tisdag 23 februari 2010

Medias roll i politiken – allsidig granskning!

Intressant läsa redaktionschefen Martin Jönssons blogginlägg Sociala medier gör journalistiken bättre. Efter att ha redogjort för hur SvD arbetat dels kring artikelserien ”De unga och jobben” och dels i ett ”realtidsgräv” avslutar han: ”Det var länge sedan journalistik bara handlade om att ge en bild. I dag är det mycket viktigare att visa på att det finns många bilder, att guida läsaren vidare via länkar, att stimulera och fånga upp diskussioner - och att använda det flöde av röster och innehåll som finns för att göra ännu bättre journalistik.”

Att problematisera en situation genom att belysa saken ur olika perspektiv är ett mycket gott förhållningssätt. Men, hur förhålla sig till det faktum att en del särintressen har en sådan makt över ledamöterna i Sveriges riksdag att folkets motbilder inte får större effekt än irriterande myggbett? Om de överhuvudtaget får komma till tals. Ett bra exempel på de svårigheterna visar Johnny Olsson m fl skribenter i Piratpartiet, som för aktualitetens skull tvingas göra sitt inlägg på Piratpartiets webbplats. Thomas Tvivlaren menar att det är hög tid att vi slutar öda tid på budbäraren Henrik Ponthén, APB, och istället koncentrerar oss på beställaren Sony. Jag kan förstå att Thomas är dj-ligt trött på att vara i underläge i en situation, då upplysta journalister i Public service-media borde se det, som han och många andra aktiva i Piratpartiet har insett – regeringen och riksdagen låter sig vilseledas och går i upphovsrättsindustrins ledband. Sony & Co vill bevisa att juridiken slår tekniken, istället för att ta tekniken till hjälp för att utveckla nya betalmodeller. Anna Troberg (PP) noterar det som pågår och ger några minnesbilder från tiden före Ipred. Thomas idé är en bra idé för alla, som vill ge järnet åt det hållet. Men jag, som måste hushålla med mina krafter, vill ägna min tid och ork åt kontakten med väljarna och därmed även de public service-media, vars journalister ägnar sig åt en alllsidig belysning och granskning.


Peter Sunde har förstått att Sony & Co sitter fast i sitt skyttegravskrig och bidrar med en donationstjänst, som heter Flattr. Opassande är en av många användare. Att det finns en marknad för en sådan, det är jag helt övertygad om. Men det kräver att kreatörerna kommer loss ur de klor, som låser in dom i gamla konstruktioner. SSBD har engagerat en gästbloggare som skriver intressant om e-böcker och de möjligheter som öppnas med mikrobetalning. Strålande! Om Sverige ska hänga med i utvecklingen krävs mer av goda exempel och mindre av gamla modellers dödsryckningar. Svensk Myndighetskontroll gör ett inlägg, som egentligen är en repris av vad många före honom påtalat, men när jag läser slår det mig varför regeringen så ogärna vill erkänna att ACTA-förhandlingarna gäller något annat än handel. Allt fler världen runt inser att det mest handlar om Sony & Co:s krav på övervakning och kontroll och den, som själv ägnar sig åt övervakning och kontroll av hela svenska folkets liv på Internet, kan knappast banna andra som vill göra detsamma. FRA var det första steget på det sluttande planet – v s b!


Även om det finns tecken på ett uppvaknande, som Mark Klamberg och Henrik von Sydow berättar om. Men, frågan är om det håller hela vägen. Jag har dragit mina slutsatser: Det enda sättet att hålla trycket uppe är att arbeta för att Piratpartiet etablerar sig i Sveriges Riksdag! Först då kommer etablissemanget inom Moderaterna och Socialdemokraterna förstå att man inte ostraffat sätter svenska folkets demokratiska fri- och rättigheter på spel.


Avslutar med Julia Skotts inlägg i Aftonbladet – Skyll inte på Facebook. Det är löd i den dojan! Tack Julia!

Intressant.

9 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Sedan jag läst Klara Tovhults inlägg
http://www.kurvigheter.se/klara/2010/02/23/maktkoncentrationen-i-medierna-ar-ett-demokratiproblem/
inser jag att många kan se mig som väldigt blåögd, men jag har fortfarande en tillit till att även journalister anställda hos Bonniers och andra som förfogar över den publicistiska makten har en hederskodex. Brist på maktbalans skadar på sikt även den starke.

Lars-Erick Forsgren sa...

Just det, Gun. Man vill ju tro att journalister har ngt slags hederscodex, integritet.
Men det behövs alltid maktbalans, maktdelning.
Är det därför som många politiker, och även en del gammelmediafolk är så avoga mot internet.
Det hotar deras tyckarmonopol.

Samtidigt börjar det kännas tjatigt att ständigt tycka sig behöva skriva och påminna om detta. Även om det tillkommer nya aspekter och infallsvinklar i övermått varje dag.

Julia sa...

Tack!

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Vi har alla våra roller - din och min ser ut att vara den att påminna människor med makt om deras ansvar att se berget från alla sidor.

@Julia: Tack själv! Jag blev så otroligt glad när jag läste ditt inlägg.

Thomas Tvivlaren sa...

@Farmorgun: "Allt fler världen runt inser att det mest handlar om Sony & Co:s krav på övervakning och kontroll och den, som själv ägnar sig åt övervakning och kontroll av hela svenska folkets liv på Internet, kan knappast banna andra som vill göra detsamma."

Tack för uppskattning! Kan jag tolka ovanstående ordbruk som att du kommer anamma tankarna kring att ersätta/komplettera APB och Pontén med "Sony" i någon form?

Gun Svensson sa...

@Thomas Tvivlaren: Som anhängare av budbärarimmuniteten tycker jag att du har en poäng i ditt angreppssätt;-) Därför sträcker sig mitt bidrag till din kamp att jag kommer att använda begreppet Sony & Co istället för APB eller upphovsrättsindustrin där det är relevant. Jag gillar att du fokuserar, men råder dig att inte dra alla journalister i PS-media över en och samma kam. Alla går inte Sony & Co:s ärenden, även om de inte ser det som du och jag ser.

Tänk på att de också befinner sig i en omvälvande situation. Läs gärna Nicklas Lundblads inlägg
http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=270

Utan några andra jämförelser - som kommunanställd under 80- och 90-talet vet jag hur det är att befinna sig i ett ideologiskt skifte ledd av trosvissa både till höger och vänster.

Josef Boberg sa...

"...Det enda sättet att hålla trycket uppe är att arbeta för att Piratpartiet etablerar sig i Sveriges Riksdag !"

Jo... - Gun - det håller jag med om, verkligen... - men opinionsmätningarna pekar ju mot att det blir SD istället, tyvärr tyvärr... :cry: - tror Josef B.

Gun Svensson sa...

@Josef Boberg: Opinionsmätningarna talar inte om hur stor andel som ännu inte vet vilka de ska rösta på - brukar ligga mellan 15 - 20 procent, vilka räknas bort innan resultatet fördelas på dem som skulle haft väljare om det vore val idag. Dessutom är en del uppgifter inte statistiskt säkerställt, varför man må ta dessa med en rejäl nypa salt.

Josef Boberg sa...

Jo... - Gun - det håller jag med Dig om.