måndag 14 mars 2011

Strävan efter frihet och Digital Agenda för Sverige.

Måste inledningsvis beröra att aktiva i det nya partiet Liberaldemokraterna, Alexander Bard, Carl Johan och Caspian Rehbiner, presenterar sig som tillhörande Piratpartiet i debattartikel på Sidan 4 i Expressen, där de förutspår Piratpartiets snara undergång om vi andra inte inser hur rätt de har i sin analys och följer deras exempel. Först blev jag rätt full i skratt, då jag är rätt säker på att detta var ett dramaturgiskt grepp av Liberaldemokraterna för att skapa spinn, vilket de naturligtvis är i sin fulla rätt att försöka skapa. Men jag kan välja att inte länka bara för att det roar mig. I andra sammanhang har jag gett Liberaldemokraterna en och annan länk, då jag tycker att det är bra att det finns flera vägar att gå om eller när man vill påverka Sverige i en liberal riktning. Opassande, Sysadminbloggen och Christian Engström kommenterar. Både Emma och Christian har rätt i att den diskussionen må vi ta i Piratpartiet, eftersom det är ett beslut för Piratpartiets medlemmar.


Något som verkligen behövs när en rad politiska partier tror att man kan använda samma medel och metoder för att staten ska styra människors tankar och handlande i en riktning mot större omtanke om både sig själva och andra, som man använt när man jobbat för att omfördela skattemedel i akt och mening att utjämna materiella skillnader mellan olika medborgargrupper, företrädesvis med stöd av lag och förordning. Människors tankar och handlande styrs som bekant inte med tvång, varför jag inte kan låta bli att förundras över varför en del världsförbättrare både till höger och vänster lägger så mycket krut på det. Det var det om detta. Sedan till ett riksdagsbeslut som det verkligen brinner om.


Det gäller beslutet om datalagring som SR:s Nyheter berättat om och som riksdagen ska besluta om på nu på onsdag. Hax skriver att Beatrice Ask skräms med siffror och Anna Troberg manar till fortsatt kamp då det verkligen inte klart, även om det ser ut som att det kan bli en bordläggning. Men i politiska spel är osvuret bäst. Hos Anna finns några videor där Anna förklarar vad datalagringsdirektivet och en svensk lag om datalagring betyder, samtidigt som Bahnhofs Jon Karlung i en inslag i SR:s P3 erbjuder krypterade tjänster för att vi medborgare själva ska kunna värna vår integritet, när statsmakterna struntar i det. Det gillar jag och enligt MEP Gunnar Hökmarks (M) uttalande i samband med EU:s beslut om Telekompaketet är det konkurrensen mellan bolagen som ska avgöra vad som ska finnas på marknaden. Men, jag undrar om det kan fungera även för mig eftersom jag är beroende av Norrtälje stadsnät för att kunna tillgodogöra sig Bahnhofs tjänster? Det får jag försöka ta reda på.


Avrundar med en länk till IT-ministerns första möte med Digitaliseringsrådet. Där skedde ett inspel kring målsättningarna med Digital Agenda för Sverige – dafs.

Intressant.

3 kommentarer:

Jan-Olof Flink sa...

Du reagerade liksom jag, på att alla tre skrev under i egenskap av piratpartister istället för som liberaldemokrater.

Jag kan bara tänka mig två anledningar att göra på det viset.

1. För att medvetet försöka skada piratpartiet, för att underlätta sin medlemsvärvning.

2. För att en artikel som stenhårt sågar PP är det enda sättet att med säkerhet få den publicerad i media.

Ssargon sa...

Jan-Olof Flink: Det handlar ganska enkelt om tre-pirats regeln.

Och om du tror att det handlar om att skada piratpartiet så känner du nog varken Calle eller hans son.

Vad gäller resten så har varken Calle eller Alexander speciellt stora problem att få in en artikel i tidningen.


Ta det istället för vad det är; En förhoppning att PP kan bli mer än vad det är och en invit för diskussion.

cnab sa...

Hej Farmor! Bard, ja. Trovärdighet: Noll. Om drygt en timme röstar Riksdagen om Datalagringsdirektivet. Tipsen lyder f.n. att lagen bordsläggs i ett år. Men i varje väsentlig omröstning den här riksdagen genomfört sedan den tillträdde 2010, har det alltid hänt något oväntat och mysko alldeles innan eller exakt i röstningsögonblicket. Kvittningssystemet fallerade, någon ledamot tryckte på “fel” knapp eller någon annan hävdade att det var “fel på hennes knappar.” Undrar verkligen om den här omröstningen blir “rätt” eller “fel?” ÄRLIG helt enkelt. Om en timme drygt vet vi