måndag 30 maj 2011

När, var och hur ser vi makthavare redovisa sitt ansvar?

Har noterat att EU-nämnden sammanträder Onsdagen den 8 juni kl. 13.00 (Obs! Dag och tid) för Information och samråd inför dels rådets möte (Rättsliga och inrikes frågor) den 9–10 juni, dels rådets möte (Transport, telekommunikation och energi) den 10 juni. Något jag fick klart för mig sedan jag grottat ner mig i bl a betydelsen av PNR-avtalet, vilket innebär utbyte av flygbolagens olika kunddata mellan EU och USA, utan några begränsningar eller garantier för skydd mot missbruk av dessa. Lustigt nog försvann noteringen från den länk till pressmeddelandet som jag först fann. Men skam den som ger sig. Genom att gå till EU-nämndens sammanträdesplan scrollande jag mig fram till texten som jag klistrat in här ovan. Låt vara preliminär, men dock bättre än inget.


Sedan jag postat mitt tidigare inlägg upptäckte jag att Christian Engström uppmärksammat författare Lars Gustafssons inlägg i Expressen där Lars, efter att ha läst Hans Magnus Enzensbergers nyligen utkomna essä om sakernas tillstånd i EU:s beslutsapparat, ställer viktiga frågor och därmed blottlägger bristerna. ”Om vi får tro Enzensberger består haken i att denna kostnadsslukande och expansiva jätteorganisation förefaller representera ett postdemokratiskt tillstånd. Hur ställs dessa byråkrater till svars? Hur ansvarar dessa aldrig valda kommissionärer inför medlemsstaternas skattebetalare?” När det gäller Lars Gustafssons avslutande frågor ber Christian om hjälp att finna kloka svar. Jag tolkar det som att vår MEP Engström är beredd att göra en insats.


Så en sväng bland mina bloggvänner: Magnihasa skriver intressant om Tweetmaskinen med sin hashtagg ib20; Opassande funderar kring detta med oförmågan att debattera; Lars-Erick bearbetar sina tankar och känslor kring statschefen beteende; Knapsu skriver om ett sjukt girigt STIM; Jocke puffar för kommande attraktion i Almedalen; Beelzebjörn funderar kring medias rapportering i allmänhet och från Spanien i synnerhet; Gubben vid Rämen rapporterar med glimten i ögat om effekterna av medias rapportering om ask-molnens utbredning; Mike uppmärksammar bristen på jämställdhet hos fogden; Mymlan bidrar med hågkomster från barndomen – en tid då jag lärde mig de flesta sånger i Sions toner eftersom vår pappa i sin ungdom varit ett kringresande vittne; Tysta tankar om effekter av Skollyftet och Lärarlegitimation – återtåget; samt sist men inte minst Anna Troberg, som på goda grunder vill sluta fred med makthavarna.


Anna är optimist – jag tror dock att politikerna blivit alla dessa tänkta farors fjättrade fångar, utan tanke på vad som händer med dem själva och oss när de hela tiden eskalerar övervakningen av oss. De kan varken se nödvändigheten eller möjligheten till reträtt. Vi får allt fortsätta vår mission med upplysning om statens övervakningsiver, vilket jag ser som en del av den folkbildning som ABF, Vuxenskolan, Medborgarskolan och andra studieförbund inte verkar inse behovet av. Avrundar med Johan Linanders reflektion kring polisers läckor och hans egen reaktion m a a misstänkt läcka från någon i KU.

Intressant.


Inga kommentarer: