter åsikter för att kunna vara aktiva som medborgare.


Att det handlar om betydande mängder av trafikdata, som FRA ska hantera i sin samlade verksamhet, har många pekat på – Minimaliteter; Mark Klamberg; Frendo; Intensifier; Olof, CenterUppropet och en lång rad andra. Men allt detta avfärdas som något vi fått om bakfoten. När några av oss tog fasta på påståendet att vi inte förstått och försökte bringa klarhet i var glappet fanns och vad det bestod i, genom att ställa fem frågor till samtliga ledamöter i riksdagen, då möttes vi för det mesta av nonchalans och arrogans. På webbplatsen Riksdagssvar.se har vi byggt en minnessten, där Socialdemokraterna visar att de gärna kör med ett kollektivt gruppsvar (för att den enskilde individen ska slippa ta ett eget personligt ansvar?) och att många ledamöter i alliansens partier av okänd anledning inte är beredd att bidra med något för att skingra dimmorna. Några av dem, som offrat några minuter av sin dyrbara tid och svarat, är riktigt oförskämda, trots att ingen av oss, som ställt frågorna, har varit ohövliga mot dem. På webbplatsen StoppaFRAlagen.nu har under vägs mycket material samlats för att människor, som vill se saken även ur vårt perspektiv, ska kunna ta del.


På sitt sätt är även detta en digital minnessten över en mörk period för integritet och rättssäkerhet i vårt lands historia. Eftersom jag använder mig av gmail för kommunikation i samband med mitt bloggande, vet jag att mina trafikdata dagligen kommer att passera landets gränser. Vilka är mina rättigheter med det lagkluster, som riksdagens majoritet håller på att sy ihop? Kan jag som enskild medborgare gå till Europadomstolen med en anmälan när kablarna har anslutits? Finns det fler därute, som vill undersöka den saken tillsammans med mig? Eftersom jag tror att det är enskilda individer, som tillsammans kan göra skillnad, så ger jag inte upp tron på demokratin. När den politiska vägen brister måste vi pröva den juridiska. Bara för att vi har en majoritet i riksdagen, som tror att ett mandat i valet ger dem rätt att göra precis vad som faller dem in, ska vi inte förledas tro att det är hela sanningen. Annars har vi Piratpartiet som ett alternativ.


En tillfällighet som ser ut som en tanke – Nobelpristagaren i litteratur, Herta Müller berättar i DN om livet som övervakad av staten. Även om staten här i Sverige använder sig av sökmotorer och datorer för att kartlägga delar av befolkningen och upprätta sociogram över mejlväxling och alla andra elektroniska spår, som människor lämnar i sin verksamhet på nätet, kommer allt detta att hanteras av människor med mänskliga fel och brister. Och när kablarna finns där är det bara en tidsfråga innan man finner nya samhällsområden, där man tror att lösningen finns i att fiska i denna trafikflod.


Detta allt medan livet går vidare runt om i landet där människor av kött och blod lever sina liv och där informations- och kommunikationstekniken borde användas för att stärka de positiva uttrycken för mänskligt liv. Nu har säkerhet och kontroll fått makt över människors tankar och därmed samhällsutvecklingen. Människors rädsla exploateras av olika krafter, som vill se ännu flera säkerhetslösningar och kontrollanordningar. Eller rent av röster i valet. Det senare är politik, när den är som allra sämst. Jag kräks på politiker som skaffar sig makt på det sättet. Det senare får jag nog anledning att återkomma till – valrörelsen är ännu i sin linda.


Inleder den vanliga bloggrundan med Opassande, Mark Klamberg och Lake, som jag för övrigt träffade på Medborgarplatsen; MinaModerataKarameller, som snart är den ende moderat som jag fortfarande känner ett stort förtroende för; Lars-Erick, en liberal rebell som också letar efter ett parti samt Christian Engström, hemma från Bryssel. Amanda Brihed och Jens O från Nätverket Svart Måndag stötte jag också ihop med, liksom Mikael och Anna från StoppaFRAlagen.nu. Som sagt – mycket trevligt. Scaber Nestor rapporterar från Malmö. GP rapporterar från Göteborg, där Svensson är en flitig bloggare. Annika Beijbom var där.


Måste också ta med några kommentarer om utdelningen av Nobels fredspris. Först ett tack till Klaus-Dieter Fliik, som så väl tolkar vad jag känner, sedan jag läst att Marita Ulvskog jublat över utnämningen. Efter detta twitter dumpades prisets värde rejält i den kanalen. Sedan ger jag ordet till Media Culpa. Avslutar med Sagor från livbåten om den glädje, som ligger i att dela med sig.

Intressant.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Nä tack.Förra gången jag gick hade storskrävlarna till bloggare salufört denna demonstration som något folksamlande och unikt där det knappt kom hundratalet deltagare till en av Sveriges största städer.Så nej tack jag skiter i denna demonstration som bara blåses upp på nätet uppenbart.

Fredrik

Gail Watt nya (m) sa...

efinitivt saken ska drivas till Europadomstålen! Du vet, Gun, att jag är inte anhängare av piratpartiet. Men jag lyssnat o lyssnat hela tiden. Saken är viktigt att vi driver rättsligt så långt som möjligt, särskilt med tanken att Amerikanerna redan avlyssnar oss via deras "echelon" system.
Vi måste komma till rätta med just var linjer går i en nations (ernas) rätt/skyldighet att försvara sin (na) folk och individens rätt till att kommunicera fritt och privat. Så gärna för mig en Europadomstol prövning om det nu går.

scaber nestor sa...

@Fredrik.

Jag tvivlar på att du var där förra gången, du läste och trodde på TT's utskick och nu vill du bara basha lite.

Förra året var det mellan 2500-3000 personer på tre orter i landet som samlades, denna gången var det klart färre men det visar ändå det att kampen för ett fritt samhälle ingalunda är över.

Beklagar att du inte vill delta, men när någon i din närhet i framtiden blir utsatt för statlig "signalspaning" så minns att du hade chansen, men inte tog den...

Gun Svensson sa...

@Fredrik: Även om du med din syn på massornas betydelse vill lägga sordin på den glädje jag känner över samhörigheten med de som var där, klarar du inte det. Jag tillhör inte dem som blir så sura över de frånvarande att jag spyr galla över de närvarande.

@Gail: Tack för ditt stöd - bandet mellan mig och ditt parti är sannerligen på väg att brista en gång för alla. Jag tänker ta reda på vilka möjligheter jag har som medborgare - jag har allt att vinna och inget att förlora. Det kan inte vara så att politiken har rätt att träda över gränsen för all anständighet i ett demokratiskt land.

@Scaber: Tack för hjälpen att hantera bloggsordinen Fredrik! 70+ har jag dock en sjö att ösa ur när det gäller politikers och deras sympatisörers trix för att förminska människor.

Väderkvarnen sa...

Alla, trevligt att nästan alla kommentarer är varma och på något vis hoppingivande :)

Lite oroad är jag allt av Camilla Lindbergs framträdande i rutan. Det låter som att hon tänker rösta ja. Jag tror i alla fall att jag skickar blommor till henne, före omröstningen för att ge uppuntran, och kanske sätta lite press.

Gun Svensson sa...

@Väderkvarnen: Även om hon talar om klara förbättringar, så gäller det i hennes föreställningsvärld under förutsättning att FRA-shopen är och kommer att vara stängd. Hon och alla andra alliansledamöter ignorerar Marks två frågor om FRA:s utvecklingsverksamhet:
1) Ger lagstiftningen FRA rätt att samla in och lagra information om vanliga personers kommunikation som korsar landets gränser, inklusive sådan som är till eller från svenskar?

Med vanliga personer avses sådana som varken är inblandade i brottslighet, terrorism eller har något att göra med främmande makt.

2) Sätter lagstiftningen upp några hinder mot att FRA överför sådan information till andra länder?

Men jag vill ändå tro att hon till sist väljer att lägga ner sin röst.

Anonym sa...

Låtom oss glädjas över att den kommande kontrollen över medborgarna är än värre i andra länder.
Res till Cuba, Palmes besök förpliktigar, men öppna ögonen.
Prova att gå ner på Varaderos badstrand i sällskap med en Cuban.
Prova att gå på Varaderos gator med en färgad Cuban.
Våran Stasi-Säpo kanske snart kan uppnå samma strategi, vem törs synas med en utländsk turist om svenska kontrollsamhället kan växa upp till sin fulla skönhet.
/Kontrollera alla, det blir bäst så

Gun Svensson sa...

@Anonym: Att det är värre hos andra och att vi alla sitter i samma båt är tröst för ett tigerhjärta, men som inte är OK i en demokrati.

Galileo Galilei sa...

När Berlin-muren föll så trodde vi att vi "vunnit". Det gjorde vi inte, vi förlorade.

Grunderna för öststatsamhället införs steg för steg.

Lyssna och lär.

P.S Tack för artikeltipset om Herta Müller

Lars-Erick Forsgren sa...

Även jag blev klart bedrövad över Camillas uttalande i Rapport. Nu var det inte glasklart betr hennes slutliga ställningstagande, men oroande.
Hur ska då det stå till med övriga i riksdagen som är (var?) kritiska?

Gun Svensson sa...

@Galileo Galilei: Ja, tragiskt så det förslår. Tacka sedan Oscar Swartz, han skrev om artikeln på FB, vilket jag borde ha nämnt. - Farmor, skämmes ta me f-n, som vaktmästaren från Storuman skulle ha sagt.

@Lars-Erick: Håller på med ett nytt inlägg där jag leker med tanken att ett helt gäng gör myteri på onsdag - allt för att hålla min förtvivlan i schack.