söndag 31 oktober 2010

Den kaotiska ordningens tidevarv.

Fick idag ett mejl som intresserade mig. Vad jag kan erinra mig känner jag inte avsändaren, men rubriken ”Litet tankegods att bygga på” och innehållet var så intressant att jag ägnat en stund åt att översätta den till svenska. Tackar avsändaren för att han lagt märke till att jag är en ”tänkande Lotta”, som gärna vill förstå mig på den tid jag lever i.


Ursprungligen kommer avsnittet här nedan från ett meningsutbyte i en krets av debattörer i USA:

Läser Dee Hock´s Birth of the Chaordic Age. Från den boken kommer en passage som jag funderar över:

Till skillnad från ändliga materiella resurser, multipliceras information genom överföring och är inte uttömd genom användning. Information som överförs är inte förlorad för källan, men ändå en tillgång för mottagaren. Informationen kan användas av alla utan förlust för någon. Såvitt vi vet är utbudet av information oändlig, varför detta inte följer någon av våra koncept eller lagar som gäller när brist råder. Det lyder bara begrepp och principer av oändligt överflöd, oändlig utnyttjande, oändlig rekombination. Vi har bara svaga aningar om vad dessa principer kan innebära, eller om de överhuvudtaget finns.

Projicerar vi på information våra gamla föreställningar om egendom och därmed gör den till en metod genom vilken en person kan få ut rikedomar från en annan, vilket varken avslöjar eller ändrar informationens extraordinära karaktär. Det visar bara den begränsade människans natur och hennes ovilja att ändra verklighetens interna modeller eller yttre beteende. ...

Tänker att ett samhälle som bygger på information och ett som bygger på kroppslighet kräver radikalt olika perspektiv och medvetande. Men vi föredrar alltför ofta att ignorera de grundläggande skillnaderna och vill föra över till Chaordic Age (eran då samexistens råder mellan kaos och ordning) de sätt att hantera information, idéer och värderingar, begrepp och antaganden som visat sig vara användbara i den mekaniserade, industriella eran; begrepp som ägande, begränsad tillgång, inkurans, förlust av fortskaffningsmedel, inneslutning, knapphet, separabilitet, kvantifierbar mätning, statistisk ekonomi, matematisk monetarism, hierarkisk strukturalism och en förvaltning byggd på kommando- och kontrollsystem.

Den nya eran ”Chaordic Age” ifrågasätter praktiskt taget varje begrepp för samhällelig organisation, ledning och beteende, som vi har kommit att förlita oss på. Vi klamrar oss fast alltför strikt vid gamla koncept, avvisar nya koncept alltför lätt, skyddar gamla former som skapat dessa begrepp alltför hårt, men att beslutsamt använda dessa gamla former på ett samhälle i förändring kommer att leda till ett misslyckande.”


Under tiden som jag jobbade med översättningen, slog det mig att de här tankarna, har bäring på de processer, som just nu pågår inom Piratpartiet, där vi mot bakgrund av en stadgerevision har svårigheter att hantera övergången från det gamla till det nya samtidigt som vi har svårt att resonera med varandra om en organisationsform för nätaktiva och vad som krävs av styrelsens ledamöter i förhållande till partiledningen, när det som sägs i olika andra fora inte kan läsas ut av styrelseprotokoll. Något jag som medlem bygger min tolkning på. Under vägs blir styrelsebeslut till något som ska tolkas som enbart partiledarens förslag. Att mötet ajournerades är ett i demokratisk ordning fattat beslut, som dock säger något om vår oförmåga att hantera delade meningar på ett konstruktivt sätt.


Känner djup förståelse för Krippas reaktion som han gett uttryck för både under Ordet fritt i PP:s forum och på sin blogg. Men sedan jag läst om den kaotiska ordningens era förstår jag att vi alla befinner oss i olika stadier av kaos och är i behov av kaosordning. Men, då kan ingen fortsätta rida på gamla käpphästar. Jag kan bidra med att lova försöka ställa undan mina och se om det leder till något nytt. Det är alltid för tidigt att ge upp :)


För övrigt måste vi hålla i när det gäller datalagringsdirektivetOpassande som sätter in det i ett begripligt sammanhang och Henry Rouhivuori, där en uppgift bland kommentarerna väcker några slumrande funderingar. Det gäller Runar Vikstens utredning. Något som bland andra Mark Klamberg skrev om den 3 mars 2010. Infallsvinkel skrev om hans meriter innan han utsågs som ordförande i signalspaningsnämnden, numera Försvarsunderrättelsedomstolen. Rick skrev också om datalagringen och kopplingen till polismetodutredningen och öppningen av FRA-shopen. Ska pröva att använda Annas fem frågor i samtal med vänner och bekanta och se vart det leder.

Intressant.

2 kommentarer:

Jakob sa...

När det gäller den polisiära signalspaningen och öppnandet av FRA-shoppen, så har jag diskuterat saken i en kommentatorstråd hos Johan Linander. Han bekräftar där att frågan är aktuell, vilket torde betyda att Vikstens utredning kommer att presenteras i närtid. Det är mycket nu.

Gun Svensson sa...

@Jakob Du har helt rätt - vi får räkna med att Vikstens utredning dyker upp förmodligen efter det att Polismetodutredningen valsat runt och då gör man ett paket av alltsammans. Jag har svårt med JL som jag tycker är rätt hal. Samtidigt kan man undra varför han fått på sin lott att försvara den förda politiken istället för Beatrice Ask. Arbetsfördelning som förvillar? Håller med om att det är mycket nu.