torsdag 16 september 2010

Är det möjligt att förstå sig på utvecklingen?

Med ingressen ”Högsta domstolen meddelade på torsdagsförmiddagen sitt beslut att skicka ner Sveriges första ipred-fall till EU-domstolen. I och med att fallet är prejudicerande dröjer det länge innan någon upphovsrättsinnehavare kan få ut identiteter bakom ip-nummer till misstänkt illegala fildelare” inleder DN.se sin artikel rubricerad Tungt bakslag för Ipred. Kulturnyheterna lyfter också fram detta. Det går en suck av lättnad genom det Sverige, där man insett att Ipred-lagen brister, när det gäller att ange på vilka premisser som en Internet-operatör ska vara skyldig att lämna ut kunders IP-nummer till civila aktörer i samhället. För tillfället betyder det ett stopp för Antipiratbyråns intressenter när det gäller möjligheterna att på lösa boliner skrämma internetanvändare att betala rätt ansenliga summor eller riskera att få betala ännu mera om de av en domstol döms som skyldiga. Den risken är många inte beredda att ta, varför liknande lagstiftning i andra länder lett till utpressningsliknande förhållanden.


För all rättsskipning gäller att den som är misstänkt för en brottslig gärning ska ses som oskyldig till dess att en åklagare inför en domstol klarat av att bevisa att vederbörande är skyldig. För att komma dit krävs en procedur med en förundersökning där samhället ser till att berörda parter behandlas lika och därmed kan mötas på en relativt jämbördig nivå. Denna princip kallas oskuldspresumtionen och är enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna en grundläggande rättighet.


En hel rad bloggare noterar och kommenterar: MiNiMaliteter; Beelzebjörn; Satmaran; Ipse Coqita; Hax; Karl Sigfrid; Fredriks blogg; Radikalen; Anders S. Lindbäck; och Magnihasa. I likhet med andra undrar jag naturligtvis vad detta kommer att få för inverkan på den lag om datalagring, som väntar på ett riksdagsbeslut efter valet. Tidigare idag gjorde jag ett inlägg om fildelning, där jag länkade till ett väl genomtänkt och bra formulerat inlägg av Emma Opassande med rubriken Fildelning är inte skadligt och bör därför legaliseras. Där berättar hon om den dialog hon haft i ämnet under de senaste dagarna. Hon avslutar med ”Vi vill inte legalisera stöld — vi vill legalisera modern kulturspridning och har forskningen i ryggen.” Emma visar hur svårt det är att diskutera den här saken, när motparten sitter fast i synsättet att fildelning är stöld och vi pirater lätt fastnar i resonemang om tekniken.


Henrik, gästbloggare hos Sagor från livbåten, skriver om Piratideologi för 40 plusare, där vi också får en mycket bra förklaring till svårigheterna för människor äldre än 40 att förstå varför de yngre tar för givet att ett innehåll ska vara fristående och möjligt att utan hinder flytta mellan olika fysiska media. De är uppväxta under en tid av digital utveckling där innehållet inte nödvändigtvis behöver vara knutet till ett visst media, medan vi äldre sitter fast i våra föreställningar om att det ena måste hänga ihop med det andra. I det här skiftet behöver upphovsrättslagen ses över. Det här är ett inlägg som jag gärna printar ut för att kunna prata med andra pensionärer om. Många av dem står helt vid sidan och inte så sällan irriteras man av att programledare ibland hänvisar till webben om man vill ha mer information.


Det är i sanning en spännande tid vi lever i, där många ställer sig frågan om det är möjligt att förstå sig på samhällsutvecklingen. Ja, med transformatorer som Emma, Henrik och många andra pirater blir det definitivt lättare.

Intressant.


Inga kommentarer: