söndag 14 december 2008

FRA bäddar för förment rättrådigas tilltag

Lyssnar vid lunchtid på P1:s Publicerat som inleds med ett referat från Tidningsutgivarnas FRA-debatt med fokus på tystnadsplikten. Där säger statssekreteraren Håkan Jewrell något, som gör att jag måste lyssna på TU:s debatt ännu en gång för att kolla om detta verkligen kom fram under debatten eller om detta är något som yttrats exklusivt för Åke Pettersson, programledare för Publicerat, antingen i ett anfall av uppriktighet eller i tro att detta bara når en relativt begränsad krets av P1-lyssnare.


En omlyssning på nätet rekommenderas då det i och för sig synliggör allt mer behovet av vad Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén kallar medborgarutbildning och jag själv vant mig vid att se som folkbildning. Dit hör även att någon ännu så länge trovärdig part kunde klargöra det spel, som den moderata och socialdemokratiska partitoppen ägnat sig åt vid denna och andra integritetskränkande lagars tillkomst. Munhuggningen dem emellan är verkligen tröttsam. Väntar de sig verkligen att vi ska tro på deras olika versioner? Nils Funcke, chefredaktör för Riksdag & Departement, gav exempel och visade genom tillgång till ett internt FRA-material att det verkligen finns saker att klara ut. Mats Johansson, nu riksdagsman för Moderaterna och tidigare bland annat VD i tankesmedjan Timbro samt informationschef hos Moderaterna, ställde en provocerande fråga huruvida paneldeltagarna överhuvudtaget ser de 15 punkterna som en förbättring, vilket ledde till att bl a Anne Ramberg betonade att vi väntar på att ta del av lagförslaget för att se hur det utformats, innan man uttalar sig.


Så till P1:s Publicerat, eftersom det som jag hörde där inte framkom under själva debatten.

Inslaget inleds med konstaterandet att regeringen inte vill göra undantag för yrkesgrupper med tystnadsplikt, som nu riskerar att komma med vid FRA:s spaning, varefter vi hör Håkan Jewrell förklara: - Även om den absoluta majoriteten av läkare, journalister och alla andra är mycket hederliga och har ett gott syfte, så runt om i världen finns det faktiskt läkare, journalister, advokater som har andra syften. I sanning ett avslöjande påstående. Det är således en liten grupps brottslighet här hemma och skumma individers förehavanden runt om i världen som motiverar tillkomsten av den för FRA så nödvändiga signalspaningslagen och till den hörande annan lagstiftning. Det är således inte enbart yttre hot mot Sveriges säkerhet, utan att det bland alla hederliga människor kan finnas människor med skumma avsikter. Under debatten hos TU var det omaket att upprätta register över alla läkare, journalister, advokater och präster, som Försvarsdepartementet såg som en omöjlighet, varför ett undantag var ogörligt. Den, som söker, finner de verkliga motiven.


Det passar naturligtvis som hand i handske med tanke på den förändring som sker vid årsskiftet då Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar har sammanförts i en helt ny, sammanhållen myndighet; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den myndigheten kommer att ansvara för ett sammanhållet arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Vill minnas att GD Helena Lindberg var med vid ett seminarium för att bistå statssekreteraren vid Försvarsdepartementet med försvar för FRA-lagens nödvändighet. Självklart har MSB:s GD räknat med att vara kund i Åkessons FRA-shop. Spontant undrar jag om det inte borde höra till det civila försvaret att motverka all den skrämselpropaganda om nätets farlighet, som frodas i okunnighetens och fördomarnas kölvatten och där övervakningsindustrin och lobbyisterna inom skiv- , musik- och bokindustrin kan göra sig goda förtjänster. Tanken med regeringens 125 miljoner till IT-forskning är väl inte tänkt för att göra Sverige till en isolerad ITC-ö i ett globalt nätverk?!


Andra som funderar över det som pågår är Opassande, Lars-Erick, Anohito, Anders Widén och MinaModerataKarameller, för att bara nämna några. Intressant.


I kölvattnet av statens övervakning av oss alla som tänkbara brottslingar, föds tilltag som Mårten Schultz skriver om m a a artikeln i SvD om företeelsen att hänga ut människor som antingen misstänks för brott, eller som den som skriver menar är misstänkta för brott, eller rörande personer som redan är dömda för brott. Aftonbladet skriver också om detta och där anser drygt 14.000 av drygt 18.000 röstande läsare att det är OK att hänga ut dömda personer offentligt. Inte utan att man kan avundas Ögonblick i norr – insnöad och utan ström – med datorns batteri på upphällningen. Önskar att jag kunde dra täcket över huvudet och somna om för att vakna någon gång i vår och konstatera att all denna integritetskränkande lagstiftning och folkets oreflekterade acceptans av brott mot våra mänskliga rättigheter bara varit onda drömmar.

6 kommentarer:

Hanna sa...

Ur led är tiden återigen. Vad är det för samhälle där vi alla ska finna oss i alltmer övervakning?
Jag är innerligt trött på alla dessa kameror överallt. Blir rädd när jag läser om FRA, IPRED och registrering av all datatrafik.

Detta ihop med ökade klyftor och polarisering mellan olika grupper i samhället gör mig riktigt rädd för den framtid som jag och mina barn går till mötes.

Gun Svensson sa...

Hanna: Jag förstår din oro. Det är främst av omsorg om mina barnbarn, som jag envetet fortsätter mina strävanden att påverka de som har makt att bestämma samhällets utveckling. Jag vill inte att de ska matas med uppfattningen att människor, som de inte känner och då framförallt människor i andra länder är ohederligare än andra och vill dem ont - misstänksamhet är sämsta möjliga samhällsklimat och hindrar en god utveckling.

Anonym sa...

Men för att komma ut på rätt sida, måste det till att våga, våga höras och synas.

Vad jag tycker mig se nu ute i samhället, är att allt fler är inriktade på att övervintra, genom att gå i ide.

Det är trots allt snart riksdagsval, då får vi chansen att rösta, rösta bort de vi inte vill ha. Det är så det resoneras bland allt fler, oturligt nog.

Lars-Erick Forsgren sa...

MEN, ett steg saknas innan vi nått det "perfekta" samhället.

Den fullständiga kontrollen av våra top-politiker och våra toppbyråkrater i deras skyddade verkstad (= ämbetsverken ).

Märkligt bara att det inte är i den ändan som man börjat...

All MAKT skall kontrolleras.
Vi andra lever i vanmaktens kalla sfär.

Anonym sa...

Hej - har följt din blogg ett tag,med stort intresse och utbyte(hittade hit via Gubben).
Som "utlandssvensk" - bosatt i Norge - är det intressant att följa med lite grann på vad som händer "hemma".
Så jag har linkat till dig, hoppas det är OK?

Gun Svensson sa...

Malou: Kul att du hälsade på - Gubben är en av mina bloggfavoriter. Det är helt OK att länka.