tisdag 4 mars 2008

Kommunalrådet beklagar

Vid allmänhetens frågestund igår kväll i Kommunfullmäktige kom frågan om Socialchefens avhopp upp som första punkt. Kommunalrådet Kjell Jansson (m) förklarade att hans agerande måste ses mot bakgrund kommunstyrelsens övergripande ansvar när en nämnd går back flera år i rad. Samtidigt medgav han att frågan hade kunnat hanteras betydligt bättre. Han sa att han var ledsen att det blivit fel och jag är beredd att tro att han menade vad han sa, men, som någon sa härom dagen – det är i facit man kan se om det stämmer.

Socialnämndens politiker har i stor enighet stått upp och försvarat såväl Socialchefen som den flexibilitet som måste råda när det gäller Socialnämndens budget. Det är med den som med budgeten för snöröjning – det är andra krafter som bestämmer hur mycket pengar som krävs!

Därför undrar jag vad vice ordföranden och de övriga socialdemokraterna i Socialnämnden tror sig vinna på att dra på veven ytterligare ett varv, genom att i fullmäktige även lämna in en interpellation i saken. Vilken makt Kommunstyrelsen har i förhållande till nämnderna torde framgå av det regelverk som Kommunfullmäktige tidigare beslutat om och torde ingå i politikerutbildningen. Men det kan kanske ha det goda med sig att vi medborgare också får oss en lektion i hur makten är fördelad. För min egen del skulle jag sätta stort värde på att den typen av viktiga dokument var tillgängliga på kommunens hemsida – gärna under ordet Demokrati med en egen knapp i huvudmenyn.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Demokrati är en viktig fråga. Och jag tror att det är viktigt att även i kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ lyfta frågor som har med nämndernas arbete att göra. Visserligen beklagade kommunalrådet offentligt, men som jag ser det är inget i sak förandrat. Det är ett probelm anser jag att vissa nämnder är underbudgeterade år efter år och verksamheten blir lidande pga av detta.

Gun Svensson sa...

Hanna: Vad säger kommunens reglemente när det gäller kommunstyrelsens och nämndernas roll i förhållande till Kommunfullmäktige? Dokumenten finns inte på kommunens hemsida. En kvalificerad gissning är dock att fullmäktige delegerat en rad uppgifter till kommunstyrelsen och de olika nämnderna, med möjlighet för dem att i sin tur delegera uppgifter till anställda. Så det är väl i kraft av reglemente och delegation samt den policy om budgetdisciplin som fullmäktige tog i december, som han agerat. Att han sedan gjorde det på ett väldigt klantigt sätt, har han ju nu erkänt. Om det innebär att Isabel Andersson tar tillbaka sin uppsägning, vet jag inte, men jag drar slutsatsen att det inte är aktuellt, eftersom s-gruppen inte är mera mån om enigheten i nämnden. Men, å andra sidan - så kan det gå när inte haspen är på!

Anonym sa...

jag förstår inte vad du menar. Isabels avsägelse är oåterkallerlig har hon sagt till tidningen. Den har inget med s gruppens agerande att göra. Vi har uttalat tillsammans med resten av nämnden vårt fulla stöd och förtroende för förvaltningen och dess chef. När det gäller budgeten för socialnämnden är den omöjlig att helt förutse, det räcker med ett antal instutionsplaceringar så är budgeten överskriden med ett antal miljoner. Detta har det funnits en förståelse för tidigare. Om budgeten ska hållas till varje pris och inga tillägsanslag beviljas så måste den inriktningen mot förebyggande arbete som en enig nämnd stått bakom nedprioriteras. Det kan i alla fall jag inte acceptera. Ps mig veterligen är enigheten i nämnden total.

Gun Svensson sa...

Hanna: - Hur det förhåller sig med enigheten i Socialnämnden återstår väl att se efter nästa fullmäktige.

Anonym sa...

interpellationen som du hänvisar till är ställd till kommunalrådet, ingen annan. Om du läst den debattartikel undertecknad skrivit i nt så ser du att kritik är riktad mot kommunledningen inte mot majoriteten i nämnden. De andra två interpellationerna jag riktat till barn och skolnämndens ordf och utbildningens ordf handlar om deras samarbete med socialförvaltningen. Men framtiden får utvisa vad som händer. Jag agerar i alla fall utifrån min överygelse om kommunmedborgarnas bästa. Jaghar alltid ett underifrån perspektiv, och är noga med att hålla mig till relevanta fakta.

Gun Svensson sa...

Hanna: Jag har all respekt för att du gör vad du anser vara rätt i rådande situation, utifrån ditt perspektiv. Men, det kan finnas andra perspektiv som också måste vägas in. Bland annat Kommundirektörens agerande, som kan ha bidragit till det oåterkalleliga beslutet. Hon har i vart fall underlåtit att medverka till en dialog. Det kommer att visa sig om det inte är här som den "gravade hunden" ligger.