tisdag 2 december 2014

Piratpartiet - ett lärande parti?

Att PP:s partiledare Anna Troberg nu valt att avgå, säger mig inget annat än att det idag ser ut att vara svårare att tolerera d v s stå ut med andras åsikter och yttranden. Förr kunde de flesta av oss leva saligt ovetande om andras åsikter om oss och vårt sätt att leva våra liv. Idag gör användningen av sociala medier detta nära nog omöjligt. På gott och ont.
 
Då, som nu, säger det som vi väljer att orda om, mest saker om oss själva än något om dem som vi yttrar oss om. Klarar vi inte av att skilja på sak och person, säger vi inte särskilt mycket av vikt om måltavlan för vårt ordande. Det blir rätt och slätt ett osakligt gnölande. Att komma med en saklig och konstruktiv kritik är en grannlaga uppgift, som kräver att bägge parter hjälps åt att vaska fram guldkornen ur allt det grus, som hopas när kombatanterna sorgfälligt underlåtit att kolla upp om de fixat att tolka innebörden i det, som den andre sagt. Alltför ofta väljer vi att att genast gå i taket baserat på vad vi själva anser att den andre kan ha haft för avsikt med sina ord.
 
It takes two to Tango! Detta gäller även Anna och dem som har synpunkter på hennes ledarskap. Med skarpt fokus på allt grus ser människan gärna allt mer grus och allt färre guldkorn. Vi medlemmar har alla våra hjärtefrågor bland de mänskliga rättigheter, som tillsammans utgör fundamentet i PP:s syn på ett gott demokratiskt samhälle och vi förväntar oss att partiledaren ska klara att hålla en rimlig balans mellan dessa.

Fildelningens roll i en kulturpolitik byggd bland annat på kunskapen om Intertextualitet, som bärande element i det mänskliga skapandet, framstår som minst lika viktig som kunskapen om Intersektionalitet när det gäller att vinna förståelse för hur Kön, Klass, Etnicitet, Religion/trosuppfattning, Funktionshinder, Sexuell läggning och Ålder samspelar när diskriminering sker. 

Anna gör det rasande enkelt för sig när hon tar avstamp för sitt beslut i påståenden om Sexism och Homofobi. Hon verkar vara helt ovetande om att hennes fokus på Sexism och Homofobi gör att hon genererar mer av just den varan. Till personlig utveckling hör att känna till hur ett starkt fokus leder fram till det som man vill uppnå: - Det du sätter fokus på får du mera av!
 
Jag vet inte om hon räknar in mig i skaran av sexister och homofober i partiet, eftersom jag arbetat för ett Intersektionellt angreppssätt när feministerna i Piratpartiet förespråkat Feminismen som grundbult för strävandet efter Jämställdhet mellan könen. Men, när jag hörde henne i gårdagens Aktuellt-sändning förstod jag varför hon i valrörelsen skåpade ut Fildelningen. Den, som inte ser Informations- och Kommunikationsteknikens roll i förhållande till Intertextualiteten, kan inte förväntas inse dess roll i förhållande till Intersektionaliteten, där det skulle kunna vara möjligt att använda den för att visa hur olika perspektiv samspelar när vi interagerar med varandra och när diskriminering sker. 

De som bekänner sig till Feminismen är ofta rasande enögda när de pekar ut männen som ansvariga för sakernas tillstånd. Istället för att grotta ner sig i sina lidna oförrätter skulle de vinna mera på att analysera vilka kunskaper och färdigheter som kvinnor och män behöver förvärva sig för att kunna stå på sig. Frihet från olika förtryck måste vara människans eget verk om det ska vara hållbart. Att vara ett eget verkande subjekt är klart bättre än att vara objekt för andras omsorger. Hur välvilliga de än må vara.

Med allt detta sagt försvarar jag inte de individer i PP, som i olika diskussioner ständigt visar sin oförmåga att skilja på sak och person samt en närmast manisk lust att verbalt dräpa sina meningsmotståndare. Kombinationen mellan detta och en del andra piraters ömtåliga själar och självpåtagna "fostrarnit" orsakade (vad jag kan se) den varböld, som nu brustit. En naturlig process, som ger oss pirater möjlighet att ta fasta på det lärande i situationen.  Jag hoppas att styrelsen tar chansen att - utifrån det som hänt - medverka till att Piratpartiet strävar efter att vara en lärande organisation. Där vi fokuserar mera på lösningar än att finna fel på varandra. Ett parti där alla skärper sitt fokus på det goda man vill åstadkomma och utmanar sin kreativa förmåga att finna lösningar, där man först och främst använder sig av 3-piratsregeln och ställer krav på sig själv - innan man förväntar sig insatser av andra. 

8 kommentarer:

Niklas sa...

Tack för en otroligt välformulerad text!
Det du tar upp är någonting alla människor pirat som landkrabba borde ta lärdom av framförallt de som nu sitter i regering och riksdag. Du visar att du är en bra förebild för hela mänskligheten och för vårat fina piratparti. Om jag fick välja så skulle du utan tvekan vara toppkandidat som vår nya kapten!
Jag känner mig hedrad att både dela parti och hemstad med dig och hoppas du får möjlighet att dela din vishet med resten av partiet!

Lars Holmgren sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lars Holmgren sa...

Såhär på avstånd har åtminstone från min horison har det lilla PP synts i media mest varit Anna som synts i HBTQ sammanhang. Vilket jag uppfattat som att partiet lämnat sina kärnfrågor öppenhet, yttrandefrihet och integritetsfrågor. Nu är min uppfattnig subjektiv, men tack vare den spretighet som PP visat har gjort att det blivet ett parti utan tydlig inriktning utan ett parti för allt och ingenting.
Att det blivit så är partiledningen och styrelsens inte bara Anna Trobergs, men Anna verkar heller inte gjort det jag förväntar mig av en partledare, nämligen att hålla ihop partiet och få de stridande viljorna dra mot samma mål.
Styrelsen, men även Anna har dessutom visat sig vara ganska omogna, genom att de totalt missat vad ett gemensamt beslutsfattande innebär, nämligen att är man inte överens reserverar man sig mot det beslut man inte gillar, men utåt uppvisar man stöd för fattade beslut eller avgår.
Dessutom har partiledaren inte lyckats hålla den interna pajkastningen internt utan själv, med liv och lust offentligen hängett sig åt falangstrider.
Det är vanligt att partiledaren avgår efter en valförlust och som det nu ser ut är det inte till skada för partiet.
Det är heller inget problem att styrelsen ställer sina platser till förfogande, däremot är det problematiskt om man väljer att lämna partiet.
Vad som verkligen stör mig är när Anna i bloggar slår vilt i alla riktningar i sin iver att hitta någon annan att lägga skulden på.

Gun Svensson sa...

@Niklas Tack för dina vänliga ord. Jag tycker som Hax att vi nu kammar oss och tar nya tag :-) Tyvärr vill inte min gamla skröpliga kropp hänga med på allt som jag vill, men jag gör så gott jag kan. Här i Norrtälje skulle jag vilja att vi kunde samlas 6-7 pirater och tillsammans läsa och diskutera Markus Bylunds bok Personlig integritet på nätet. Jag har en omgång böcker och har talat med Vuxenskolans Verksamhetsledare. Tror Du att vi två skulle kunna ragga ihop ett gäng pirater och göra detta som en ingång i valrörelsen inför extravalet i mars 2015, som statsministern annonserade idag?

Gun Svensson sa...

@Lars Jag har inga problem med att Anna använder sin åsikts- och yttrandefrihet så som hon gör. Det är att använda sin energi på ett slösaktigt sätt. Jag tycker att vi gör klokast i att sätta fokus på det som Henrik Alexandersson sagt idag - Nu gäller det att vi pirater kammar oss och tar nya tag. Mitt fokus är valet 22 mars 2015 inte att ondgöra mig över vad andra gör. Du har rätt i att det inte är särskilt konstigt att en partiledare avgår efter ett förlustval. Om hon har behov av att bearbeta sin besvikelse offentligt så är det OK för mig - synd bara om fler pirater lägger mer tid på det än att gilla läget - se framåt - gnugga geniknölarna och hitta lösningar!

Niklas sa...

Det låter som en spännande idé att få igång lite mer piratverksamhet i Norrtälje. Problemet för mig är att jag är så otillgänglig då jag endast jobbar nätter. Något jag gärna skulle se i Norrtälje är en lokal piratförening så det blir lättare att hitta andra pirater här samt kunna ställa upp i kommunval.

Gun Svensson sa...

@Niklas Trepiratsregeln säger att om tre pirater vill "göra nå´t" så sätter de igång :-) Hittills har Ulrika Ring visat intresse för att "göra nå´t". Vi kunde kanske börja med att be länets pirater om hjälp att via medlemsregistret bjuda in pirater i Norrtälje med omnejd till en piratfika?

Niklas sa...

Absolut! Det vore bra att dra igång nått så vi kam få fler från roslagen att rösta pirat i mars. Lättast att få ihop något är nog i början på januari när alla lagt julstressen på hyllan. Då har vi förhoppningsvis fått ordning på ledningen också. Nekberg1989@gmail.com kan du använda för att kontakta mig lättare