tisdag 14 december 2010

Hur hjälpa myndigheterna göra stan säker?


Snart en svensk variant från Myndigheten för Säkerhet och Beredskap hos ICA, Coop och Clas Ohlson? Tipstack till Olofb!

Helt enligt manualen för hur terror fungerar går nu även Socialdemokraterna terrorns ärende. De viker ner sig. FRA-shopen öppnas på nytt och lagklustret kring FRA:s verksamhet med alla dess brister saktioneras. Terrordådet i Sthlm var det som behövdes för att ordningen skulle vara återställd. Eftersom Morgan Johansson (S) framhåller att detta inte har någon koppling till terrordådet, måste vi fråga oss: - Är detta ett mandomsprov inför kröningen av honom som kung i det socialdemokratiska partiet? Vart tar då kritikerna av FRA-lagen inom partiet vägen? Viker ner sig och dunkar rygg eller tar steget in i antingen Liberaldemokraterna eller Miljöpartiet? Det ska bli intressant att följa.

Uppdatering: Ser i dagens Dagens Arena att Morgan Johansson (S) kommit rejält på kant med SSU och S-studenter. Det hade nog varit klokt att lyssna på dem tidigare, eftersom kunskapen om internet är större, procentuellt sett, hos de unga mer nätvana än vi äldre. Internet som infrastruktur är inte lika lätt att övervaka som vägnätet. Riksdagen, regeringen och dess myndigheter borde nog vara mer kritiskt granskande när det gäller övervakningsindustrins försäljningsargument. För att ingen ska få för sig att jag med detta försöker visa på Piratpartiet som ett alternativ säger jag som Beelzebjörn Inga sossar tack! De har lång väg innan de gjort upp med sitt arbetssätt att pracka på människor samhällsförändringar genom att skriva direktiv i EU och driva igenom lagar i Sveriges Riksdag.


Det pågår en rörelse bland de partipolitiska sympatisörerna. Såg att det nystartade partiet Liberaldemokraterna vinner terräng och det vore klokt av dem att välkomna FRA-kritiska Socialdemokrater. Men det framgår av Johan Westerholms inlägg att han inte är beredd att lägga sig platt för Morgan Johanssons maktanspråk. Onekligen har Johan Westerholm ordentligt på fötterna, medan det hos Morgan Johansson nog mera är idéer om att han ska vara mannen som kan tygla internet, eftersom där finns så mycket hemskheter som hotar människan till kropp och själ. Morgan Johansson är rätt lätt att påverka om man slår an de rätta strängarna. Jag minns för min egen del hans agerande när det gällde de apatiska flyktingbarnen, där det var viktigare att hålla en partikollega om ryggen än att ta barnens behandlande läkare på allvar.


Återstår nu att släppa in polisen i FRA-shopen, men där bör nog fokus läggas mer på bättre leverans innan man ger dem nya tvångsmedel. Lars-Erik har ett läsvärt inlägg om den saken. Skrev själv ett inlägg den 22 november i år när just den frågan var på tapeten. Kan just undra om Journalistförbundet nöjer sig med protester på nätet. Om inte är det hög tid att göra något mera kraftfullt.


Många människor har tankar om bomben, och Skivad lime är en av dem. Erik Hultin har naturligtvis noterat att sossarna nu äntligen bekänner färg. Polisstaten tycker det är dags för att vi reser oss upp och skriker ut vad vi tycker. Piratpartiet jobbade på att bli en kanal för det upproret, men det ville sig inte eftersom det var intressantare för media att fokusera på Sverigedemokraterna denna gång. Och inom det partiet gottar man sig åt det som hänt. MinaModerataKarameller har påpassligt återanvänt tidigare argument och rekommenderar även Magnihasa som förklarar att vi, trots tillgång till sociala medier, fortfarande tvingas leva med att inflytandet idag inte är större än vad det varit tidigare.


Ur en säkerhetsmässig synvinkel kan människor, som makten inte vill låna sitt öra, bli rena krutdurkar - farliga både för sig själv och andra. Det var väl det som terrorexperten menade när han talade om vikten att vara observant på människor som inte gör något direkt olagligt, men ändå inte är helt oproblematiska ur hans synvinkel. Men att botemedlet skulle vara att makthavare gav sig tid att lyssna, faller dem inte in. I den tankevärlden är det bara mera övervakning och kontroll som gäller. Aktier i det övervakningsindustriella komplexet? Därför; Tänk tanken om de 349, som folket har valt, skulle gå ut och testa sina idéer till lagförslag i en bred dialog med folket, innan de läggs på riksdagens bord, så skulle nog samhällsklimatet kunna bli bättre. Idag utövas den makt, som riksdagen har, på ett sätt som många av oss upplever som rent maktmissbruk.


Lika väl som det är viktigt att den lokala polisen ingår i länets och landets jakt på terrorister är det viktigt att lokala politiker inser sin roll i den apparat, som ska tjäna utvecklingen av demokratin och därmed ett tryggare samhälle. När jag söker efter information för att se i vilken utsträckning som kommunerna tar sig an uppgiften hamnar jag hos SCB och deras demokratiredovisning. Det är allt annat än uppmuntrande läsning. När SKL ska beskriva vilken kommun som landets säkraste då landar jag i en redovisning av fysiska indikatorer, medan demokratiarbetet brottas med kommunpolitikernas ointresse. Hur ser det ut hemma hos er andra – är fullmäktige verkligen kommunens högsta beslutande organ? Tas initiativ till medborgardialoger och bryr man sig om vad som kommer fram vid dessa? Genomförs kommunernas detaljplaner med hänsyn tagen till förhållanden inom de samhällsområden som anges regionala programmen för en långsiktigt hållbar tillväxt? ”Det inbegriper ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter och hur dessa förhåller sig till varandra”. Hur är det hemma hos er? Är det markägare och kotteribildningar inom politik och näringsliv som styr utvecklingen eller bryr sig kommunens politiker om det långsiktigt hållbara?


Jag tar inte ifrån enskilda vettvillingar ansvaret för oacceptabla handlingar, när jag tycker att det är helt åt helvete att journalister låter politikerna komma undan ansvaret för den desperation som växer i hägn av det syndrom, som Göteborg ensamt fått bli ett exempel på. När får vi något liknande i en stad nära oss, eller är det så illa att allmänheten inte har förtroende för att meddelarskyddet kan fungera på den lokala nivån? Annars är det just detta att granska makten som är medias viktigaste uppgift, eftersom slapphet på detta område leder till att makthavare tar sig friheter som de bör låta bli. Våra skattepengar ska användas på ett för alla medborgare klokt sätt.

Intressant.

6 kommentarer:

Johanna Drott sa...

Nu kanske det kan tyckas småsint att påpeka på en liten del av helheten, men det jag försöker peka på är det faktum att det - trots alla nya sociala medier och andra nymodigheter - ännu inte riktigt är så där jämlika som vi förutsätts vara. Det finns fortfarande hierarkier och klassmarkörer i det digitala, men de ser inte likadana ut som för, säg, tjugo år sedan.

Så vi vanliga människor har fått mer inflytande. Det är bara det att detta nya inflytande är ojämnt fördelat.

I all korthet. :3

Rickard sa...

En muslim spränger bomber och det är vi Svenskar som blir övervakade? Vad tusan är det för logik? http://enannandelavsmedby.blogspot.com/2010/12/musse-sm%C3%A4ller-bomber-och-s%C3%A4po-f%C3%A5r-en.html

Thomas Hallgren sa...

Säpo kunde ju börja med att övervaka sina egna inkorgar.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt spektaklet Morgan. Han verkar vara en verklig betongsosse av det gamla slaget. Vilket gör honom trygg för vissa, som är rädda för förändringar. Och han sätter Partiet före allt. Dvs det parti som han vill styra. Då väger kongressbeslut (även rätt bleka sådana) mycket lätt. Intern kritik beaktar han bara om den kan hindra hans väg till högsta makten. I övrigt fiskar han friskt i grumliga vatten, allt i hopp om att öka sossepartiets %-andel. Vilket en grupp i Partiet anser bra. Andra försöker se konsekvens i agerandet, och till och med att hitta till några principer som kan vara vägledande för partiet. Om det leder till opinionsframgångar är en annan sak. Vart denna röra slutar är svårt att förutse...

Intressant ändå att det blivit en nyväckt FRA-debatt, delvis pga Morgans inhopp. Oavsiktligt av honom gissar jag. Just nu känns det ändå som att en del av gammelmedia "tar tag i" problematiken aningen bättre än för två pr sedan.
Det viktiga är då att "Svensson" blir bättre medveten om vad som är på gång än förra gången.

Gun Svensson sa...

@Johanna Drott: Jag är tacksam för påpekanden om jag missförstått något. Men min bild är nog att även om vi fått ett bra verktyg i vår hand och hyggligt kan hantera orden, är det ändå en avsevärd skillnad mellan de skribenter som städslats av den tredje statsmakten och de som verkar på nätet där det i sin tur finns en skillnad mellan journalister, författare och oss andra som skriver trots att vi varken är författare eller skribenter med journalistexamen. De som har den politiska makten är känsligare för kritik som kommer i den etablerade papperspressen samt radio och TV.

@R: Du har en poäng, men du glömde nämnda att det var en fanatisk muslim och att vi alla, svenskar och invandrare blir övervakade. Muslimer i allmänhet spränger inga bomber och dessutom tolkar de fanatiska muslimerna Koranen lika enögt som en del fundamentalister bland kristna när det gäller Bibeln.

@Thomas Hallgren: Helt rätt, men jag tror att det är rätt vanligt bland dem som gapar efter mer innan de använt sig av det som de har.

@Lars-Erick: Det var ett högt spel, som inte gick som planerat :)

Jakob sa...

Sossarnas kovändning i FRA-frågan verkar trots allt vara en chimär. Skulle man rentav kunna kalla det hela för Fata Morgana?