tisdag 1 april 2008

Glada amatörers intåg?

Sedan i höstas har ett antal dialogmöten förts mellan regeringen och ett 90-tal ideella organisationer inom det sociala området. Det har resulterat i ett förslag om en överenskommelse mellan regeringen och den ideella sektorns organisationer. Även kommunpolitikernas arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat. Det är ett gemensamt arbete i Socialdepartementet och Integrations- och Jämställdhetsdepartementet med en arbetsgrupp bestående av bl a statssekreteraren med ansvar för hälso- och sjukvården, statssekreteraren med ansvar för folkrörelserna och statssekreteraren med ansvar för äldre- och folkhälsofrågor. Regeringens representant är Peter Örn, politiskt sakkunnig vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Förslaget är nu ute på remiss till den 30 juni läser jag på Regeringens webbplats. Presentationen häromdagen har resulterat i ett antal artiklar bl a i DN den 30 mars och tidningen Dagen den 1 april. I den senare återges en rad röster t ex Kerstin Eriksson, Famna (Riksorganisation för vård och omsorg utan vinstsyfte) som säger: - Min förhoppning är att det ska bli ett verktyg för ideella organisationer att växa. Och det gynnar alla. Christer Karlsson, förbundsordförande på Kris (Kriminellas revansch i samhället), var inte lika övertygad. - Det finns en risk att det bara blir de stora etablerade organisationerna som gynnas av detta, de som har lättare att jobba på heltid med att skriva ansökningar.

Peter Örn är noga med att understryka att det är de enskilda organisationerna själva som ska bestämma sitt uppdrag. Överenskommelsen talar tydligt om den ideella sektorns självständighet. Avtalet gör det möjligt för idéburna organisationerna att luta sig mot principen om självständighet och oberoende, ifall de känner att förvaltningar och myndigheter vill detaljstyra dem. Samtidigt betonar överenskommelsen att staten och kommunerna inte ska abdikera från sitt ansvar för välfärden. Jag hoppas få leva länge nog att få se hur man klarar den balansgången.

Intressant?

Inga kommentarer: