söndag 10 januari 2010

Hur tänker näringsutskottet och andra politiker?

Ser att Calandrella twittrar om Henrik Alexanderssons inlägg ACTA: En fråga om själva demokratin. Själv har jag roat mig med att skriva till Näringsutskottets 15 ledamöter och 29 suppleanter under rubriken Hur tänker näringsutskottet?


Mejlet lyder:

Under en tid har jag själv och många andra försökt få klarhet i om de hemliga förhandlingar, som bedrivs under begreppet ACTA, verkligen är ett handelsavtal eller om det egentligen handlar om framgångsrika lobbyisters, ofta juristers, övertag över politiken.


Allt fler lagstiftare runt om i världen kräver mer information om de hemliga ACTA-förhandlingarna (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), skriver Slashdot i ett inlägg med flera intressanta länkar. Michael Geist, professor i juridik vid Universitetet i Ottawa, Canada, är en annan som håller sig uppdaterad och informerar alla som vill veta vad som pågår bakom stängda dörrar. Nu undrar jag naturligtvis vad ni i Näringsutskottet gör för att hantera saken så att vi medborgare inte kommer på mellanhand.


Lyssnade på ordföranden Karin Pilsäter, som blev intervjuad i SVT Aktuellt dagen före nyårsafton och studsade inför hennes ord om att det nu gäller att få in den digitala världen i den reala världen. Om ni i Näringsutskottet ser på den digitala världen, som något skiljt från verkligheten, kan det naturligtvis förklara en hel del. Men, bildning, folkbildning och utbildning skulle vinna på att internet sågs som verktyg inte bara för näringslivet utan även som något användbart i kommunikationen med medborgarna innan deras valda ombud bundit upp sig. Den digitala tekniken möjliggör för alla uppfinningsrika människor att vara med och bidra till skapandet av nya affärsmodeller. Då håller det inte att krampaktigt slå vakt om det gamla och stifta nya lagar med hårdare inlåsningseffekter. Den enes lagliga bröd får inte leda till den andres kulturella nöd.


För att ni ska förstå att det för närvarande pågår en seriös diskussion om lag och rätt i bloggosfären delar jag med mig av ett inlägg av Göran Widham, som är något av det bästa jag läst på mycket länge. Vi är många som befarar att ACTA kommer att leda till en kontraproduktiv lagstiftning, vilken kommer att tvingas på Sverige och EU samt förorsaka både näringsliv och samhälle skador för lång tid framåt. Sverige måste lägga sig vinn om maximal transparens om inte de folkvalda ska hamna på mellanhand och tvingas bära hundhuvudet när effekterna av lobbyisternas inflytande uppdagas för allt fler.

Näringsutskottet har en initiativrätt, som väl använd, kan vrida saken i en klokare riktning.

Med vänlig hälsning”


Med vilken verkan det hava kan. Erik Josefsson skrev redan för en vecka sedan ACTA är inget handelsavtal. Tog som synes hjälp av en länk till Göran Widham för att visa dessa Näringsutskottets ledamöter att det förs seriösa diskussioner i bloggosfären, när det gäller lag och rätt. Calandrella skriver också om diskussionen mellan Andreas Ekström och Peter Sunde, som för övrigt var upphov även till Görans inlägg. Christian Engström ser också ut att gilla det meningsutbyte som Ekström vs Sunde skapat. Lars-Erick bidrar också med en kommentar, vilket visar att diskussionen är intressant i en vidare krets. OlofB(eta) har samlat ihop ett antal länkar där aktiva pirater förutsäger framtiden och bidrar även själv. Själv har jag stannat inför Göran Widhams nyårspostning om Piratpartiets kunskaps- och människosyn, som jag sympatiserar starkt med. Den diskussionen är livsviktig, men till den vill jag återkomma.