måndag 11 januari 2010

Trycket från upphovsrättsindustrin ökar i Europa.

Läser i engelska Telegraph.co.uk som skriver idag om hur en samarbetskommitté för organisationer, vars medlemmar är innehavare av upphovsrätter, the European Audiovisual Social Dialogue Committee, (EASD), som inkluderar bland andra International Federation of Film Producers Associations och Association of Commercial Television i Europa, vill ha förbättringar av EU:s rättsliga ramverk för att möjliggöra införandet av en specifik lagstiftning för att skydda innehavare av upphovsrätter, d v s de företag som köpt upp rätten att använda en skapares verk i sin affärsverksamhet, vilket inte per automatik leder till goda inkomster för den som skapat verket i fråga.


Då jag vet att jag har läsare, som ogillar att jag länkar till engelska texter, tar jag mig friheten att fortsättningsvis översätta hela artikeln till svenska, vilket Google Översätt hjälper till med.


EASD vill också öka trycket på ISP:er (Internet Service Providers) det vill säga internetleverantörerna för att de ska delta i kampen mot olaglig fildelning över deras nät.
Dessutom efterlyser gruppen mer forskning inriktad på de ekonomiska konsekvenserna av olaglig fildelning och hur det sedan kan kopplas till förlorade arbetstillfällen.


Bildandet av gruppen följer på publiceringen av The Digital Economy Bill i november 2009, som hade en stark fokusering på de åtgärder, som den brittiska regeringen planerar att införa för att stävja illegal fildelning.


Rapporten, som syftade till att förverkliga de flesta av de åtaganden, som anges i The Digital Britain White Paper, som offentliggjordes i juni 2009, sade att det första steget mot att minska piratkopiering med 70 procent kommer att inträffa när Internet Service Providers (ISPs), såsom Sky eller Virgin, skickar ut varningsbrev till de som upptäcks syssla med fildelning på deras nät.


Rättighetshavaren, vars material blivit piratkopierat, t.ex. en musiketikett som Universal Music, kommer att betala en fast avgift, som fastställs av mediaregulatorn Ofcom, (motsvarar vårt PTS) för att täcka ISP:s kostnader för att skicka skrivelsen. Stephen Timms, ministern för The Digital Britain, trodde att man med denna metod skulle lyckas komma tillrätta med merparten av problemet.


Men om Ofcom upptäcker att minst 70 procent av illegal fildelning inte har upphört, har Lord Mandelson, statssekreterare, rätt att hos parlamentet ansöka om ytterligare lagstiftning för att tvinga Internetleverantörerna att införa tekniska åtgärder, såsom avstängning av Internetuppkopplingar. Ofcom har mätt nivåerna av illegal nedladdning sedan i november 2009, men har inte angett något datum då regeringen förväntar sig att ha uppnått en 70-procentig minskad piratkopiering. Regeringen avvaktar med att göra det till ett brott.


Herr Timms har betonat att sådana tekniska åtgärder är "en allra sista utväg" och hoppas att Internetleverantörer och andra ägare av innehåll, kan skapa mer tilltalande juridiska tjänster. Andra tekniska åtgärder omfattar införande av ett tak för bandbredd och införande av en daglig gräns för överföring.


Den obehöriga fildelningen av skyddade verk och prestationer - liksom behovet av att alla rättighetshavare att kunna dra konkret nytta av exploateringen av deras arbete - är viktiga frågor som behöver bli bättre bekräftade av Europeiska kommissionen och andra EU-institutioner”, sade The European Audiovisual Social Dialogue Committee i ett gemensamt uttalande.


Den i Storbritannien, som - mer än många andra - skrivit om attackerna mot Internet och hoten mot nätet, som en öppen plattform för information och kunskap, är Monica Horten. Hennes webbsida Iptegrity.com är fylld av info för den vetgirige. Med hjälp av Google Översätt kan man förstå det mesta även om skillnaden i grammatik kan skapa en del svårförståeliga meningar. Markera, kopiera och klistra in text du vill ha översatt – upptäck världen!


Hos henne läser jag vad hon tror om det kommande decenniet när det gäller Internet. Hon skriver bland annat:

Blickar jag framåt för resten av decenniet, om denna utveckling fortsätter kan vi förutskicka att 2020 kommer att se Deep Packet Inspection (DPI) som norm för att övervaka användares kommunikation. "Tekniska åtgärder" kan införas för att skydda varumärken, barn och människors goda rykte med ärekränkning och förtal i lag, och antiterroristlagen, som slår mot Internet-användare, bloggare, webbhotell och webbplats redaktörer. Webbplatser kan tvingas vara licensierade. Rädda Internetleverantörer, kommer under hot om skadeståndsansvar, blockera allt, som kan riskera att de hamnar i domstol - eller tar fel väg. De stora medieföretagen kommer ”mysa till det” och erbjuda användare olika premie-tjänster. Responsen från användarna kommer att bli en ökning av krypterad trafik, men de kommer också att betala premier för privilegiet att få tillgång till ett standardiserat innehåll. Som en följd av detta kommer den digitala klyftan blivit en avgrund. Endast de med teknisk kunskap eller pengar kommer att ha tillgång till informationssamhället. De utan pengar kommer att endast ha tillgång till statliga och andra offentliga sidor samt handelsplatser.”


Vilken dystopi för alla politiker, som ser internet som ett verktyg för att bygga ett gott informations- och kunskapssamhälle?! Sedan finns det fortfarande de som inte förstår varför jag kandiderar i Piratpartiets primärval för att om möjligt platsa som en av deras kandidater i riksdagsvalet 2010.


Nåväl – igår skrev jag till ledamöter och ersättare i Näringsutskottet om ACTA. Lägger upp svar vartefter de flyter in. Ännu så länge är det bara Agneta Berliners dator, som meddelat att hon är ”Out of office” på grund av resa till den 18 januari. Johan Linander har tagit semester och befinner sig på Tenerife – det är honom väl unnat. Medan jag väntar läser jag med visst nöje Badlands Hyena, som också spanat in i framtiden.


Sedan en runda för att se vad som fångat andras intresse: Oscar Swartz om missförstånd kring FRA-lagen; Hultin friskar också upp våra kunskaper om FRA; OlofB gillar också inlägget av Sagor från livbåten, som jag använde i mitt mejl till Näringsutskottets ledamöter och ersättare igår – det är bra och tål att läsas mer än en gång; Anders Widén om Airporn som ett led i maktutövningen; Calandrella funderar Och de ska stoppa terrorister... ; Rick skriver om Demokrati och Mänskliga rättigheter, vilket skapat en debatt där; Kompletteras här av Sagor från livbåten – Votering är begärd och ska verkställas... ; Anna Troberg vill att vi berättar om våra visioner av Piratpartiets närvaro i riksdagen; Johanna Ögren puffar för att vi bör rösta på en tjejteknik-sajt i finalomgånten i Stora Bloggpriset – och där finns även tre pirater att rösta på i kategorin Politik och samhälle;-) ; Rosemari, som skriver på Kulturbloggen, är enligt min mening också värd en röst om dagen. Avslutar med Johan Westerholm, som bjuder på en låt med ett återuppståndet Kebnekajse 2009. Har själv ett bestående minne från en konsert här i Norrtälje – den elförstärkta fiolen och närheten till en högtalarlåda pallade inte mitt högra öra riktigt med. Men vad gör det om hundra år?!

Intressant.