fredag 29 januari 2010

Äntligen! EU kopierar och klistrar in ...

... Ipreddirektivet i handelsavtalen. Det säger juridikprofessor Anette Kur i Tyskland, i DN:s artikel idag om ACTA-avtalet. Hon varnar för att skriva in den typen av direktiv i avtal på den nivån. Det försvårar förändringar ifall lagstiftare finner anledning till det. Juridiken vill ta över politiken kan man säga. Kan just undra vad Näringsutskottets ledamöter tycker om den saken. Nu görs det ett stort nummer att de vill ha öppenhet i ACTA-förhandlingarna, medan de talar tyst om att de håller på att klippa och klistra in EU:s Ipreddirektiv i detta handelsavtal.


- Ipred är problematiskt redan på hemmaplan. Det ger rättighetsinnehavarna långtgående möjligheter men motparterna ett svagt skydd. Det har lämnats till medlemsländerna att utforma detta skydd men de flesta har bara antagit direktivet som det är, säger Anette Kur.


Vad beror det på? Upphovsrättslobbyns övertag? Att besluten i riksdagen de facto tas i ett eller ett par utskott där risken för otillbörlig påverkan naturligtvis ökar flerfaldigt.


Det är egentligen ett rätt fascinerande spel, som pågår, när näringslivet, som hyllar konkurrensen, sedan i det egna affärslivet verkar vilja göra allt för att sätta konkurrensen ur spel. IDG.se skrev för några dagar sedan en artikel om utvecklingen mot mer Öppen källkod i svenska kommuner där man lär av utvecklingen ute i Europa. Här hemma hör jag påståenden om att öppen källkod inte skulle vara lika säkert som produkter från det största företaget i branschen. Men är det verkligen så? Vem granskar den typen av påståenden?


Efter alla dessa frågor, sänder jag ut ännu en fråga, som jag själv mötts av: - Vad vill du veta om svenska folkets Internetvanor? Den frågan ställer Internetstatistik.se och skriver ”Nu är det snart dags att starta med intervjuerna för studien Svenskarna och Internet 2010. Vi behöver ha in dina synpunkter på vad vi ska fråga om, för att skapa en så relevant studie som möjligt! Vi arbetar för fullt med frågeformuläret som ska besvaras av närmare 2500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 12 år och uppåt i Sverige. Intervjuerna genomförs via telefon. Studien, som är utformad som en panelstudie, har genomförts sedan 2001, snart 10 år! Den utgör den svenska delen av det internationella forskningsprojektet World Internet Project.” Svar till info (snabel-a) internetstatistik.se


Sedan ger jag ordet till Opassande, som säger allt som behöver sägas om dagens stora snackis bland politiska partiers bloggare – Politometerns topplista över inflytande. Ett stort grattis till henne och alla andra som nått topplaceringar hos sina respektive partier! Hon ger onekligen input både nu och då, varför jag kom på att jag borde kolla in en av mina favoriter, som jag försummat en tid – Lars-Erick – som just idag ställer frågan Vart går Piratpartiet? Lars-Erick är uppenbarligen bekymrad över Vågmästarstrategin och dess inverkan på Piratpartiets inställning i många andra frågor. Själv ser jag det som att jag kan tala om både om det, som partiet prioriterar och sådant, som jag själv vill påverka som medlem och aktivist. Men, just nu måste PP lägga allt krut på att avvärja alla dessa rädda kontrollfreaks´ attacker mot internet, som är medborgarnas universalverktyg för sitt praktiska utövande av demokrati i smått och stort med mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, som grundbultar.


Avslutar med Bara en liten kommentar med anknytning till diskussionen om effekter av sånt som man skriver i Facebook. Sunt förnuft verkar vara en bristvara i det företaget. Mymlans krönika är en fullpoängare i det sammanhanget. Det lärande i detta är att många människor glömmer att öva upp sin toleransförmåga. Tolerans är att stå ut med sådant som man ogillar. Det är inte lätt, men det är med detta som med all annan träning – det går bättre och bättre om man håller i.

Intressant.

3 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Nja, det är inte vågmästarstrategin i sig jag grubblar över.
Utan oviljan, som jag upplever det, att våga tillämpa pps principer över ett bredare spektra. Så ni kan vinna respekt och röster nog för att komma in i riksdagen.
Tycker mig har märkt en växande medvetenhet om problemet hos många pp-are. Dock inte nog mycket...

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Partiet är ett ungt parti och dess arbete med principprogram m m är en pågående process, som sker i ett svärmarbete med nätet och dess möjligheter som verktyg. Är själv involverad i en process där kunskap om Intersektionalitet ska vara vägledande, när PP värnar integriteten och mänskliga rättigheter mot diskriminering på alla dess grunder d v s "kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person", som det står i Regeringsformen 1 kap. 2§.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, Farmor, de allra sista dagarna verkar det röra på sig. Hoppas det visar sig publikt också rätt snart.