söndag 30 mars 2008

Folkkapitalism?

En intressant artikel nyligen i Aftonbladet, som jag måste länka till m a a gårdagens ämne. Den handlar om skälen till att Premiepensionssystemet infördes i vårt land. Enligt Adam Harmes, den kanadensiske statsvetaren, är skälet till detta att finansindustrin och nyliberala politiker försöker skapa vad han kallar för en massinvesteringskultur, där hela befolkningen investerar på börsen. Om bara tillräckligt många övertalas att försöka spekulera sig till en individuell välfärd i konkurrens med andra, så kommer det att skapa en upplevelse av att löntagare och det globala finanskapitalet har gemensamma intressen. Intresset minskar för kollektiva lösningar, och finanskapitalets värderingar vinner terräng, skriver Dan Josefsson.

När jag tänker på vad jag själv funnit när jag studerat tankesmedjan Timbro och andra nyliberala tankesmedjors idéproduktion verkar Adam Harmes antaganden inte vara helt gripna ur luften. Tankesmedjan Timbros fokus är för närvarande enligt deras egen hemsida områden som kultur och medier, folkkapitalism, bistånd samt reformstrategi.

Folkkapitalism; Ja, du läste helt rätt! Lyckligtvis kan vi nu se effekterna av nyliberalismens frihetsideal praktiserad inom finansmarknaden. Det ska bli intressant att se vad våra politiker gör för att ta ansvar för det pensionssystem, som de skapat i bred enighet. Ett pensionssystem, som riskerar att göra folket till ”nyttiga idioter” i händerna på samvetslösa aktörer på finansmarknaden, det kan aldrig bli hållbart i längden.

I det sammahanget vill jag påminna om Börsofferjouren som journalisten Lars Ohlsson initierade med hjälp av de pengar, som hans böcker inbringat. Böckerna ADCORE, Ruinmakarna, Ruinmakarna 2, Rå[d]ngivarna och Skambankerna är tidsdokument, som visar hur lätt vi dras in i ett spel, som varken vi själva eller våra rådgivare behärskar. Skammen vi känner över att vi låtit oss luras, gör att allt fler hinner dras in, innan bubblan brister. Lars Ohlsson har hjälpt en del av dem att ställa banker till svars.

Andra bloggar intressant här och här om spelet om våra pensioner.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Ett pensionssystem, som riskerar att göra folket till 'nyttiga idioter' i händerna på samvetslösa aktörer på finansmarknaden, det kan aldrig bli hållbart i längden."

Samvetlösa aktörer på finansmarknaden? Jag jobbar själv inom finansmarknaden och kan inte se att vi som har detta som arbete skulle vara mer samvetslösa än någon annan. Ofta kritiseras finansindustrins medarbetare utan någon sans och balans.

Är det människorna på din bank som frågar om du vill spara i deras fonder som är finansmarknadens samvetslösa medarbetare? Eller är det vi som arbetar med placeringar av fondmedel?

Jag kan inte säga att jag upplever mig som särskilt samvetslös då mina arbetsuppgifter huvudsakligen består i att utifrån etablerad portföljteori placera fondens medel på sådant sätt att det ger mesta möjliga avkastning åt fondandelsägarna.

Det råder mycket okunskap om finansindustrin. Men jag kan väl säga så att det är en ganska oglamorös vardag också inom denna. Jag tror inte att vi som arbetar inom bank och finanssektorn är mer samvetslösa och sämre människor än någon annan.

Farmorgun sa...

Att jag lyfter fram att det finns samvetslösa aktörer inom din bransch, det betyder inte att jag påstår att alla är det. Men, som i många andra sammanhang, är det dom, som uppför sig illa, som förstör för det stora flertalet. Den kunskap som krävs för att följa börsen och därmed göra kloka placeringar besitter inte alla, vilket är OK så länge alla okunniga kan avstå från att vara aktörer på börsen.