fredag 12 december 2008

Ur spår – Rädslan för terror sätter förnuftet ur spel!

Så är det då dags för införlivandet av EU:s datalagringsdirektiv i svensk lag. SvD berättar 1. om bakgrunden där Thomas Bodström, tidigare justitieminister, varit en mycket aktiv tillskyndare; 2. hur resonemanget går inom Alliansregeringen; och 3. Advokatsamfundets syn att detta strider mot grundlagen. Tidigare har tidningen rapporterat om att Säpo vill ha en lagringstid på två år samt bidragit med en analys av Göran Eriksson.


Mark Klamberg uppmärksammar brister i Lagen om elektronisk kommunikation och förordar att riksdagen nöjer sig med de minimikrav som EU-direktivet rymmer och skärper kraven på en rättssäker hantering. Mårtensson säger vad många av oss andra tänker och lutar åt att det behövs en Integritetsbalk. Copyriot reagerar på att media i allt för hög grad köper politikernas tolkning av EU-direktivets räckvidd. Jag kan bara instämma och sucka djupt över att rädslan för terror sätter förnuftet ur spel. Politikerna är det svagaste skyddet för vår demokrati. Riksdagen må ha beslutat om FRA, IPRED1 och fortsätta på den vägen med en rad andra integritetskränkande lagar, men jag vågar påstå att debatten bara är i sin linda. Noterar till min glädje att Karin Rebas i Västerbottens-Kuriren är inne på samma spår och att debatten går vidare i många olika sammanhang, vilket bl a Intensifier och Anders Widén vittnar om.


Allt eftersom folket får klart för sig hur en del ledande politiker agerar i Bryssel för att driva igenom en liten klicks vilja att genom direktiv tvinga fram svenska lagar mot folkets vilja, kommer allt fler att ställa sig frågan: - Lever vi fortfarande i en demokratiskt styrd stat? Om politikerna, så fort de blir rädda, kan ropa Ur spår och sätta vårt integritetsskydd ur spel, då är det demokratiska styrelseskicket i så dålig kondition att det krävs en ny folkrörelse för att bota sjukan.


Men, till att börja kan vi ju lära oss mera om hur det går till när lag blir till, med hjälp av EU-direktiv. Sedan Karl Sigfrid (m) undersökt hur EU-kommissionen fick mandat att förhandla fram ACTA-avtalet om en skärpt upphovsrättslagstiftning, redovisar han vad han fått fram. Går det till på detta sätt i flera andra frågor, är det inte alls underligt att folket förlorar tilltron till de politiker, som accepterar men också drar fördel av detta odemokratiska system. Erik Josefsson (v) är också på alerten och berättar om hur EU:s Talmanskonferens förändrat spelreglerna, vilket innebär ännu större svårigheter att påverka besluten innan de klubbas igenom i de mest oväntade sammanhang. Christian Engström har tidigare skrivit om att all denna lagstiftning triggat honom – han vill till Bryssel för att kunna påverka – och meddelar att han kandiderar för Piratpartiet. Det är dags för en folkbildningskampanj inför EU-valet, där vi med gemensamma krafter måste se till att vi oavsett partifärg röstar fram politiker med en stark patos för ett transparent och demokratiskt beslutsfattande, där folket – inte bara välbetalda lobbyister – har möjlighet att påverka. Något att tänka på inför valet till EU-parlamentet i juni nästa år.

Till sist: Utöver Norrtelje Tidning har Tidningsutgivarna nu lagt ut debatten den 9 december om FRA, där företrädare för yrkesgrupper beroende av källskydd och sekretess krävde att ett undantag måste göras för att staten inte skulle undergräva tilliten till lagstiftningen i övrigt.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Sorry Farmor Gun!

Jag tror Du har fel - detta har inte med terror att göra utan det har med organiserad brottslighet och möjlighet att binda personer vid varandra, tider och platser.
Debatten har pågått i snart 10 ¨r och det är skönt att vi ÄNTLIGEN nått framgång.

Martin Vesterlund sa...

LMC: "Terrordåden i Madrid blev starten på en intensiv debatt inom EU om hårdare lagstiftning och utökade polisbefogenheter i kampen mot terrorismen. I diskussionen fanns förslag om underrättelseutbyte och ökat polissamarbete, men också om att tvinga teleoperatörer att lagra information om sina kunders kommunikationsvanor."

Terrorism kan dessutom ses som organiserad brottslighet med politiska förtecken.

Till Famor Gun: Bra skrivet, som alltid. Undrar hur lång tid tidningsutgivarna (med flera) som har kritiserat FRA-lagen i hårda ordalag går till angrepp mot detta lagförslag. Det riktar sig ju faktiskt direkt mot inrikes verksamhet så att säga.

Anonym sa...

Martin,

Ja, det vet jag också - men det är inte det som startat debatten och arbetet runt förslaget i Sverige. Den här debatten har pågått sedan Palme-utredningen...

Lars-Erick Forsgren sa...

Sorry LMC, du ar helt fel ute.

Farmor. Detta ar fruktansvart. Radslan for terror gor Sverige till en diktatur. Ja,
nar friheten satts ur spel,integriteten skymfas , nar allt registreras - da ar det diktatur.

Godnatt Sverige.

Hanna sa...

Ur led är tiden....och brukar man inte säga att de som har smutsigt mjöl i påsen alltid ligger steget före.

Gun Svensson sa...

LMC: Om du vill vara trovärdig får du ange från vilka källor du har fått dina kunskaper i saken. Jag har läst innantill i SvD:s artikel och hittills har jag inte haft anledning tro att mitt husorgan dribblar med sanningen.
Martin: Tack! Min bild är att många journalister blivit tagna på sängen i lika hög grad som svenska folket - först tar det tid att ta in (kan det vara möjligt att man tänker göra som kritikerna säger) och sedan är det minsann inte så lätt att rucka på den lilla klick av alla de 349 som har den verkliga makten i de enskilda frågorna.
Lars-Erick: Vi har ju kunnat bevittna vad rädslan för terror har inneburit för världssamfundet och det inte terroristerna klarar av det gör våra politiker åt dem. Jag tycker som du och att tycka det är egentligen den enda makt vi har - låt oss göra något konstruktivt av den i valrörelsen inför EU-valet. En kollektiv kryssningskampanj för en politiker med civilkurage i varje politiskt parti, eller ...?
Hanna: Ja, genom sig själv känner man andra, är ju ett gammalt ordspråk. Väljer man att se oss alla som presumtiva brottslingar då är det naturligt att vi alla måste övervakas. Men uppbyggligt är det inte.

Anonym sa...

Hej Gun!

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/15/21/2f8c7424.pdf
inkl. invändningar och (en del) remissvar.

Självklart har sprängdåden i Madrid och all annan terrorhysteri bidragiet men frågan är på intet sätt ny. Den har ju diskuterats i olika former under 10-20 års tid.

Kommer Du inte ihåg att den kom upp i samband med Palme-utredningen och SÄPOs rätt till teleavslutning. Det var även ett hett ämne i slutet av 90-talet igen vill jag minnas. Då i samband med ryska och jugoslaviska maffian och deras beskyddarberksamhet i Stockholm.

Mvh,
LMC

Anohito sa...

Regeringens IT-rådgivare (som vet vad han pratar om) Patrik Fältström på http://stupid.domain.name/node/742

(och ja, han var kritisk mot FRA och IPRED med)

Gun Svensson sa...

LMC: Det må vara riktiga minnesbilder men skillnaden mellan då och nu att då besinnande man sig, vilket man inte gör idag.
Anohito: Det är många med förnuftet i behåll som argumenterat mot dessa lösningar.

Pastor Bentonit sa...

Jag vet inte vad du lever i för värld Little Miss Chatterbox. Kan du förklara det för mig? Känns den trygg?

Anonym sa...

Hmm, som de demokratiska regeringarna världen över hanterar det här så får jag intrycket att det är den "organiserade brottsligheten" som tagit över regeringarna.

Varför skulle annars demokratiskt valda regeringar uppföra sig på detta antidemokratiska sätt?