onsdag 10 december 2008

FRA – IPRED1 och Piratpartiet

Igår skrev jag på NT-bloggen om TU:s (Tidningsutgivarna) debatt om FRA-lagstiftningen med fokus på yrkesgrupper med tystnadsplikt. Morfar Gunnar skrev också. Tidningen Ny Teknik följde också debatten och noterade att FRA kan få friare regler för spaning. Är någon förvånad? Senare blev jag uppringd av journalisten Patrik Ekström, som ville ställa några frågor. Ur störtfloden av synpunkter har han lyckats vaska fram det väsentligaste, vilket redovisas i NT:s webbupplaga. Inte illa. Där finns även en möjlighet att se och höra debatten i repris. All heder åt Norrtelje Tidning, som insett att detta inte på långa vägar är färdigdiskuterat. Aftonbladets Eva Franchell, som också lyssnat på debatten slår fast att rätten till integritet självklart gäller alla generationer och alla grupper i samhället.

Annars är det väl spekulationerna om i vilken utsträckning som Piratpartiet kan dra fördel av debaclet kring FRA och IPRED1 i kommande val till EU-parlamentet, som blivit något av en snackis bland politiskt intresserade. SvD skriver i en artikel att valforskare tror att det är möjligt för dem att dra fördel av främst unga människors syn på IPRED1 den s k fildeningslagen. Som bloggande farmor kan jag dock se att den principiella synen på den lagens konstruktion, där rättssäkerheten åsidosätts, innebär att allt flera äldre, som sätter sig in i hur det hela fungerar i andra länder (där liknande lagstiftning finns), höjt rösten och krävt ett omtänk. De som är kunniga i informations- och kommunikationstekniken häpnar över den okunskap som branschens lobbyister gör sig skyldiga till. Att lobbyisternas fotfolk är bisittare när Justitieministern presenterar en ny lag är direkt anstötligt. Efter det leker jag själv med tanken att rösta på Piratpartiet i EU-valet, även om de inte har ett heltäckande partiprogram. Integritetsfrågorna behöver ett rejält lyft inte minst inom EU:s olika organ. Mårtensson och Lars-Erick kommenterar. Den senare har tidigare erbjudit en länk till en debattartikel i Piteå-Tidningen och efterlyser fler artiklar i lokala tidningar landet runt. Tål att tänka på, men överdrifterna i det material som branschen skickat ut till sina lokala aktörer är så osakligt att det skulle kräva ett antal studiecirklar i ämnet för att skapa en sannare bild av sakernas tillstånd. Och folkbildning om folkets rättigheter enligt grundlagen står inte på dagens politiska agenda. Notera att Grundlagsutredningen ska redovisa sitt arbete onsdagen den 17 december kl 09.00 med presskonferens kl 10.00. Intressant.

Läste också i AB och gläds åt nyheten om att André Richardsson tänker erbjuda gratis rådgivning till personer som råkar illa ut p g a IPRED1. Det kallar jag hjältemod och känner för att börja upprätta en egen lista över Rättssäkerhetens hjältar. En annan, som platsar där är journalisten Lars Ohlson, som för några år sedan hjälpte människor vilka drabbades av dålig finansiell rådgivning. Något han skrivit en rad böcker om, bl a Skambankerna. Svensk Myndighetskontroll undrar om Richardssons initiativ ska ses som en början till ett civilt uppror mot klåfingrigt och okänsligt lagstiftande?


4 kommentarer:

Anohito sa...

Det här tycker jag var riktigt intressant:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article3955892.ab
FRA och IPRED nämns inte, inte datalagring heller.
Hur resonerar mannen angående "nätneutralitet" egentligen.

Gun Svensson sa...

FRA och IPRED hör inte hemma inom avdelningen HÖGTIDSTAL - tvärtom. Här tog vår utrikesminister tillfället i akt att blanda bort korten. Men nog är det bra magstarkt att under ordförandeskapet i EU "ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet." Verkar inte riktigt klokt.

Anonym sa...

Bildt skriver: "Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.

Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten."


Det verkar rimma illa med att moderaterna så sent som i våras drev på för avstängning från internet för illegal fildelning. Ett slags informellt straff med låga beviskrav och katastrofala följder.

Anonym sa...

Och nu är det även dags, till att se om vi får reda på mer om ACTA och IPRED2. Går det till att stoppa, eller hur blir det?