måndag 29 oktober 2007

Efterforskning fortgår

Den som läst tidigare inlägg vet att jag intresserat mig för den undersökning, som Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, och Fredrik Bergström, Handelns UtredningsInstitut, refererade till när de basunerade ut att praktiskt taget alla svenskar var fuskare i förhållande till välfärdssystemen. Först fastnade jag på att det handlade om en webbenkät, som jag genast misstänkte vara mindre tillförlitlig än en traditionell undersökning. Men sedan jag fått förklaringar, som tyder på att metoden med webbenkäter inte är mindre tillförlitliga än undersökningar, där respondenter tillskrivs eller rings upp, så har jag nu kommit fram till nästa steg. Det gäller frågeformuläret och den rapport, som varje seriöst undersökningsföretag eller -institut upprättar efter en genomförd undersökning.

Den delen av undersökningen ägs av Handelns UtredningsInstitut och jag kan bara hoppas på den goda viljan när jag nu sänder ett mejl till VDn Fredrik Bergström med denna min begäran. I mina samtal med statistiskt bevandrade i min bekantskapskrets har jag förstått att det är frågeformuläret och rapporten som ska visa kvaliteten på undersökningen. Av den kan den statistiskt kunnige se om det rör sig om en s k "kampanjundersökning" väl tillrättalagd för sitt ändamål och således mindre seriös eller en undersökning av god kvalitet, som man kan använda när man vill nå en sannare kunskap om komplexa förhållanden. Ytterligare ett steg utgörs av boken baserad på detta underlag. Men det blir nog överkurs för mig. Jag är glad om jag kan få fram frågeformuläret och rapporten utan att det kostar skjortan.

Inga kommentarer: