måndag 31 mars 2008

Läxan från 30-talet är glömd

I dagens SvD Näringsliv läser jag artikeln ”Marknaden har blivit tokig”. Det är en analys av läget på finansmarknaden. Att det är allvarligt visar sig bland annat i att Fed (Federal Reserve), USA:s motsvarighet till Sveriges Riksbank, gick in och tog över det direkta ansvaret för en enskild aktörs svårsålda eller svårvärderade värdepapper innan aktören ifråga köptes upp av en annan. Därmed har Fed satt sig i ett besvärligt pedagogiskt läge. Hur ska de kunna göra troligt att detta var en engångsföreteelse och inte ett säkerhetsnät under alla aktörer, som ställt till det för sig. Seriösa bedömare spår att finanskrisen kommer att resultera i ofattbart stora förluster. Långt utöver vad IT-bubblan kostade.

Samtidigt har förtvivlade bolåneoffer börjat vända sig till domstol för att pröva om de som ligger bakom den lånekonstruktion, som de blivit indragna i, varit ärliga och uppriktiga när de beskrivit produkten, som de erbjudit. Hur det avlöper är svårt att säga, men enligt SvD:s artikel säger företrädare för organisationen Center for Responsible Lending, som ger bostadsköpare i New York City hjälp att handskas med låneföretag, att de som tar sina ärenden till domstol har inget att förlora. De befinner sig redan i rättsalen eftersom de drabbats av pantövertaganden.

Ingenting av allt detta förvånar den, som förstått att en marknad drabbad av hybris d v s övermod, får sitt straff och att det hårdast slår det mot den, som saknar kunskap om spelets regler.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vet du, jag tror emellanåt att vi vill bli lurade.
Varför annars går vi på
alla dessa erbjudanden om både det ena och andra? Girighet (t ex Nigerriabrev) förklarar en del men inte allt...

Gun Svensson sa...

Att vara godtrogen är misstänksamhetens motpol och jag undrar hur affärslivet skulle klara sig om vi alla utgick från att en säljares främsta egenskap är att föra oss bakom ljuset. Om god etik varit ledstjärnan hade t ex journalisten Lars Ohlssons Börsofferjouren inte sett dagens ljus och de drabbade inte kunnat söka rättslig sak, vilket han beskrivit i sina böcker. Men, du har rätt i att girigheten ibland stänger av tankeverksamheten.