torsdag 6 mars 2008

Högt i tak?

Idag gör NT en summering av den senaste tidens turbulens i kommunhuset i en artikel, vars puff på första sidan rubriceras Jansson på gott och ont. En artikel, som ser ut att vara en bra spegling av hur hans ledarstil uppfattas av andra politiker i alliansen och en del chefer eller andra medarbetare. Ett gott försök att vädra ut sånt som frodas i miljöer där makt missbrukas. Offentlighetsprincipens rättigheter för anställda att till utomstående berätta allt, som inte är skyddat enligt Sekretesslagen, är tänkt att fungera som en motvikt för att förebygga att makt demonstreras. De som är bärare av demokratin, måste utöva sin makt på ett demokratiskt sätt.

Öppen kommunikation och högt i tak är en av hemligheterna hos företag med friska medarbetare, enligt ny forskning, skriver SvD Näringsliv idag med hänvisning till en ny delstudie i forskningsprojektet Hälsa och framtid. Professor Magnus Svartengren vid Karolinska Institutet är en av forskarna i projektet. Hans poängterar organisationens betydelse, ett tydligt och öppet ledarskap med lyhörda chefer och bra kommunikation. Hela rapporten och mer information på Folkhälsoguidens webbplats. Rapporten borde ägnas en djupstudie i kommunhuset.

En annan intressant rapport; Hur välfärd organiseras - spelar det någon roll? En pdf-fil kan hämtas här. Det är en explorativ studie om organisering och etik i offentlig service, som författats av Lena Agevall, universitetslektor och docent i Statsvetenskap vid Växjö universitet. Lena Agevalls inriktning är offentlig förvaltning och forskningsintresset är demokrati på det politiska systemets utflödessida, förvaltningsetik och välfärdspolitik. Just nu är hon engagerad i ett forskningsprojekt om professioner. Hennes studie om välfärdens organisering rekommenderas alla dem som gör gällande att en kommun kan jämföras med ett företag.

Sammanfattningsvis: Om det finns någon kompetens i konflikthantering att tillgå skulle det som hänt i kommunhuset kunna utvecklas till något bra – om bara viljan finns.


Inga kommentarer: