söndag 10 april 2011

Kan skolraset bli skollyftet med en konstruktiv dialog?

Läser Maciej Zarembas reportage om den engagerade läraren Hans Janssons kamp för kunskap i skolan. Sedan han fått nog som lärare i Tegskolan grundar han Minervaskolan, där man redan år 2001 hade 2.000 elever som stod i kö för en plats. På skolans hemsida beskrivs bland annat personalens roll. Men tack vare IKT och internet får vi snabbt ett inlägg där bilden nyanseras. Det är Elza Dunkel som tycker att artikeln behöver tuggmotstånd. Hans Jansson och Elza Dunkel har de gemensamt att deras hemmaplan är Umeå och att deras arbete har lett till inflytande inom skolpolitiken. Parallellt går debattens vågor höga och det twittras inlägg om skolan med hashtaggarna #skolraset #skollyftet och #merkateder.


Själv har jag fått upp ögonen för den här diskussionen sedan jag för en tid sedan behövde bearbeta att mitt barnbarns lärare uppvisade ett ignorant förhållningssätt visavi datorn i undervisningen. Efter det inlägget har jag bland annat läst artikeln Datoranvändning försämrar läsförmågan som ledde mig till ett mindre tvärsäkert inlägg Datoranvändning förändrar läsförmågan. Det handlar om kommentarer till en forskares påstående om att datoranvändningen försämrar läsförmågan. När det gäller en så komplex fråga som datorers inverkan på elevers läsförmåga tycker jag att det borde vara en uppgift för en grupp människor med olika kompetenser. I det senare inlägget länkas till Richard Gatarski och Christermagister som kommit olika långt i sin syn på hur ungdomars användning av datorer påverkar deras förhållande till skolans undervisning.


Jag har också fått veta att det finns en verksamhet, Skoldatatek, som vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. På dess webbplats talar man om en verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I svenska skolor måste en elev således klassas som bokstavsbarn eller dyslektiker för att vertyget Datorn ska ses som ett juste verktyg?! Så mitt i prick – se gärna animeringen av Sir Ken Robinsons föreläsning Changing Education Paradigms ännu en gång. Hur tar skolan tillvara den här omvärldsförändringen i sin undervisning?


Botaniserar och finner konferensen Framtidens lärande den 19 – 20 maj i Nacka med tjuvstart dagen innan med seminarier och studiebesök i olika skolor. Där finner jag en länk till it-satsningar i landet och finner även Norrtälje på kartan. IT24 skrev redan i augusti förra året om en satsning där 700 elever och lärare försetts med netbooks vid skolstarten. I Stockholms stads skolor är det bara Globala gymnasiet som visar framfötterna vid sidan av en del friskolor. Det är stiftelsen Datorn i utbildningen som ordnar konferensen i samverkan med en rad andra aktörer bland andra Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.


Medan jag skrivit detta inlägg har jag sett att motsättningar är under uppsegling mellan aktörer som hellre vill lyfta fram goda exempel med hjälp av #skollyftet i motsats till de som jobbar med #skolraset. De senare vill kartlägga hur blev det så här för att kunna gå vidare. I varje framgångsrikt odlingsprojekt gäller att blottlägga roten till det onda för att kunna kurera ett skadat träd. Sedan har vi gänget som funderar kring begreppet #merkateder. Nu återstår att se om #skolraset och #skollyftet kan leda till en konstruktiv dialog och om #merkateder kan ge ett nytt mer positivt innehåll i begreppet kateder. En möbel som ofta förknippas med den undervisningmetod som gått under benämningen ”bankundervisning”, där läraren gör insättningar av stoff och där saldot kollas med jämna mellanrum med hjälp av olika prov. Jag avundas Jocke vars bonusson går i en bra privatskola. Men undrar naturligtvis vad och vem som hindrar kommunala skolor i bl a Stockholm att visa framfötterna.


Det blev mycket med fokus på skolan. För den som vill ha en bra sammanfattning av veckan som gick rekommenderas SSBD. Ett veckobrev med koll på det mesta i vår del av världen. Anders Widén kämpar vidare med Jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3, som inte leder till något reguljärt arbete med anständiga löner. Mikael Persson ser tydliga brister hos Arbetsförmedlingen. Alla kyrkoherdar i Malmö ställer sig bakom Påskuppropet om en humanare sjukförsäkring, berättar Mia Möller i Hyllie församling för MyNewsDesk. Jag tror att de sjuka har det ännu tuffare än de i Fas 3. Opassande Emma bearbetar sina upplevelser av att vara utsatt för att hon dristat sig till att förhålla sig på ett eget individuellt sätt i diskussionen om Julian Assange och de anklagelser som riktats mot honom. Jag gillar att hon i yttrandefrihetens namn förbehåller sig rätten att få inta detta förhållningssätt.


Sedan må vi sätta vår lit till att rättvisa kommer att skipas vad det lider. Men, jag kan förstå dem, som har sina tvivel eftersom de inte kan acceptera att Åklagarmyndigheten inrättat en organisation där ett antal Utvecklingscentra skapats för metod- och rättsutveckling och där målet mot Julian Assange hanteras vid ett av dessa – UC i Göteborg under ledning av överåklagare Marianne Ny, som under hela sin karriär fokuserat på familjerelaterat våld och sexualbrott. Som om inte detta räckte kompliceras saken av att Sveriges lagstiftning kan göra vilken man som helst till sexualbrottsling, vilket Julian Assange uppenbarligen inte var medveten om. Jag har sagt det förut och säger det igen – med tanke på det viktiga arbetet med Wikileaks borde han ha hållit på sig under de här dagarna i Sverige i höstas.

Intressant.

4 kommentarer:

Anna Kaya sa...

Hej! Intressant inlägg!

Jag vill bara påpeka att vi lärare som står bakom #skollyftet inte alls ser motsättningar mellan #skolraset och #skollyftet vi tycker bara att det behövs en motvikt till medias, ofta negativa, bild av skolan.

Självklart måste vi ta reda på vad som gått snett med svenska skolan men många av oss lärare vill framförallt ägna oss åt att skapa goda lärandeförutsättningar för våra elever och för det behöver vi inspireras av goda exempel vilket vi hittar i #skollyftet.

Gun Svensson sa...

@Anna Kaya Tack för din kommentar. Självklart gläds jag åt #skollyftet då ja tror på det goda exemplets makt. Men, jag gillar också att de senaste decenniernas skolpolitik sätts under lupp, eftersom det blivit alltför mycket av partipolitiskt skyttegravskrig. När jag tänker på lärarnas inställning på mitt barnbarns skola när det gäller datorn i undervisningen, blir jag frustrerad - varför är det så trögt med ökad insikt i kommunala skolor? Varför måste elever bli diagnostiserade som bokstavsbarn eller dyslektiker för att datorer ska ses som bra verktyg i undervisningen? Varför förstår inte dagens lärare att de bör ta chansen att fylla detta medium med lärstoff istället för att ta avstånd?

Christer sa...

Rubriken "Datoranvändning försämrar läsförmågan" är förstås töntig. Det är ju inte datoranvändandet i sig som försämrar läsförmågan, utan det handlar om att barnen inte läser en lika stor mängd text som tidigare. Rubriken skulle lika gärna kunna vara "Långa skogspromenader försämrar läsförmågan" om det var mer aktuellt.

Att man ändå väljer den rubriken handlar nog om att vissa hävdar att datoranvändandet utvecklar barnens språk- och läsförmåga på andra sätt, men så är det tydligen inte. Möjligheterna finns förstås, men om de utnyttjas i hemmen eller inte är en helt annan sak. Mina elever (i år 3-5) använder inget som helst språk när de får göra vad de vill med datorn (alla har en laptop): de använder höger och vänster pilknapp och mellanslagstangenten för att hoppa eller skjuta...

Mikael Åsberg sa...

Hej
Som så många andra följer jag denna debatt med spänning och och som tidigare mattelärare förfasas man ju givetvis över den undermåliga mattekompetensen som Sveriges elever verkar ha. Vad gäller läsning måste jag bara hoppas på alla de satsningar som görs med datorn som verktyg. I dagens läge kommer det ju hela tiden fler och fler kommentarer där man lyckas med att öka skriv- och läsförmågan. Jag tänker då på det som sker i Piteå, Ystad och det jag såg på UR Play "I love språk - Datorn i Läs - och Skrivundervisningen. Där känns det ändå som att det händer något. Är det detta som ska få fler pojkar att skriva och läsa, fortsätt givetvis.