söndag 24 oktober 2010

IP – ett monopol som skadar företagsamheten.

Efter att ha tagit del av Stephan Kinsellas anförande vid The Economic Recovery: Wahington´s Big Lie vid Ludvig von Mises Institute via ett blogginlägg av Hax, inser jag att det finns advokater, som arbetar med Intellectual Property och offentligt talar om att dagens lagstiftning inte kan förenas med idéer om kapitalism och fri företagsamhet. I dagens samhällsklimat kan en sund konkurrens sättas ur spel med hänvisning till upphovsrätt och patenträtt. Det sker när resursstarka företag stämmer varandra och sedan i en förlikning ger varandra fördelar, som gör dem ännu mäktigare och ännu lättare kan stänga ute mindre aktörer inom samma affärsområde. Blev nyfiken på Mises.org och kollade närmare på detta möte den 9 oktober 2010 där Peter Klein pratade om olika vägar att sprida kännedom om deras mission att skapa utrymme för utveckling. Där finns flera inlägg värda att kolla in bl a detta om utbildning. Där lärde jag mig bland annat att det finns en webbplats Wikiversity för universitetens öppna läromedel och forskningspublikationer. Rätt intressant att vi får anstränga oss att upptäcka internets fördelar, medan etablerade media gör sitt bästa för att visa upp dess nackdelar. Undrar om vi har professorer med samma driv i steget som Peter Klein på svenska universitet. Men där har man väl okritiskt gått på allt prat om patentens och upphovsrättens välsignelse. Annars skulle de med hjälp av nätet kunna bidra till folkbildningen.


En annan folkbildningsgärning är att sprida information om att ett debattbetänkande Ny yttrandefrihetsgrundlag? har blivit offentligt. Det hände i fredags när regeringens utredare Göran Lambertz överlämnade Yttrandefrihetskommitténs förslag som formulerats i tre olika modeller med utgångspunkt från ledorden Ansvar – Verksamhet – Ändamål. I sammanfattningen sägs bland annat följande: Betänkandet kommer att remitteras av Justitiedepartementet och kommittén avser därtill att hålla seminarier för inhämtande av kritik mot och synpunkter i övrigt om modellerna. Efter denna remissrunda ska kommittén enligt planerna väga modellerna mot varandra och välja den som bedöms bäst, utveckla den modellen i detalj och sedan ställa den mot den nuvarande ordningen. I slutbetänkandet – som enligt direktiven ska avges senast i december 2011 – kommer vi att föreslå antingen en ny yttrandefrihetsgrundlag eller ändringar i TF och YGL. I slutbetänkandet kommer vi också att lämna förslag beträffande övriga uppdrag i direktiven, nämligen avseende skyddet för den personliga integriteten, förutsättningarna för enskilda att föra talan vid domstol om de utsätts för brott i medierna samt internationell rättslig hjälp på yttrandefrihetens område. I mån av tid kommer vi också att ta upp vissa andra frågor. Synpunkterna på detta betänkande bör helst i första hand avse de tre modellernas fördelar och nackdelar i sig och i förhållande till varandra. En jämförelse med dagens system blir förstås oundviklig, men vi hoppas att diskussionerna i möjligaste mån kan koncentreras till modellerna.


Hörde en kort presentation i SR:s Publicerat där Åke Pettersson ställde frågor till Lambertz mot bakgrund av tidigare intervju för ett par veckor sedan med Anders R Olsson. SVT:s Kulturnyheterna citerar ett par av medlemmarna i kommittén som talar om svårigheterna att gå nytt skydd för det fria ordet. När Göran Lambertz talar om en teknikneutral lag blir det naturligtvis av intresse för oss i bloggosfären att syna dessa förslag i sömmarna samt utnyttja möjligheten att påverka förslagen. Det kommer alla andra aktörer att göra. Journalisten.se noterar att det handlar om skydd för nya medier. Redan för drygt ett år sedan skrev Datainspektionen på DN Debatt Vi står maktlösa inför kränkningar på internet. I den debatt som pågår när det gäller nya och redan etablerade medier passar Emma Opassandes inlägg som hand i handske.


Avslutar med Christian Engström som visar att den ena handen inte vet vad den andra sysslar med, när det gäller förhållandet mellan EU och Sverige. Någon far uppenbarligen med osanning. SR ställer i Ekots lördagsintervju frågan Är hon EU:s polisminister? Det handlar om Cecilia Malmström. För att pigga upp oss kan vi notera det som Anders S Lindbäck noterat – Piratpartiet etablerar sig på flera håll inom EU.

Intressant.

Inga kommentarer: