lördag 7 maj 2011

Demokrati - Maktutövning eller ledarskap?

Kollar in riksdagens kalender för kommande vecka och ser att det blir allt sämre med servicen till oss medborgare. Vanligtvis brukar riksdagsinformationen länka till dagordningen för varje utskottsmöte under kommande vecka, men sedan några veckor tillbaka får vi på sin höjd se dagordningen för tisdagens sammanträden. Men de har väl fullt upp med den oordning som uppstått sedan S D blev tungan på vågen vid olika omröstningar. Men det ser nu ut som att Riksdagsstyrelsen kommer att ta itu med den saken vid ett möte i ledamotsrådet. Hoppas att det tvittras från det mötet – undrar bara vilken hashtagg som kommer att användas? #riksdagsleaks ?


På onsdag blir det debatt och beslut om bl a Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar där Josefin Brink (V) i en motion gör oss uppmärksam på att nya regler införs tid efter annan och att stödet för den enskilde individens medgivande urholkas. I valet mellan myndighetens anspråk och den enskildes rättigheter väger som vanligt den enskilde individens rättigheter till inflytande lätt. Hur kommer det sig att det bara verkar vara Vänsterpartiet som intar en mer försiktig linje? Vid ett försök att ta reda på vilken värdegrund som styr Arbetsförmedlingen i dess arbete visar det sig vara omöjligt. Däremot erbjuder de en möjlighet till chatt om Fas 3 nu på måndag den 9 maj – länk till chatten läggs ut kl 10.00.


Undrar hur många av dem som är drabbade av Arbetsförmedlingens och/eller anordnares nedlåtande attityder, som har resurser att göra sig gällande i en chatt? Ibland undrar jag om inte myndigheters användning av den här typen av kommunikation mest handlar om den obotfärdiges förhinder? Främst gäller det att kommunicera att handläggarna bara verkställer den politiska majoritetens beslut. Beslut som inte så sällan runnit upp i huvudet på chefer, som vill ligga bra till hos de politiska makthavarna. De chefer, som kommer med andra bud, ses som illojal och får antingen tänka om eller se sig om efter ett annat jobb. Ett förhållningssätt som inte bara Arbetsförmedlingen lagt sig till med, utan spridit sig djupt ner i det lokala politiska livet.


Mot den här bakgrunden är det inte oproblematiskt att vi pirater verkar ha svårt att ta in varandras åsikter i frågan om vilken organisationsmodell som passar bäst i en tid där informations- och kommunikationstekniken gör det möjligt att prata om en sak i flera andra forum än mötesforumet. Något som också kan bidra till att vi talar förbi varandra eller rent av missförstår och börjar sprida myter om varandra. Många har säkert noterat att jag varit osedvanligt tyst under den här veckan, då jag haft ett behov av eftertanke men också klura ut om och på vilket sätt jag skulle kunna bidra till en mindre infekterad diskussion mellan den grupp som gillar traditionella organisationsmodeller och de som vill bygga något nytt i takt med tiden.


Jag har i mitt tidigare liv sett alltför mycket av hur mötesrävar kunnat styra och ställa eftersom de behärskat den representativa modellen till fulländning och inte sett något fel i att träffas innan de betydelsefulla mötena och kongresserna och göra upp om hur de var och en ska agera för att få med sig det egna distriktets ombud vid starten och under mötets gång. Därför har jag tyckt det vara intressant se om Piratpartiet, med tillgång till informations- och kommunikationstekniken, skulle kunna skapa något nytt och mera demokratiskt. Men då gäller det att vi klarar av att tala med varandra, eftersom det är värdet av att ta tillvara varandras olikheter som är en styrka om man vill bygga upp en framtidsinriktad och kreativ organisation. Nu sitter jag närmast förlamad och ser på när viktiga personer gör sitt bästa för att ta ära och redlighet av varandra i kommentarstråden till Hax´s blogginlägg. Själv har jag röstat nej till motion A 14, då jag inte förstår vitsen med den, samtidigt som jag har svårt att köpa alla stadgekramares förkärlek för den traditionella modell, som maktspelare verkligen kan manipulera.


Nu tänker jag ägna jag lördagskvällen åt TMK Old School Revival Bandstand - Mannish Boys - Warpigs - Manhattan Magsår. Det ska bli skoj att träffa alla dessa ungdomar som nu vuxit upp och snart kan räknas till de medelålders. En gång i tiden fick jag namn om mig att vara Norrtäljes ungdomsförförare nr 1, när jag hjälpte ungdomarna att bilda en musikklubb för att kunna ordna övningslokaler m m.

Intressant.

2 kommentarer:

infallsvinkel sa...

Jag tycker att ditt inlägg är mycket intressant.

Dessvärre kanske det är så att alla system, både traditionella och nya, kan manipuleras.

Jag tror att det bäst löses med transparens.

Tycker även att det är hedervärt att rösta avslag på A14 för att du "inte förstår vitsen med den". Det är en genomgående förändring av vår stadgetolkning, som inte kan införas på detta vanskliga sätt.

Jag har också röstat avslag, men det är eftersom jag tror att jag förstår vitsen.

Och det säger jag med den största respekt för de som gör en annan bedömning än mig.

Gun Svensson sa...

@infallsvinkel Tack min vän - bra att vi kan se att saken ur olika synvinklar vilket gör att vi kan rösta avslag i dag, men fortsätta bygga något nytt mer demokratiskt och lättbegripligt med tiden. Vet bara inte hur vi ska motverka impulsen att "gadda ihop oss" och ta strid istället för att hjälpas åt med att konstruktivt bygga nytt tillsammans. Har nyss läst att du fick medlemmarnas förtroende att ingå i styrelsen, vilket gläder mig. Håller med dig om att det var trist att ingen tänkte på att nominera Emma även till fyllnadsvalet, men det kommer ju som du skrivit fler tillfällen. Sedan hoppas jag att Mab och Rick, som missförstått varandra mest när det gäller att skapa en bra organisationsmodell, kan hitta en ärlig väg till kommunikation med varandra. Prata mer med, än om varandra. Det känns som vi är en bit på väg :)