tisdag 2 februari 2010

Med ungdomars bästa för ögonen?

Läser en debattartikel i SvD:s Brännpunkt och ser hur en ledande lokal politiker upprörs av att vi har nationella institutioner, som trots alla krav på mera kontroll och hårdare tag, gör sitt bästa för att upprätthålla respekten för individens rätt att betraktas som oskyldig till dess en domstol bevisat motsatsen. Åtgärden, som han förespråkar, är att skolelever och deras föräldrar frivilligt ska gå med på drogtester, utan att misstanke om brott föreligger. Rätt anmärkningsvärt är att en kommunstyrelseordförande inte är mer insiktsfull, när det gäller innebörden i den svenska Regeringsformens 1 kap. 2 § där det bland annat sägs:

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”


Av det som återges torde det stå klart att såväl Skolinspektionen som Datainspektionen gjort en rättssäker tolkning av grundlagen. Idéer att Sveriges grundlag ska kunna sättas ur spel genom beslut på kommunal nivå är rent ut sagt befängda. När jag sedan läser Dagens samhälle och ser att 49 av 50 granskade skolor får underkänt av Skolinspektionen i fråga om åtgärder mot kränkande behandling, då tycker jag att kommunpolitiker borde börja där istället för att försöka åsidosätta grundlagen. Man vinner varken kloka vuxna eller reflekterande ungdomar för sin sak genom ökad övervakning och kontroll. Man kan verkligen undra var någonstans det spårat ur, när de som arbetar inom den del av den kommunala verksamheten, där pedagogiska kunskaper ska vara som störst, vill använda den sortens metoder. Att vilja lösa problem bland skolelever med dylika maktmedel, det säger något mycket intressant om den eller de som ser detta som en verkningsfull metod. Är det verkligen ungdomars bästa man har för ögonen? Anna Troberg undrar också hur mannen ifråga tänker. Lars-Erick tar sig för pannan.


Lyckligtvis finns det media, som lyfter fram människor, vilka står upp för rättssäkerheten: Här Computer Swedens artikel om Anne Ramberg. I likhet med Sagor från livbåten beundrar jag henne. Hon förtröttas inte trots att motvinden från ledande politiskt håll är anmärkningsvärt stark. Ja, just nu känns det som att Anne Ramberg är vårt enda hopp. Hax föreslår henne som ny Justitieminister och tycker att Henrik von Sydow (M) måhända borde bli aktiv i Piratpartiet. Ja, man kan ju alltid leka med tanken. Sedan ett besök hos Michael Geist, som frågar sig vad som hände med ACTA-avtalet i Mexico.


Avslutar med mymlan som träffat ett troll a f k. Tänker på Lakritstrollet, som är så elak för att ingen tycker om honom och hoppas att mymlan finner sig och ger trollet en kram ifall han dyker upp igen.

Intressant.

9 kommentarer:

Josef Boberg sa...

Apropå wåra ungdomars FramTid - ej minst som politiker i nya partier - så ÄR DET NU ENBART TRE VECKOR... + några dagar kvar - innan det är "kört" med en ValSamverkan i valet 2010 - "vet" Josef B.

Anonym sa...

Farmor Gun,
Även om drogtesterna är frivilliga och där och då kanske enbart stoppar elever som aktivt vill bli ertappade, så påminner drogtesterna ständigt om att droger är fel. Det gör droganvändandet lite mer komplicerat och signalerar från kommun och samhälle att droger inte är ok. Drogtesterna signalerar att samhället faktiskt bryr sig och vill sätta stopp för det skenande användandet av droger. Är inte det bra?

Dessutom är det så att föräldrarna till barnen blir uppmärksammade på droger och droganvändande genom drogtesterna. Och tvingas ta ansvar för sina barn i frågan. Ska jag tacka ja eller nej när jag får frågan om mitt barn ska drogtestas? Även om jag tackar nej så har samhället gjort mig uppmärksammad inför det faktum att mitt barn kan vara en av dem som använder droger. Och om jag säger nej, vad ska jag då göra åt det? Drogtester är indirekt ett sätt för samhället att få föräldrarna att ta ansvar i frågan. Säger en förälder nej kan också samhället känna att man har gjort det man kan.

Jag tror varken att Torkild Strandberg eller någon annan har något annat syfte med drogtesterna än att ta tag i ett problemet. Jag tror inte att han är en elak man som aktivt vill kränka en annan människa. Om det är så man känner kanske man ska gå till sig själv och tänka efter varför man känner sig kränkt. Om drogtester är ett nödvändigt ont för att få ordning på problemet, kanske får det vara lite jobbigt ett tag. Detta är Landskronas lösning på ett skenande problem. Vad är din lösning?

Josef Boberg sa...

Hmmm... - Anonym - apropå droger så har jag själv tänkt och skrivit lite om den "eldfängda" saken HÄR - hälsar Josef B.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym. Historien är full av goda föresatser, som lett fel. Jag vet inte någon inskränkning av demokratin öht som inte motiverats med att göra ngt bättre. Och det blev sämre.

Farmor.
Jag tror inte att kommunalråd är flitiga läsare av vår grundlag.
Dock, på en pkt kan jag hålla med hónom, att det kommunala självstyret är begränsat. Men om en vidgning skulle leda till sådant som Torkild S föreslår, då betackar jag mig.

Gun Svensson sa...

@alla: I all hast - i någon mån finns ett svar här http://farmorgun.blogspot.com/2010/02/kan-omtanke-se-ut-hur-som-helst.html
@Josef: Återkommer i morgon.

Amanda sa...

Fast...nu drogtestar man ju inte som ett straff utan för att ta reda på om folk har droger i kroppen. Oskyldig kan man vara ändå, men det ser man ju inte förrän testet är gjort. Snarare än att de glömt att vi ska vara oskyldiga tills motsatsen är bevisad går de möjligen emot en, mig i och för sig veterligen icke-existerande, lag om att eventuellt skuld inte får utredas innan indicier på skuld funnits.

Gun Svensson sa...

@Josef: Det blev häftigt mycket igår och idag, varför mitt svar på din propå dröjt. Spontant känner jag att en valsamverkan signalerar dåligt självförtroende. Bortkastade röster brukar vara motståndarnas argument som det gäller att påminna våra väljare att man basunerade ut även före EU-valet. Tror alla det, ja då går det åt skogen, men jag tycker att vi måste utmana väljarnas tilltro till sig själva och oss som parti. Vill man stärka integriteten och se nätet som demokrativerktyg, då gäller det att rösta på det parti som hållit en tydlig linje under flera år, medan de etablerade sagt ett och gjort ett annat. Medan jag skrivit har jag övertygat mig själv - vi måste tro på oss själva och alla som tror på oss samt rida spärr mot snacket om bortkastade röster.

Josef Boberg sa...

Jo... - Gun - det har Du ju rätt i naturligtvis. Men det jag har överst på min "agenda" är att: "Det finns Något i Allt... Samverkan Är Win-Win för Alla ! Motverkan ger vinnare och förlorare = Alla blir förlorare över tid sett, tyvärr tyvärr... :cry: "

Därför tror jag att en valsamverkan mellan flera "icke riksdagspartier" ÄR det bästa.

I o f s så kan jag ha fel i det - men det tror jag ej alls själv på - hälsar Josef B.

Josef Boberg sa...

Svenska småpartier som ställt upp i riksdagsval