torsdag 28 juni 2012

Mejlväxling med MEP Marielle Gallo m m


Kunde inte släppa tankarna på EU-parlamentarikern Marielle Gallo som kallat våra mejl för en mjuk form av terrorism, vilket jag skrev om igår. Från tanke till handling – jag måste ta reda på hur hon tänkte där. Skred till verket med hjälp av Google Översätt. Här tar jag bara med mejlväxlingen på svenska:

Ärende: Det kunde ha varit värre ...
Käre MEP Marielle Gallo!
Skrivet med Google Translate:
Jag läste just ditt uttalande att människor som skickar e-post till politiker i parlamentet deltar i ett slags terrorism. Om vi ​​hade skrivit fystiska brev till Er istället, skulle det ha varit ännu större besvär för dig. För att inte tala om alla träd som behövs för att producera papper och kuvert samt bränsle för transporter av brev. Medborgare som tar sig tid att skriva e-postmeddelanden borde ses som värdefulla. Vi vet alla hur det går för företag som inte bryr sig om kundernas klagomål.
Med vänliga hälsningar,
Gun Svensson

Fick ett långt standardiserat svar med vändande post, som inleddes med orden Cher Monsieur. Där lät hon mig veta att hon som advokat var väl förtrogen med att lyssna på andra och att agera för att försvara deras rättigheter. Hon gav även exempel på vad hon gjort för att försvara Upphovsrätten och ACTA-avtalet med länkar till ett antal referenser. Men, tyvär ingen respons på mina funderingar kring hennes uttalande.

Därför blev ett ytterligare ett mejl:
Käre Marielle Gallo MEP!
Med hjälp av Google Översätt:
Tack för Ditt svar. Tyvärr fanns där inget svar på mina funderingar kring Ditt uttalande om oss som skriver till er parlamentariker. Jag vill veta hur Du tänker, när Du ser oss som en slags terrorister. Smarta företag vet att kunder, som tar sig tid att höra av sig, det är värdefulla kunder. Med hjälp av deras synpunkter kan man göra företaget bättre. Företag utan en juste kundtjänst får sämre resultat. Jag tror att detsamma gäller inom politiken.
Vänligen
Gun Svensson
Farmor och bloggare i Sverige

Hennes svar på Googles svenska:
Kära fru,
Tack för din insats för att översätta din text på franska.
Det är uppenbart att varje medborgare har rätt att kontakta och till och med ifrågasätta ledamöter som representerar honom. I mitt fall och i min egenskap av ledamot av Europaparlamentet, har jag deltagit i flera möten med elever, medborgare, företrädare för det civila samhället. Länkarna i mitt tidigare e-postmeddelande du ge ett exempel på dessa möten. Debatten ger näring våra demokratier. Men i en debatt som vi måste respektera alla åsikter, men också sådana som vi delar dem vi håller. I full insyn och i flera månader har jag uttryckt min ståndpunkt om ACTA, en position som är resultatet av en grundlig och noggrann analys av texten. Jag tror att de farhågor som uttryckts av vissa är ogrundade och under alla omständigheter är EG-domstolen i Europeiska unionen den enda regeln i all oberoende, frågan om det internationella avtalet dörren kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi har turen att leva i en rättsstat.
Med vänliga hälsningar,
Marielle Gallo

Min respons:
Kära fru
Än en gång med hjälp av Google Översätt:
Bra! Då ser vi ut att kunna föra en dialog med varandra.
Tar mig därför friheten att fråga om Du tycker att skyddstiden för upphovsrätten är rimlig. Utvecklingen har gått från 7 + 7 år för drygt 300 år sedan till idag kreatörens livstid +70 år. Då togs hänsyn till tiden från idé till dess att ett verk var ute på marknaden. Detta med tanke på det allmänna intresset att ge tankar och idéer möjlighet att växa vidare i ett kreativt samspel med andra. Då kreativitet inte bara är förbehållet personer med riklig tillgång på pengar, är det för samhället viktigt att så många som möjligt deltar i processen. Därför är möjligheten till fildelning av betydelse - både för den enskilde individen som samhället i stort. Idag förefaller politikerna mera tänka på företagens möjligheter att mjölka ut mesta möjliga ur sina inköpta rättigheter än att se till kreativitet i stort. Immateriell rätt är - vad jag kan se - något väsensskiljt från äganderätt i gängse mening. Men, med tanke på att många av dina advokatkollegor har sin inkomst tack vare processer baserade på en rättighet med onormalt lång skyddstid, kan jag utgå från att egenintresset ropar högre än allmänintresset. Jag begär bara att politikerna ska bevaka att balansen mellan egenintressen och allmänintresse upprätthålls. Sedan 1967 har allmänintresset succesivt fått stryka på foten. Varför? Jo tekniska framsteg som film- och musikindustrin ogillar. Anpassning till en ny tid är inte industrins starka sida.
Med vänliga hälsningar
Gun Svensson

Något som i sin tur ledde till följande svar på Googles svenska:
Jag håller med dig om behovet för industrin att hitta nya "affärsmodeller" och att anpassa sig till den digitala tidsåldern. De europeiska institutionerna bidrar till anpassningen av immateriella rättigheter på Internet världen. För första gången har vi en omfattande strategi för att skapa en inre marknad för immateriella rättigheter. Flera förslag finns. Här är länken: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf
Med vänliga hälsningar,
Marielle Gallo

Mitt svar:
Kära fru!
Där fick jag något att bita i, som kommer att kräva en del arbete av mig för att kunna göra mig en föreställning om huruvida detta är till det bättre. Intill dess att vi inom EU har en vettig lagstiftning kring upphovsrätten, ser jag dock ingen anledning för Europaparlamentet att säga Ja till ACTA-avtalet. För ett avtal gäller: Undertecknade avtal skall hållas och kan inte ensidigt ändras av endera part. Ett underskrivet avtal är mycket svårare att förändra än en lag eftersom andra berörda parter måste vara villiga till det. Avtal är som bekant av en fundamental betydelse för affärslivet. Lagar är detsamma för samhällslivet. Ber dig därför ha förståelse för anledningen till att jag och andra så envetet motarbetar ACTA-avtalet.
Med vänliga hälsningar,
Gun Svensson

Så långt denna dag – med vilken verkan det kan ha. Avrundar med en länk till Piratpartiet där jag ser att Anna Troberg återvänder hem till Borlänge för att delta i ett par aktiviteter m a a Peace & Love. Mitt äldsta barnbarn är där och har låtit mig få del av ett filmklipp, som gjorde att jag för en stund kände att jag hade velat vara där och skrev det i en kommentar. Gulligt av henne att hon också önskade att jag hade haft den möjligheten.

8 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Utmärkt skrivet!

Skulle vara ännu mer utmärkt ifall fler bemödade sig med att engagera sig och skriva till denna dam.

Gun Svensson sa...

@Dennis Tack för det. Min tanke är att varje liten droppe urholkar stenen och därför är det alltid för tidigt att ge upp ;-)Sedan hoppas jag också att andra ska upptäcka att vi idag har verktyg för att skriva personligare mejl till våra folkvalda. Hoppas att min ståndpunkt om den viktiga skillnaden mellan avtal och lag ska få fäste hos en person som gärna framhåller sitt yrke - advokatens - med intresse för individers rättigheter.

Anonym sa...

Du äger Farmor!

Du jobbar på jävligt bra....o ger mig mer o mer skuldkänslor för det betydelselösa jag lyckas klara av...*ler*.

Ha det Farmor o jobba på....men inte för mycket bara!

Puss o kram
Jan

Gun Svensson sa...

@Jan Kära du - alla gör vi så gott vi kan. Du helt klart på Ditt sätt och det räcker långt. Jag gillar som du vet att arbeta processinriktat med hjälp av orden och tekniken. Därför blir jag så otroooooligt glad när Du och andra pirater orkar läsa mina inlägg, som blir sååå långa därför att jag har sååå mycket i mitt arma huvud som pockar och tränger på :)Har nu ställt äggklockan på en timme och ska ge mig in i en tråd om Breddning där jag vill fokusera på PP:s roll i den kommunikationella revolutionen. Sedan får det bli en paus med hjärtgympaövningar :)
Kram!

Jeppe sa...

Rigtig velskrevet. Interessant mailudveksling du har.

Mvh.
Taylor Finance

Gun Svensson sa...

@Jeppe Ser att Du smörar för att få möjlighet att lägga ut en länk till ett företag. Tänkte först ta bort Din kommentar med hänvisning till mina kommentarsregler, men jag räknar med att att mina följare har en tankeskärpa som gör Ditt tilltag kontraproduktivt.

Anonym sa...

Hon borde ju vara överväldigad med tanke på hur många människor det finns som vill lätta hennes arbetsbörda genom att tänka själv :)

/Smen

Gun Svensson sa...

@Smen :D