onsdag 16 september 2009

God sömn under lapptäcket?

Idag inleder riksdagens försvarsutskott behandlingen av alliansregeringens kompromiss i FRA-saken. DN.se har intervjuat juristen Anders Lagerwall, som i en prisbelönt uppsats vid Stockholms Universitet granskat vad Europakonventionen och Europadomstolen i sin praktiska tillämpning sagt om hemlig övervakning av det slag som FRA vill ha laglig rätt till. Tidningen har också talat med Clarence Crafoord, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, som tidigare anmält FRA-lagen till Europadomstolen. Även om det, som kommit till sedan dess, innebär förbättringar på en del punkter, anser Crafoord att en prövning i Europadomstolen är nödvändig, men den är överhopad eftersom Sverige i likhet med många andra länder inte tar ansvar för att analysera Europakonventionens krav innan man stiftar nya lagar.


Det sista är intressant, då det ser ut som ett handlingsmönster över hela linjen från den inre kärnan i alliansregeringen ner till den inre kärnan i vår kommun – vi kör så det ryker, sedan får väl de medborgare, som reagerar, begära prövning i högre instans och visar det sig att vi har gjort fel, får vi väl rätta till det då. Väl medvetna om vad det kostar av pengar och möda för den som tycker att det är skämmigt att de som stiftar lagar inte visar större respekt för efterlevnaden. Sedan FRA-saken nu öppnat ögonen på en betydande del av det svenska folket, har vi nu nått därhän att folket på allvar måste ifrågasätta om riksdagens arbetssätt är till stöd för en demokratisk utveckling.


Blev verkligen överraskad när jag efter Riksmötets öppnande lyssnade på det av Karin Alfredsson ledda politiska samtalet med Barbro Hedvall, DN, Per Schlingmann, partisekreterare i Moderata Samlingspartiet samt riksdagsledamöterna Leif Pagrotsky (S), Birgitta Ohlsson (FP) och Josefin Brink (V). Barbro Hedvall är en auktoritet på området mot bakgrund av alla sina år som ledarskribent, vilket Resume.se noterat inför hennes pensionering. Det var på tiden att det talas högt om Riksdagens arbetsformer. Anne-Marie Pålsson synliggjorde det tidigare i en artikel på Newsmill, medan en av dem, som sitter nära köttgrytan, Johan Linander talesman för Centerpartiet i rättspolitiska frågor tycker att det är helt i sin ordning att lagarna stiftas under vägs i utskotten. Mårten Schultz var en av många, många som vädrade sina tankar om den saken.


Det ska verkligen bli intressant att följa den vidare hanteringen av FRA-lagen och alla andra lagar som följer i dess spår och som bygger på tillgången till FRA:s tekniska utrustning och teleoperatörernas skyldighet att leverera kopior av trafikdata vid s k samverkanspunkter. Kommer ledamöter, som kandiderar till nästa års val, att fortsätta traska patrull eller kommer de att våga ta bladet från munnen? Eller är Piratpartiet det parti som står oss till buds? Hax kommenterar och pekar på hur viktigt det är att riksdagens ledamöter inser vad det är frågan om; Mark Klamberg när en förhoppning att riksdagens ledamöter för en rejäl diskussion om detta; Oscar Fredriksson har förväntningar på en rejäl match i Försvarsutskottet; CenterUppropet.se ger de förtroendevalda i Centerpartiet en möjlighet att integritetscertifiera sig; Tommy k Johansson kommenterar och gör en tillbakablick där han bland annat visar att även budgetpropositionen kan innehålla viktig information; och Frendo ställer frågan Är riksdagen vaken?, vilket inspirerat till dagens rubrik.


Därutöver noterar jag 1. Opassande, sätter fingret på företeelsen att skapande människor tror att fildelning är problemet; 2. Anders Widén ser något värdefullt i det förakt som visats honom; och 3. jag måste sprida kunskap om den insamling för yttrandefriheten på nätet, som DN.se skriver om i en annan artikel.


Avslutar med att slå ett slag för barnläkaren Lars H Gustafssons Bokrea som pågår till den 2 oktober. En rik kunskapskälla för alla intresserade av barn och deras välbefinnande.

Intressant.

2 kommentarer:

Morfar Gunnar sa...

Suveränt inlägg Gun. Även rubriken "God sömn under lapptäcket?" Faktiskt slår den en annan av mina favoriter: "Kasta in handduken med finess" vilken kanske kan komma till användning igen för vissa, fast i FRA-sammanhang nu.

Gun Svensson sa...

@Morfargunnar: Tack för support. Det är alltid för tidigt att ge upp. Håller just nu på att läsa en dokumentation, som handlar om kampen för att rädda Pythagoras-fabriken åt eftervärlden, då för 25 år sedan, och minns hur oerhört svårt det vart när saken partipolitiserades på ömse sidor om mittlinjen fram till dess att de kulturhistoriska aspekterna med motorernas betydelse för fiskets och jordbrukets utveckling fick fälla avgörandet.