torsdag 12 december 2013

Hur hantera politikernas FRA-sörja?

Kvällens Uppdrag Granskning i SVT med inslag i Aktuellt och Rapport visar att NSA:s och FRA:s aptit på allas rådata och dataintrång, för att infektera användares datorer med kod för att komma över information, är, som man brukar säga, bara toppen av ett isberg. På UG:s webbplats kan vi ta del bland annat om följande: ”Uppdrag granskning har låtit en av världens ledande datasäkerhetsexperter, Bruce Schneier, granska de tekniska formuleringarna i NSA:s hemliga dokument. Han säger att det inte råder någon tvekan om att FRA själva deltagit i hackerattacken. - Både Quantum och FoxAcid är NSA/GCHQ-program för att attackera datoranvändare. Det faktum att Sverige är involverad i dessa program betyder att Sverige är involverad i aktiva attacker mot internet-användare. Det är inte bara passiv övervakning. Det är en aktiv attack.”

Sveriges offentligt deklarerade neutralitetspolitik gjorde landet särskilt intressant som NSA:s partner – lika skickliga i konsten att föra folket och en stor del av deras valda företrädare bakom ljuset och ändå tala om demokrati. IDG.se berättade om detta tidigare idag.
Uppgifterna visar att hela eller delar av försvarsutskottet och stora delar av Riksdagen förts bakom ljuset av tidigare GD Åkesson och att FRA föruton en vidlyftig verksamhet inom mycket vida ramar för den av riksdagen tillåtna så kallade utvecklingsverksamheten även sysslat och fortfarande sysslar med olagligheter. Folkrättsjuristen Mark Klamberg intervjuas i SvD och talar bland annat om gummiaktiga lagar. Åkesson ställde inte upp för en intervju och FRA:s talesperson Fredrik Wallin för tankarna till leken Goddag Yxskaft. Inför allt detta är det lätt att bli uppgiven. Men, det gäller att kanalisera den vrede detta tänder och komma med konstruktiva lösningar, på både kort och lång sikt.

Därför gillar jag uppropet för större öppenhet i SvD Brännpunkt formulerat av en rad personer som intresserar sig för samspelet mellan folket och deras valda företrädare samt vad som sker bakom såväl folkets som de folkvaldas rygg. De skriver bland annat ”Situationen är orimlig. Om inte Sverige, tidigare en av världens mest öppna demokratier, kan redovisa vilka myndigheter som övervakar sina medborgare på nätet, vilket land kan det då? Här finns en mängd tillkortakommanden som hindrar myndigheter från att svara ens på enkla frågor om informationsinhämtning, beslutsordning och ansvar för ingripanden mot nätfriheten.” 

FORES intresse för våra Digitala fri- och rättigheter är föredömligt. Ska bli intressant att ta del av deras seminarium i morgon. Jag håller med Piratpartiets Amelia Andersdotter, som häromdagen skrev på DN Debatt om behovet av en nätfredsagenda, sedan hon nekats möjligheten att delta i ett möte i EU om Cyberbrottskonventionen, trots att hon är folkvald ledamot i Europaparlamentet. 

Avrundar med en liten runda bland andra som skriver om FRA, NSA och deras intresse för våra rådata och utbyte av dessa samt dataintrång: Pål Wrange; Anarkia; Motpol; Jinge; Anders S Lindbäck; Anna Troberg; HAX; Christian Engström; Skivad lime; DN; SvD; Ny Teknik; Aftonbladet och Sveriges Radio. En sak är säker – vi måste röra om rejält i grytan vid nästa års val.
 

Inga kommentarer: