tisdag 22 maj 2012

Svaga är vi nog och små ...


... men vår stämma skall ändå alla våra vänner kring jorden nå. Mörkrets skuggor viker för den flamma som vi tänder – utan gränser, utan gränser är vårt framtidshopp. Den strofen ur en kampsång gör sig påmind under tiden som jag tittar på videon från demonstrationen mot ACTA-avtalet, som hölls på Sergels torg den 4 februari i år. Tack till Rene för länken! Den kom väl till pass eftersom jag försöker uppdatera mina kunskaper om var mina olika hjärtefrågor befinner sig just nu. Har sett att beslutet om ACTA försenats i EU:s olika utskott, Nu senast i det rättsliga utskottet JURI, vilket jag läst om på ACTA-bloggen. Tidigare samma dag berättades att EU-Kommissionen kommit fram till att det framförhandlade avtalet bör prövas av Europadomstolen, eftersom många farhågor riktats mot ACTA från medborgare som är oroliga för att våra grundläggande rättigheter hotas. Som bekant ingår Piratpartiets Christian Engström och Amelia Andersdotter i Den gröna gruppen och Christian har även han berättat om spelet i utskotten på sin blogg. Gillar hans slutkläm – Alla meddelanden om att motståndet ska upphöra är falska.

För att ingjuta pågångsmod i våra sinnen länkar jag Christians påminnelse om Fredrik Reinfeldts uttalanden i valrörelsen 2006 - Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration, kopplat dels till framgången för Piratpartiet i Tysklands olika delstatsval och dels senaste statistiken från Eurostat om internetanvändningen bland EU:s 16 – 24-åringar. Använd möjligheten att kolla in just denna åldersgrupp. Det senare borgar för att politikerna i de stora etablerade partierna kommer att få betala ett högt pris för att de fallit undan för film- och musikindustrins lobbyister, om de inte tar sitt förnuft till fånga. Även om industrins aktörer gör vad man kan för att skrämmas kommer man inte att lyckas att hålla fast vid sina gamla marknadsförings- och distributionsmetoder med de övervakningsanordningar som dessa kräver. Om industrin inte förmår tänka nytt så måste politikerna, som ska svara för balansen mellan företagens och allmänhetens intressen, inse att människors umgänge på nätet kräver en smartare lagstiftning. I min ungdom var det sånghäften som skrevs av och då mångfaldigades genom att sångerna skrevs av om och om igen. Så som munkarna gjorde innan tryckpressen uppfanns. Sedan kom karbonpapper till användning innan dupliceringsmaskinerna blev vanliga hos föreningar och företag. Ingen kom då på tanken att ta ut en extra avgift på karbonpapper och stenciler. Melodierna lärde vi oss genom att lyssna på radion och låna stenkakor av varandra.

När sedan kasettbanden kom på 1960-talet, då slog industrin till och politikerna var med på noterna, eftersom både producenter och olika organisationer hade sympatisörer bland ledande politiker.

Först lobbade industrin för att få sina inköpta upphovsrätter under samma skydd, som tidigare gällde för den verkliga upphovsrättsinnehavaren enligt Bern-konventionen, sedan skred man tillverket med att få skyddstiden förlängd, vilket skedde i etapper fram till den idag gällande – livstid + 70 år!!!. För det uppväxande släktets skull hoppas jag att forskare rätt snart måtte intressera sig för att studera vad det kan leda till ifall industrin lyckas i sin föresats att hindra människor förmedla sina upplevelser av olika kulturyttringar med varandra - om de inte gör så som industrin bestämt. Under tiden får vi se till att Piratpartiet får ännu fler företrädare i Bryssel och kommer in i Sveriges riksdag.

Avrundar med en rapport från Forskning.se att Dataspel får tredjeklassare att fatta matte på djupet. Detta som motvikt till de lärare som tror att dataspel bara är av ondo.

Inga kommentarer: