tisdag 23 december 2008

En julklapp från regeringen – FRA-lagen på remiss.

Som många andra bl a MinaModerataKarameller och Anders Widén har jag noterat att lagtexten nu gått ut på remiss fram till den 27 februari 2009. Kan dock inte uppamma den kraft som krävs för en genomgång före jul, utan låter det bli en uppgift under dagar som kommer. Mark Klamberg har dock påbörjat en granskning där han kollar in vad som inte har ändrats – vilket kan vara nog så intressant.

En tillfällighet som ser ut som en tanke är att fyra tungviktare ur organisationspress och fackföreningsvärlden tar till orda på SvD:s Brännpunkt under rubriken FRA-domstolen hotar integriteten. Undrar dock i mitt stilla sinne hur mycket dessa män tänkte på enskilda individers integritet under de för dem själva gyllene åren, då ledare inom partiet och facket hade tolkningsföreträde på det mesta i samhällslivet. Det är möjligt att jag är hård när jag drar dem alla över samma kam, men jag är så naiv att jag tror på det gamla ordspråket – som man bäddar får man ligga. Detta är i likhet med mycket annat ett tecken på att kampen om lagstiftningen kring FRA handlar om ett tjyv- och rackarspel mellan s och alliansen. Hade s haft någon högre etik och moral i fråga om medborgarnas integritet hade detta missfoster till lag utretts på ett professionellt sätt redan från början. Men bara för att den ene klantat sig, kan inte nuvarande regering samt riksdagen komma undan sitt ansvar för att vi alla nu sitter rejält i klistret.

Med detta vill jag önska alla mina vänner i bloggosfären en riktigt god Jul!

9 kommentarer:

Anonym sa...

Farmor, en riktigt GOD JUL.

Lars Gullin, kanske Åke Hasselgård,
Det går kanske att förtränga dagens FRA-politik. Men det är svårt.

Lars-Erick Forsgren sa...

Lasse Gullin, Stan Hasselgård, Jan Johasson, Duke och många andra till trots.

Vi måste ta en julpaus, men nog ligger både FRA och annat och irriterar i bakhuvudet.

Gun Svensson sa...

Bosse: Tack ber att få önska dig detsamma! Spotify har sådan mängd av låtar att det är fullt möjligt att vila hjärnan från FRA, IPRED och datalagringsdirektivet åtminstone över helgen.

Lars-Erick: Genom att låta annat strömma genom våra hjärnor kan vi ta oss an FRA och dess lagar med oförminskad kraft efter helgen. Ha det så gott.

Anonym sa...

God Jul Farmorgun:
Trots att det är julafton och familjesammankomst, puttrar det lite stillsamt ute på bloggarna. Inlägg i debatten fortsätter att dyka upp, om dock lite glesare.

Det viktiga här är, att det blev aldrig tyst.

Anonym sa...

Hej Farmorgun!
Ville bara titta in så här på juldagen och önska dig och de dina en riktigt fin fortsättning på helgerna!

Anonym sa...

Vill delge en artikel från NYA FOLKPARTIET, chefideolog Johan Pehrson. Kan det sägas klarare, vad vi inte gillar.
"Publicerad i Nerikes allehanda april 2007

FRA och signalspaning
De liberala idéerna lever vidare i vår snabbförändliga värld medan andra politiska ideologier har gått mer eller mindre bankrutt. Liberalismen är inte en naiv ideologi. Den utgår ifrån att en majoritet av mänskligheten är bildbar och behöver just frihet för att blomstra. Det är dock ett tankegods som är till för att användas var dag och inte för att måla upp ett utopia likt andra ideologier. Därför kan aldrig liberaler ducka när det ska göras de allra svåraste avvägningarna mellan centrala värden som rättstrygghet, rättsäkerhet och personlig integritet. Det finns tyvärr rörelser, stater och människor som av olika skäl vill störta vårt demokratiska statsskick. Krafter som i varierande skala är beredda att ödelägga den långa tiden av fred och frihet vi fått uppleva i vårt land. Detlef Quast (NA 2/4) skäms över detta förhållningssätt till grundläggande liberala principer. Jag menar inte att någon behöver skämmas i denna viktiga debatt däremot är det bra med lite fakta och perspektiv.

I kampen för demokrati har svensk signalspaning inom ramen för FRA varit en viktig kraft. Under andra världskriget och därefter har FRA spelat en avgörande roll för att förhindra först nazism och sedan kommunismen att breda ut sig i Västeuropa. Att fortsätta värna demokratin kräver inom överskådlig framtid ett militärt försvar, en polis för en allt grövre brottslighet samt en fungerande underrättelseverksamhet.
FRA har sedan årtionden haft möjlighet att signalspana på allt som gått i etern - såväl mejl som telefonsamtal. Något särskilt tillstånd för detta har inte behövts. Genom den tekniska utvecklingen går numera allt mer av utrikes kommunikation via kabel - därför har det aktualiserat frågan om en omreglering som tillåter spaning i kabel, men samtidigt skärper kraven på integritetsskydd.

Det är viktigt att understryka att signalspaningen är automatiserad med så kallade sökord. Det handlar inte om – och kommer inte att handla om att någon myndighetsperson verkligen avlyssnar vad som sägs eller läser vad som skrivs. Endast om aktuellt sökord dyker upp kommer fysiska personer i kontakt med kommunikationen. Denna information kan inte leda till annan åtgärd än att den överlämnas till t ex polis för eventuell åtgärd enligt vanliga processuella regler.
Försvarets underrättelsenämnd (FUN) ska dels ge tillstånd till ansökande myndighet och dels följa upp att verksamheten vid FRA skett i överensstämmelse med lagar och de tillstånd som FUN givit. FUN blir en självständig myndighet. Den delas i en tillståndsgivande och en kontrollerande/uppföljande del. Båda delarna leds av personer som är eller har varit domare. Därtill utses parlamentariskt tillsatta representanter som medverkar i båda grenarna av verksamheten. Förordnandena skall sträcka sig över mandatperioderna för att öka ledamöternas oberoende av den sittande regeringen. Till detta skall också läggas integritetsrådet, som kan ta emot anmälningar från enskilda och allmänt arbeta för att integritetsskyddet värnas.
Folkpartiet konstaterar att vårt land vinner på en fortsatt signalspaningsverksamhet. Detta är dock bara acceptabelt med starka rättsäkerhets- och integritetsgarantier. Denna svåra balansakt mellan viktiga – och ibland motstående – liberala principer är inget att skämmas över. Skämmas ska möjligen alla som sjunger med änglarna samt ignorerar grundläggande fakta om hur det sett ut i Sverige de senaste femtio åren.

Johan Pehrson (fp)
Ledare för folkpartiets riksdagsgrupp
Riksdagsledamot från Örebro

Anonym sa...

Jag heter Magnus G Bergström och är kommunledare för Piratpartiet i Nörrtälje. Jag har just upptäckt din blogg via Mary, jag skäms att det tog sådan tid, och jag vill bara säga att det är härligt att läsa din kamp mot FRA och andra idiotlagar... TACK FÖR DET!...

GOD FORTSÄTTNING OCH GOTT NYTT ÅR!!!

Anonym sa...

Åldersgräns på nätet?
England visar vägen

"Age-ratings plan for websites

Internet websites could be given cinema-style age-ratings under plans by the Government to limit access to "unacceptable" material, Culture Secretary Andy Burnham has warned."

Källa: 27/12 1008
http://www.independent.co.uk/

Gun Svensson sa...

Jens O: Bra att någon håller grytan kokande. Tack för allt tankeutbyte under året. Det har varit givande.

Gubben: Önskar dig detsamma. Såg att du kommer att göra ett uppehåll, vilket faktiskt gjorde mig en smula sorgsen. Hoppas att du snart är tillbaka - dina klurigheter har många gånger gjort mig på gott humör mitt i allt galet som politiker kan hitta på.

Bo Bengtsson: Efter detta behöver ingen som röstat på folkpartiet motivera varför de tänker göra annorlunda nästa gång ;-)

Magnus G Bergström: Kul att pp verkar här i vår kommun - alltid retar det nå´n ;-)

Anonym: Tack för den länken! Får nog användning för den i min nästa postning.