lördag 22 mars 2008

Vara och bli synad

Den dagliga läsningen av Jinges blogg ledde mig idag till DN Debatt där Bertil Torekull tagit till orda med anledning av att den tidning, som han grundade; Dagens Industri tilldelat Gregor Nowinski hos SVT, Hasse Olsson-priset för hans tv-dokumentär om Wallenbergfamiljen.

Hasse Olsson-priset instiftades för att uppmärksamma god ekonomijournalistik, vilket Bertil Torekull menar att skaparen av Wallenberg-dokumentären inte kommit i närheten av. Torekulls vassa penna tecknar en bild av Peter ”Pirre” Wallenberg, som motvikt till de bilder som Pirre själv oemotsagd kunde ge av sin far Marcus och Percy Barnevik. ”Det är förstås sorgligt att en stor finansfamilj företräds av en person med ett beskäftigt tankemörker, men att detta tillmäts ett värde även i vår folkägda tv var en skandal. Hans roll – i bolag som Investor och ABB – när det gäller att stimulera girighet och omoral i direktörsleden kan inte överskattas. Om detta inte ett ord i tv. Underdånigheten inte bara från de assisterande lakejernas sida inför affärsmagnaten är kanske inte så gåtfull men man kan inte acceptera att medierna ska buga för fördomar och obildning om folk bara är rika nog” skriver Torekull bland annat. Intressant.

Har jag fel när jag tycker mig se att Bertil Torekull har en tilltro till det kapitalistiska systemet och därför gärna vill se att detta system gynnar de goda dygderna hos rika människor? Just därför blir han rosenrasande när han ser en tongivande kapitalist visa upp sina sämsta sidor och att en journalist prisas för att han låter det ske.

Inga kommentarer: