torsdag 21 januari 2010

Tekniken i människans tjänst?

Frågetecknet i rubriken är befogat mot bakgrund av att informations- och kommunikationstekniken i allt högre grad används av statsmakterna för att avlyssna och hålla kolla på medborgarna. Carl Bildt tar till orda på SvD:s debattsida Brännpunkt där han bland annat skriver: ”Sverige tillhör spetsnationerna när det gäller modern kommunikationsteknologi och vi bör redan av det skälet vara beredda att ta ett särskilt ansvar för att driva på det internationella samarbetet kring cybersäkerheten och friheten på nätet. Vår profil i MR-frågorna ger oss också trovärdighet på ett område som innehåller många viktiga intresseavvägningar mellan å ena sidan användarnas frihet och skyddet för den personliga integriteten och kravet på säkerhet och kontroll för att bekämpa missbruket å den andra.”


Det är synnerligen tveksamt om Sverige fortfarande kan vila på de lagrarna, med tanke på införandet av lagklustret kring FRA:s verksamhet och all annan lagstiftning, som utgår ifrån att alla medborgare får finna sig i kontroll och övervakning av trafiken på nätet, eftersom det finns brottslingar även där. Normalt ska det föreligga skälig misstanke om brott till grund för spaning och sedan ska det finnas en rättssäker procedur kring åtgärder mot den misstänkte. Det verkar vara helt satt ur spel. Idag skriver Oscar Swartz i Computer Sweden/IDG.se om razzian mot det s k hackarspacet Forskningsavdelning i Malmö för en tid sedan och igår skrev Marcus Fridholm med bloggen Sagor från Livbåten och en lång rad andra bloggare om Umeå-polisens tillslag i förrgår mot Piratpartiets riksdagskandidat Mikael Nordfeldt. När jag läser vad Oscar och Marcus skriver kan jag förstå att ”vän av ordning” kan ha svårt att förstå sig på den experimentverksamhet, som pågår under begreppet ”hackarspace”, eller att en it-chef i en kommun, av rädsla för sitt eget skinn, är överkänslig när anställda på en lägre nivå i en annan förvaltning tillåtit en idag känd piratpartist att använda kommunens lina. Men nog är det väl underligt att man inte kan prata med människor och ta reda på hur saken ligger till istället för att blanda in polisen det första man gör. Inte undra på att polisen har det svettigt och inte hinner med.


Men det är klart, vad kan man begära av kommunala chefer nu för tiden? Här i Norrtälje har vi ju en personalchef som rådde en kollega att anmäla ett fackligt ombud för olaga hot, när denne flaggade för att oenigheten dem emellan måste lösas på annat sätt. På förbundsnivå, var ombudets tanke, medan det passade den aktuelle förvaltningschefen att tolka det på annat sätt och därmed bli av med en besvärlig motpart. Anmäld till polisen måste han ersättas som ombud under utredningstiden. Ja, så smart kan man vara när andan faller på, men det inger knappast förtroende.


Staten stjäl datorer, skriver Oscar. Det borde de inte behöva göra med den satsning som nu sker på polisens it-utveckling, vilket också skrivs om hos IDG.se. Men, det beslagtagna materialet kanske behövs i undervisningen?! Hur som helst är det trist att så mycken mänsklig energi går åt till så liten mänsklig nytta.

Intressant.

6 kommentarer:

klara sa...

Fantastiskt dräpande formulerat! Jag skrattar faktiskt mitt upp i alltihop, särskilt det med att polisen kanske behöver bevisen i undervisningen :D

scaber nestor sa...

Jag fullständigt älskar detta citat av Martin Luther King jr som jag tycker även passar in i detta sammanhanget :)

"Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress."


"Lag och ordning existerar i syfte att skapa rättvisa och när de misslyckas med detta ändamål blir de farligt strukturerade dammar som blockerar flödet av sociala framsteg."

Gun Svensson sa...

@Klara: Ibland blir jag så rasande att jag blir något, som jag helst inte vill vara - dräpande. Då det kommer en tid därefter och dräpande repliker kan göra ont värre. Polisen kan inte rå för att deras ingripande ses som boten mot allt ont. Det var Carl Bildts inlägg som triggade igång raseriet och hur gärna jag än vill tro att Mary har rätt när hon ser inlägget som ett tecken på vändning i det egna partiet, kan jag inte det. Jag tog steget in i Piratpartiet när jag var helt övertygad om att partierna inom Alliansen fastnat för gott i FRA- och IPRED-sörjan med fortsättning följer i ACTA och annat som ligger i pipen.

@scaber nestor: Tack - det var ett mycket bra citat, som jag måste lägga på minnet.

PP-Martin sa...

Varför har NT i två dagar censurerat nyheten om Jan Emanuels planer nere i Skåne?!

"Han beklagar samtidigt att man inte hunnit informera byborna om flyktingboendet, något som han förklarar med att man inte velat slå på trumman förrän allting är klart för att ta emot ungdomarna."

Verkar inte finnas någon moral hos J.E.. NT vill väl inte förlora sitt "stora" affischnamn bland politkerbloggarna.. Tycker du skriver jättebra i bloggarna !

Gun Svensson sa...

@PP-Martin: Kollade in nyheten i Ystads Allehanda - länk http://www.ystadsallehanda.se/article/20100120/YSTAD/701209746/1365
och ser att Jan Emanuel tänker göra en insats i Skåne. För de ensamkommande flyktingbarnen är det bra att det finns de som ställer upp.

Sedan kan jag tycka att det är problematiskt när kommunerna köper tjänster av företag, som gör stora vinster istället för att låta pengarna gå tillbaka in i verksamheten. Men möjligheten att berika sig på skattebetalarnas bekostnad har pågått länge och jag kan inte se annat än att Jan Emanuel bara gör det som många gjort före honom. Oligarker modell Sverige skulle man kunna säga.

Sedan tror jag inte att Norrtelje Tidning behandlar honom på något annorlunda sätt än oss andra. Pressetiska regler, som ansvarige utgivaren måste hålla sig till, gör dock att tidningen måste se till det lokala nyhetsvärdet. Om en företagare i Norrtälje etablerar verksamhet på annan plats i landet vet jag inte om jag läst tidigare.

Slutligen tack för att du gillar mitt bloggande!

Anonym sa...

Ett starkt skäl för bugga folket är tydligen om man är kritisk mot styret.

Vi såg ju vilket jobb fra gjorde med spaning på pensionärer och civilister.

Sedan har vi ju lissabonavtalet ochså som dom sket våran röst i.

Vilken djävla demokrati.

O på allt detta verkar dårarna tro att vi glömmt deras lögner.

Snacka om att omyndigförklara folket.

Min röst får dom aldrig mera