tisdag 29 september 2009

Många vill styra internets användning.

Följde igår kväll med spänning det som hände i Telekompaketets Förlikningskommitté på Twitter. Det började med att Eva Britt Svensson twittrade att endast hon och Christian Engström var på plats av de fem kommittéledamöterna från Sverige. Efter en stund fick jag tips om att läsa Lena Eks blogg där hon meddelat att saken överlämnats till ALDE:s Adina Valean. Så småningom twittrade OCQ om en artikel i SvD med rubrik om bakslag för nätaktivister, vilket gjorde att jag kände mig rätt besviken. Men sedan jag sovit på saken har jag, mot bakgrund av egna förhandlingserfarenheter, insett svårigheterna att göra något annat. Har också läst DN och ser att bilden är samstämmig. Hur göra nu? Ja, hemligheten med framgång är som bekant konsten att hantera sin besvikelse – göra något k o n s t r u k t i v t av dessa starka känslor.


Som nätmedborgare kunde jag notera att Eva Britt Svensson (V) igår kväll sett sig tvungen att ligga lågt med nätneutraliteten för att kunna vara mera ihärdig när det gäller 138:an och rättssäkerheten för användare, som internetleverantörer vill stänga av. Som vi minns var det Eva Britt, som tog över 138:an av Christofer Fjellner (M) när han inte fick tillräckligt många namnunderskrifter för att själv kunna lägga förslaget. Och med en förhandlare från ALDE-gruppen med bundet mandat, var det naturligtvis inget annat att välja på. Ser man strikt till formalia, så hade parlamentet redan tidigare avvisat förslagen om att skriva in bestämmelser om nätneutraliteten i direktiven. Men med tanke på att USA:s FCC – motsvarigheten till vår PTS (Post- och Telestyrelsen) – tydligt markerat att nätneutralitet ska råda, uppstod en ny möjlighet. Men här gjordes under vägs en annan bedömning. I det sammanhanget kan det vara intressant att läsa Erik Josefssons berättelse om Malcolm Harbours beteende och vad han står för. Ingen kan ha glömt hans metafor för internet – bookshops. Hax ger också sin bild av vad som pågick medan vi väntade. Det må vi lägga på minnet. Scaber Nestor är trött på enögdheten. Själv säger jag: - Snacka om att Piratpartiet fått en del bränsle till valrörelsen här hemmavid.


I sak återstår det nu att se om Förlikningsdelegationens förhandlingsgrupp håller i hela vägen. Låt oss heja på dessa tre: Alejandro Vidal-Quadras, Catrine Trautmann, och Herbert Reul så att de orkar hela vägen. Det är väl inget som hindrar att man med pep talk till de tre skickar med att det hade varit ännu bättre om De grönas argument (som kan klippas och klistras ur Eriks blogginlägg) vunnit förlikningsdelegationens gillande.


Sedan gäller det att undersöka vilka möjligheter som Visbyagenda med sin ICT-policy kan erbjuda. Ser att arbete pågår på sina håll. Resultat för min egen del är att jag stött på tankesmedjan European Internet Foundation med politiker, näringslivsföreträdare och andra intresserade, vilka presenterar gruppen som ett politiskt ledarskap för nätverkssamhället. I november förra året sjösatte man projektet The Digital World in 2025 - Indicators for European Action. Bland politikerna kan vi se att Lena Ek finns med. Måste komma ihåg att fråga henne om detta bara är en pratklubb, medan olika grepp för att tygla internets användning pågår någon annanstans.


Men dessförinnan gäller det att hålla ångan uppe kring den FRA-lagstiftning, som behandlas i Försvarsutskottet idag enligt Den nya medborgarrättsrörelsen. DN skriver om att oppositionen nu presenterat sin reservation mot majoritetens förslag. Hos Olof Bjarnason finns en bra bild om vad det hela gäller – läs även kommentarerna. För övrigt finns mycket läsvärt hos Mark Klamberg, Frendo och StoppaFRAlagen.nu Tiden är knapp, men fram till dess att klubban faller måste vi tro att det är möjligt att beröra riksdagens ledamöter så att de tänker till ännu en gång. Inför all denna argumentation är det verkligen en gåta att regeringen fortfarande tror att de kan vinna den allmänna opinionen för sin sak. Man tror uppenbart att den tysta majoriteten inte bryr sig. Den som lever får se hur det är med den saken.


Avslutar med en runda hos andra som skrivit om FRA: Hax; Tokmoderaten; Sossar mot storebror; Scaber Nestor; Hanna Wagenius; Mitt i steget; Erik Hultin; och Christian Valtersson bara för att nämna några. Intressant.


5 kommentarer:

Jonas B sa...

Ang. FRA: Har just ögnat igenom yttranden och reservationer från JuU och KU.

Beklämmande läsning.

Gun Svensson sa...

@Jonas B: Tack för det - läser i morgon, nu är jag rätt mör.

Anonym sa...

"som internetleverantörer vill stänga av"

Stopp å belägg. Ge ett enda exempel på det. Kom inte dragandes med franska HADOPI, för det är inte internetleverantörerna som står för viljan där, det är helt andra intressen som vill ha denna makt som påtvingas internetleverantörerna genom statens försorg.

Vad 138:an innebär är en legitimering av att stater stänger av folk från internet och därmed det moderna samhället. I alla andra fall kan staten inte låsa ut folk från samhället med mindre än att kasta dem i fängelse. Varför i hela fridens namn vill folk på "piratsidan" att alla EUs stater skall implementera denna nya straffrätt som strider mot allt tidigare? Piratpartiet brukar ju hävda att samma regler skall för nätet som livet i övrigt.

-Kluris

Gun Svensson sa...

@Kluris: Mittåt - jag skrev fel! Det skulle ha varit "som staten vill tvinga internetleverantörerna att stänga av"
Idag protesterar nätoperatörerna i SvD Brännpunkt
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3584645.svd

Gun Svensson sa...

Hos Iptegrity.com läser jag vad Ministerrådet tycker, men våra MEP:s är försedda med munkavle:
http://www.iptegrity.com/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=9