onsdag 5 mars 2008

I verkliga livet – IRL.

Har nyligen deltagit i ett seminarium anordnat av Institutet för Framtidsstudier, där en rad olika aktörer berättade om olika virtuella världar, bland annat Second Life (SL). SL är en värld, som ligger på en server, möjlig att nå från datorer världen runt, där de som skaffar sig ett konto skapar en avatar (en fantasifigur) genom vilken man skapar ett andra liv tillsammans med andra besökares avatarer. Det finns 12,5 miljoner användarkonton, varav 1,5 miljoner är aktiva ”nybyggare” - därav c:a 10 procent i Sverige.

Svenska Institutets Olle Wästberg, berättade om den svenska ambassad, som de skapat i SL och som invigdes av Utrikesminister Carl Bildts avatar, vilket DN skrev om den 30 maj 2007. Den satsningen gav eko. Och genom att svenska företags produkter syns där, marknadsförs de och presumtiva kunder hänvisas till de olika företagen IRL (In Real Life). HSB visade hur de skapat en ”ö” dit högskolestuderande och unga bosparare försetts med ett ”pass” med inloggningsuppgifter för där vara med och bygga framtidens bostäder. Ännu en aktör var Nätverket SIP (Samhällsförändring i Praktiken)/Studieförbundet Vuxenskolan, som startat ett svenskt Resurscenter där man erbjuder utbildning, kultur och folkbildning utifrån en demokratisk aspekt – att lära sig använda tekniken i nya sammanhang samt vara närvarande där unga människor träffas.

Efter en fikapaus berättade sångerskan och låtskrivaren Therese Åhs om att uppträda i en virtuell värld. Genom sin avatar Natalie Moody har hon uppträtt i olika sammanhang i SL och därigenom skapat sig ett namn, som lett till en rad engagemang i den verkliga världen d v s IRL. Genom att uppträda som avataren Natalie Moody har hon blivit van att uppträda. Något hon har haft stor nytta av.

Fil.mag Ulrika Bennerstedt, forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, medverkade genom att berätta om den studie som hon gjort tillsammans med fil.dr. Jonas Linderoth på uppdrag av Medierådet – Att leva i World of Warcraft – där de djupintervjuat 10 ungdomar om drivkrafter och problem med att ägna tid åt detta rollspel online, där man tillsammans med andra löser uppgifter för att ta sig vidare upp till högre nivåer. Rapporten kan laddas ner här. Forskarna menar att spelet inte är beroendeframkallande på samma sätt som t ex nätpoker, men grupptrycket – när man etablerat sig i en grupp – kan vara nog så svårt att hantera. Hos myndigheten för skolutveckling finns en länk till IT för pedagoger och där kan man ta del av denna forskning och en del annat intressant.

Avslutningsvis en dialog mellan Joakim Palme, VD för Institutet för framtidsstudier, och Jytte Guteland, SSU, Karl Grufman, MUF, Joakim Larsson LUF och Andreas Långbergs, CUF kring frågeställningen Hot eller ny scen för politiskt engagemang? Till detta återkommer jag i ett annat sammanhang.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Spännande forskning! Har länge undrat över vad som får så många att leva ett annat liv i ett SL. T.o.m. investera riktiga pengar i sådant som inte finns i IRL!
Hur ser gränslandet mellan SL och IRL ut?
Ska med intresse läsa dina länkar...

Gun Svensson sa...

När jag lyssnat på alla berättelser och hört svaren på publikens frågor, blev min första spontana tanke: -SL är ett virtuellt nybyggarland - ett laglöst land - ett virtuellt Klondyke, där guld kan bli till sand. Valutan är Lindendollar efter bolaget som kläckt idén.
När jag sedan på hemväg till Norrtälje, såg alla reklamskyltar (som blivit allt flera med åren) och förfular landsskapsbilden, tänkte jag: - Så skönt när de förpassas till Second Life ;-)