onsdag 10 december 2008

Mycket ska man höra ...

... innan öronen trillar av, sa min mamma, när hon tyckte att något var helt uppåt väggarna. Sedan jag läst artikeln av Carl Bildt i Aftonbladet, något Josef tipsade mig om, vill jag utbrista: - Mycket ska man läsa innan ögonen trillar ur huvudet!

I en hyllning m a a av att FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år skriver han bland annat ”Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas. Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten. Jag har därför i dag satt igång ett arbete inom UD att inför det svenska ordförandeskapet ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet”.


Detta skriver landets utrikesminister samtidigt som Sveriges riksdag stiftar lagar i avsikt att hindra människor utnyttja de tekniska framsteg som görs och göra sitt till för att internet ska bli nationella öar i det globala nätet genom att stadga skyldigheter för nätoperatörer att lämna ut kunduppgifter till privata företags indrivningsverksamhet och kunders trafikdata till staten för övervakning och registrering. Jag säger bara IPRED1 och FRA och tar mig för pannan! Att flera reagerar visar bl a Blogge Bloggelito och Tankar i gryningens ljus. Hur det känns när den allians, som man röstat på, visat sig vara digitala analfabeter, det vittnade Josef om häromdagen. Erik Josefsson skriver om vad som pågår på EU-nivån om IPRED2 och ACTA – förhandlingarna om en ökad insyn i detta börjar i morgon. Intressant.


Som den positiva människa MinaModerataKarameller är, vill hon gärna tolka Bildts artikel som att han står för en annan inställning, när det gäller nätets frihet, än partiledningen och som bekant är hoppet det sista som överger en människa. Hon verkar ha en vän i Breki Tomasson, som läst in viss kritik i Bildts artikel. Den tolkningen borde leda till ett riktigt scoop, varför jag söker i DN vad man där skrivit om Carl Bildt i dagens anledning, men där handlar det om Carl Bildt, som kändis med en egen blogg. Där skriver han själv om Frihet och Nobel.

5 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Bildt verkar inte ha en aning om vad regeringen gör INOM Sverige.

Eller så bryr han sig inte. Bara pratar...

För det kan väl inte vara så att han inte förstår?

Mary X Jensen sa...

Som sagt - det gäller att ta tag i de ljus som finns ;-). Vem vet det kan påverka i positiv riktning.

Anonym sa...

Det vore ju trevligt om Bildt har en avvikande åsikt och söker antyda den. Men det låter lite långsökt, inte minst med tanke på de ganska slappa argument han använde i samband med FRA-debatten. Det påminner om förr i tiden, när kremlologerna satt och analyserade olika uttalanden från Sovjettopparna och försökte hitta små nyansskillnader som skulle visa på åsiktsskillnader inom ledningen.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Han är politiker i ett nytt medielandskap, vilket nog förklarar en hel del.
Mary: Jag förstår dig mer än väl och dessutom är det inte fel att ge en person som man har vissa förhoppningar på en chans att visa god vilja.
Kim: När det gäller politisk makt, är det nog inte så särskilt stor skillnad mellan Kreml, Stockholm eller för den delen Bryssel och Washington DC ;-)

Anonym sa...

Prata fagert och hålla ståtliga tal kan vem som helst göra, det är ens handlingar som räknas, och som man skall bedömas utifrån.

Numera platsar Bildt in i samma krets som Mugabe, Bush, Nixon, Chamberlain med flera.