torsdag 27 september 2007

Är det OK att han skyller ifrån sig?

I dagens Norrtelje Tidning kan vi läsa om hur kommunens personalchef skyller ifrån sig på en underordnad kvinna, för att förklara hur det kunde bli så fel, trots att gällande kollektivavtal har klara regler om hur man ska hantera en situation när någon anställd av misstag fått för mycket pengar i lönekuvertet. Nu ledde den felaktiga hanteringen till en tvisteförhandling, som den fackliga organisationen vann, eftersom arbetsgivaren inte följt överenskomna spelregler. Och den lärare som fått för mycket i lönekuvertet fick behålla pengarna. Något som vi skattebetalare får betala. Vad "slarvet", som samme personalchef tog på sig förra torsdagen, kan komma att kosta oss skattebetalare, det vet vi ännu inte.

Den, som ställt till dagens problem, är Löneavdelningens chef, påstår personalchefen. Men, alla vi som känner kvinnan ifråga tänker - antingen har hon drabbats av "hjärnsläpp" eller så har hon av någon anledning trott att annat gällt i denna sak. Jag som en gång i tiden har haft henne som arbetskamrat, har svårt att tro att hon helt av egen kraft skulle ha satt ett kollektivavtal ur spel.

Hon är, vad jag vet, anhängare av ordning och reda och därför lutar jag åt att personalchefen tar en rövare. Han skyller på henne i hopp om att journalisten inte följer upp saken och ställer frågor till henne och hennes närmaste chef. Ingen av dessa kvinnor kommer själva att ta kontakt med Norrtelje Tidning för att berätta sanningen. Så kärvt sitter yttrandefriheten idag. Om en kommunanställd tar kontakt med tidningen anses vederbörande vara illojal. Och det var nog länge sedan som tidningen ansåg sig ha råd med en grävande journalist.

Inga kommentarer: