torsdag 9 september 2010

Äntligen viktiga riksdagsfrågor i valrörelsen.

Äntligen har det lossnat i fråga om datalagringsdirektivets implementering i Svea rikes lag. DN har ställt frågor till partierna före valet vilket länge såg ut som en omöjlighet. DN har idag ett antal artiklar och ett debattinlägg där saken belyses ur olika perspektiv. Hax har läst och gör en beräkning vad det kostar att införa lagen och vad det kan kosta att låta bli. Frendo.se bjuder på en intressant bakgrundsbeskrivning. Piraten Anders bidrar med de tre kronor per svensk som böterna kostar. Minimaliteter beskriver det politiska läget. Nu väntar jag bara på en artikel om forskningsprojektet Indect, som behöver belysas ur många olika synvinklar. Parallellt borde forskning bedrivas kring vilka värden som föröds, när de som sysslar med Säkerhet och beredskap har förälskat sig så till den milda grad i all denna tekniska utrustning för övervakning och kontroll att de är beredda att utsätta oss alla för detta. Inte minst därför att vi, som håller oss på rätt sida om lagen, fortfarande är i en klar majoritet. Är det verkligen OK att utsätta oss alla för denna övervakningshysteri i tro att det ska bli lättare att få fast de som gör sig skyldiga till brott? Var finns den forskning som visar att ett eskalerande krig mellan polis och kriminella är det som ger bäst resultat både på kort och lång sikt?


Var finns den forskning som visar att det är hållbart i längden att göra som Fredrik Reinfeldt – säga ett före ett val och sedan göra något annat efter valet, så som skedde inför valet 2006. Rick Falkvinge har hos SVT skrivit ett debattinlägg där han påminner om vad som tidigare sagts och konstaterar att Fredrik Reinfeldt nu visar vems intressen han sätter främst. Jag har tidigare visat hur politikerna abdikerat från sitt ansvar att företräda allmänintresset när lobbyn trycker på. Sedan dess har en av dessa lobbyister, som känt sig utmanad, kommit med ett genmäle på Christopher Kullenbergs debattinlägg i SvD häromdagen. Naturligtvis blir inte Christopher Kullenberg svaret skyldig. Strötankar i samtidens liberala utmarker visar att vi är en växande skara som insett vad det hela handlar om. Ett särintresse som politikerna gett anledning tro att deras intresse går före allting annat. Ett särintresse med tentakler långt in i det myndighets-Sverige som ska svara för att medborgare behandlas på ett juste och rättssäkert sätt. Ett särintresse som inte behöver rucka på sina föreställningar om vad som är skäligt, när det gäller detta oskäliga monopol.


Avslutningsvis – se gärna filmen om Indect och fundera på om inte de pengarna som detta projekt kostar kunde användas bättre i projekt, där skolor i samverkan med andra aktörer kan satsa på förebyggande arbete och bland annat lära sig om Creative Commons License. Om Beatrice Ask hade sinne för ett juste agerande, då skulle hon omarbeta sin lilla gula och där lägga in ”lilla blå” med ett utförligt avsnitt om CC så att skolelever och lärare samtidigt kunde få information om detta alternativ. Nu är det bara husbondens röst som hörs.


Läs mera om Indect hos bland andra Sagor från Livbåten; Oscar Swartz och Hax. Notera att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är företrädd. Samma myndighet som gör det möjligt för säkerhetsbranschen att förlusta sig på Älvsjömässan den 14 - 17 september.
Intressant.

1 kommentar:

Tejpad sa...

Inte en dag för tidigt att pressen tar upp integritetsfrågorna i allmänhet, och datalagringsdirektivet i synnerhet.
Frågan är om tiden som är kvar fram till valet, räcker till att göra folk medvetna?