söndag 16 mars 2008

Ekonomin står på spel.

Fyra sidor om den internationella finanskrisen i gårdagens SvD ger en bild av en situation, där ingen riktigt har kläm på hur stora risker som döljer sig i banksystemet. Det talas om nya komplicerade finansiella instrument, som har spritt riskerna och minskat överblicken. Något som EU:s stats- och regeringschefer hade diskuterat dagen innan. Man enades då om att vidta snabba åtgärder för att skydda den finansiella stabiliteten på kort sikt och stärka krisberedskapen på längre sikt. Bankerna väntas få strängare krav på att hålla eget kapital för att öka motståndskraften mot kriser. Dessutom ska bankernas insättargaranti ses över för att stärka skyddet för bankspararna.

Redan den 29 november 2007 bloggade jag om kommuner i Norge, som lockats investera i obligationer på USA:s bostadslånemarknad. Helsingborg är nu en av flera svenska kommuner som förlorar 60 miljoner, sedan deras dåvarande koncernekonom under år 2004 gjorde en placering i amerikanska kommunobligationer förmedlade av EFG Investment Banks Stockholmskontor. Något som jag nyligen läste i HD:s nätupplaga. Åtskilliga andra är också indragna i spekulationshärvan. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som är den offentliga sektorns arbetsgivarorganisation, har spekulerat bort 100 miljoner och har enligt en artikel i SvD kopplat in jurister för att syna att affären gått rätt till. Intressant.

Det verkar som om inslaget av spel och spekulation i bank- och finanssektorn är av en omfattning, som knappast kan vara nyttigt i längden. Det borde i vart fall finnas några lagliga spärrar med möjlighet till återkrav gentemot dem, som spekulerar men andra pengar än sina egna. Nu kan vi bara hoppas att vår egen kommuns ekonomichef inte lockats in i detta.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Märkligt. Alla klagar på bristande resurser - ändå kan man sätta de man har på spel!

Gun Svensson sa...

Ja, det är väl den största bristen ;-)