tisdag 1 september 2009

Hej alla MEP:er i Bryssel!

Det var ett tag sedan sist. Det var inför andrabehandlingen av Telekompaketet och då var en del av er ännu inte invalda i parlamentet. Främst vill jag peka på risken att vi i vår egenskap som medborgare förlorar stora demokratiska värden om upphovsrättsindustrins syn – att teleoperatörer ska göras ansvariga för trafikinnehållet – vinner insteg i direktiven. Hittills har budbärarimmuniteten eller mere conduit, som det kallas, vårdats av alla stater, som vill göra anspråk på att vara ett rättssamhälle. Men, sedan informations- och kommunikationstekniken etablerats med hjälp av internet, har respekten för individers rätt till en privat sfär brutit samman. En respekt som jag och många andra medborgare fram till förra hösten trodde att ni – av oss valda politiker – skulle upprätthålla. Men idag tvingas vi inse att ni verkar vara beredda att köpa upphovsrättsindustrins krav att teleoperatörerna ska kolla innehållet i trafiken. Ett mycket smärtsamt uppvaknande, som ledde till att jag proteströstade på Piratpartiet i Europavalet, något jag säkert inte var ensam om.


Nu står vi inför tredjebehandlingen (förlikningsförhandlingar), vilket DN skrev om för några timmar sedan. Då kan naturligtvis vän av ordning tycka att jag ska hålla mig till den ledamot, som jag röstade in i EU-parlamentet och inte besvära er andra. Men då glömmer denne ordningssamme vän att vi står i den situationen att Europaparlamentet formulerar direktiv, som sedan Sveriges riksdag ska implementera i Svea rikes lag. Det som händer i EU kommer att påverka mitt beslut inför valet 2010. Om inte de etablerade partier, som jag röstat på i föregående val, står upp för mina fri- och rättigheter samt värnar om min rättssäkerhet när jag vistas på internet, blir det att välja mellan Piratpartiet och soffan i valet 2010.


Jag har, vad jag vet, hittills inte gjort mig skyldig till någon olaglig nedladdning av material skyddat av upphovsrätt, men försöker skapa opinion för en översyn av upphovsrätten så att det blir möjligt att dela med mig av sådant material i interaktion med andra i samband med att vi öppet utbyter åsikter om detta. En intellektuell digital allemansrätt liknande den rätt som gäller i det analoga livet, således, vilket Creative Commons license underlättar. Olaglig nedladdning för kommersiellt bruk måste gå att beivra med andra metoder än att tvinga teleoperatören lämna ut ip-adresser på rättsligt mycket svaga grunder. Spektaklet kring Torrent-tekniken, här i Sverige liktydigt med The Pirate Bay, är en skam för Sverige som rättsstat. Idag har vi nåtts av nyheten att en utredning visat att lagen inte behöver ändras för att hindra spridning av bilder, som hör till en förundersökning, vilket DN noterar.


Under den moralpanik, som skapades i såväl bloggosfären som olika etablerade medier, blundade de allra flesta för möjligheten att Tingsrätten brustit i sitt ansvar när man underlät att använda sekretesslagen med hänsyn till att vi lever i en ny situation på grund av internet. Men inget ont som inte för något gott med sig – nu kan den, som vill öka sin klokskap se saken ur en mera sansad synvinkel. Som lärande exempel på vad okunskap om internet kan förorsaka i samhället som helhet är det obetalbart. För oss, som kämpar för att du och andra MEP:er ska se oss som medborgare med demokratiska fri- och rättigheter med tillgång till ett öppet och världsomspännande internet, är det viktigt att kunna följa hur behandlingen av Telekompaketet fortskrider. Jag hoppas därför att Du och övriga svenska MEP:er vill verka för en öppen dialog under förhandlingarnas gång.

Vänligen

Gun Svensson

- - -

Texten ovan har jag sänt per mejl till våra MEP (Member of European Parlament) för en stund sedan. Hax har också noterat Ministerrådets meddelande om Telekompaketet och medan jag sysslat med mejlet till politikerna har Opassande skrivit om No Google Day. Något som hade besparat MEP:erna mejl idag om jag hade brytt mig. Mitt i steget tycker sig ha uppfattat att Beatrice Ask gett Tingsrätten en knäpp på näsan, men det återstår att se. Risken finns att äran ska räddas med ett kosmetiskt tillägg i någon lag. Jag ber om ursäkt om jag låter cynisk, men efter allt som förevarit under det senaste året tycker jag att det är svårt att förhålla sig på ett respektfullt sätt till våra politiker. SvD och SR har också skrivit om detta på ett bra sätt, så jag lovar att jag ska skärpa till mig. Lars-Erick funderar också kring politikernas prioriteringar.


Uppdatering: Computer Sweden skriver om "Risk för förhandsgranskad webb". Oscar Swartz hoppas att någon kan finansiera ett överklagande av domen mot Black Internet. I mitt stilla sinne undrar jag vem som vinner på detta att internet- och informationspolitik ska hanteras av våra domstolar.

Intressant.

Inga kommentarer: