söndag 15 april 2018

Del 1 av Mark Zuckerbergs vittnesmål ...


... inför förhör i Kommittén för Energi och Handel i ett av den amerikanska Kongressens två underhus- Representanthuset, vars ledamöter väljs vartannat år i allmänna val samtidigt som 1/3-del av ledamöterna i Senaten - det andra underhuset - väljs. Senaste valet genomfördes den 8 november 2016.

Förhöret gäller Facebooks roll i och ansvar för Integritet, Säkerhet och Demokrati visavi kunder och USA:s konstitution.

I. INLEDNING
Ordförande Walden, ledamot Pallone och ledamöter av kommittén,Vi står inför ett antal viktiga frågor kring integritet, säkerhet och demokrati, och ni kommer att med all rätt ha några svåra frågor för mig att besvara. Innan jag pratar om de steg vi tar för att ta itu med dem, jag vill prata om hur vi hamnade här.

Facebook är ett idealistiskt och optimistiskt företag. För det mesta av vår existens fokuserade vi på allt det goda som anslutna människor kan komma med. Allt efter, som Facebook har vuxit, har människor överallt fått ett kraftfullt nytt verktyg för att hålla kontakten med de människor de älskar, kunna göra sina röster hörda samt bygga samhällen och företag. Nyligen har vi sett #metoo-rörelsen och the March for Our Lives, organiserade, åtminstone delvis, på Facebook. Efter orkanen Harvey samlade folk in mer än 20 miljoner dollar för undsättning. Och mer än 70 miljoner småföretag använder nu Facebook för att växa och skapa jobb.

Men det står klart nu att vi inte gjorde tillräckligt för att förhindra att dessa verktyg också används för att skada. Det gäller falska nyheter, utländsk inblandning i val och Hets mot folkgrupp, såväl som utvecklare och dataintegritet. Vi hade inte en tillräckligt bred bild av vårt ansvar, och det var ett stort misstag. Det var mitt misstag, och jag är ledsen för det. Jag startade Facebook, jag driver det och jag är ansvarig för vad som händer här.

Så nu måste vi gå igenom alla delar av vår relation med människor och se till att vi har en tillräckligt bred bild av vårt ansvar. Det räcker inte att bara koppla samman människor, vi måste se till att dessa anslutningar är positiva. Det räcker inte att bara ge människor en röst, vi måste se till att folk inte använder den för att skada andra människor eller sprida felaktig information. Det räcker inte att ge människor kontroll över sin information, vi måste se till att utvecklare, som de har gett informationen till också skyddar den.

Över hela linjen har vi ett ansvar att inte bara bygga verktyg, utan också att se till att dessa verktyg används för gott. Det kommer ta lite tid att arbeta igenom alla de förändringar vi behöver göra, men jag är fast besluten att få till det på rätt sätt. Det inkluderar att förbättra sättet att skydda människors information och att skydda val runt om i världen.

Här är några viktiga saker som vi gör:

II. CAMBRIDGE ANALYTICA
Under de senaste veckorna har vi arbetat för att förstå exakt vad som hände med Cambridge Analytica och vidta åtgärder för att se till att det inte händer igen. Vi vidtog viktiga åtgärder för att förhindra att detta skulle hända för fyra år sedan, men vi gjorde också misstag, det finns mer att göra, och vi måste stå upp och göra det.

A. Vad hände?
Under 2007 lanserade vi Facebook-plattformen med visionen att fler appar borde vara sociala. Din kalender ska kunna visa dina vänners födelsedagar, dina kartor ska visa var dina vänner bor och din adressbok ska visa deras bilder. För att kunna göra det gjorde vi det möjligt för människor att logga in på appar och dela vilka deras vänner var och viss information om dem.

År 2013 skapade en forskare vid Cambridge University Aleksandr Kogan en app av personlig karaktär. Den installerades av cirka 300 000 personer som gick med på att dela med sig av Facebook-informationen och information från sina vänner vars privatlivsinställningar gjorde det möjligt. Med tanke på hur vår plattform fungerade vid den tiden, innebar det att Kogan kunde få tillgång till viss information om tiotals miljoner av deras vänner.

För att förhindra missbrukande appar, meddelade vi 2014, att vi ändrade hela plattformen för att dramatiskt begränsa den Facebook-information som apparna kunde komma åt. Det allra viktigaste är att appar, som Kogans, inte längre kunde begära information om en persons vänner om inte deras vänner hade godkänt appen. Vi krävde också att utvecklare behövde få godkännande från Facebook innan de kunde begära data utöver användarens offentliga profil, vänlista och e-postadress. Dessa åtgärder skulle förhindra att någon app, som Kogans, skulle kunna få tillgång till så mycket Facebook-data idag.

Under 2015 lärde vi oss av journalister på The Guardian att Kogan hade delat data från sin app med Cambridge Analytica. Det är emot vår policy för utvecklare att dela data utan människors samtycke, så vi bannlyste omedelbart Kogans app från vår plattform och krävde att Kogan och andra enheter som han gav data till, inklusive Cambridge Analytica, formellt intygar att de hade raderat alla felaktigt förvärvade data - vilket de till sist gjorde.

Förra månaden lärde vi oss av The Guardian, The New York Times och Channel 4 att Cambridge Analytica inte har tagit bort data, som de hade certifierat. Vi förbjöd genast dem från att använda någon av våra tjänster. Cambridge Analytica hävdar att de redan har raderat uppgifterna och har kommit överens om en rättsmedicinsk granskning av ett företag, som vi anställde för att undersöka detta. Vi arbetar också med U.K. Information Commissioner´s kontor, som har jurisdiktion över Cambridge Analytica, eftersom de färdigställer sin undersökning av vad som hände. Intressant.

forts. Del 2 Vidtagna och planerade åtgärder.


Inga kommentarer: