måndag 25 oktober 2010

Internetdagarna – på nätet.Vaknade i morse med en rejäl huvudvärk och insåg raskt – det blir ingen resa till Internetdagarnas upptakt idag. Men, som tur var sände arrangören Stiftelsen .se det hela på nätet. Trist dock att gå miste om det som gör detta arrangemang så speciellt – möjligheten att träffa alla dessa hängivna internetvänner, även om en hel del av dem inte är särskilt långt från tangentbordet :). Men jag tröstar mig med att det snart ges andra tillfällen.


"Upprop för digital delaktighet" inleddes med ett antal inlägg om den digitala klyftan som sedan knöts ihop med berättelser utifrån olika frågeställningar, bl a: Vilka goda erfarenheter finns det, vad hindrar arbetet, hur går vi vidare och vad behövs för att skapa ett nationellt kunskapslyft. under rubriken ”Framgångsfaktorer för breda kunskapslyft”. Här finns en länk till den första delen av dagen. Moderator Annika Dopping var skicklig som intervjuare av de inbjudna: Abdulkader Habib, Studierektor Kista Folkhögskola, Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, Lilliann Källermark, Ordf. SeniorNet Sweden, och Karin Thalén, Förvaltningschef tio100, Norrtälje. Karin berättade bland annat om Internetbussens utflykt till Norrtälje kommuns norra delar. Det var en god inledning till eftermiddagens seminarier, om Ungdomar, Internet och Skolan och Internet och mänskliga rättigheter, som dock inte sändes live på nätet. Det var trist, även om fortsättningen av förmiddagens program om digital delaktighet också var intressant. Hoppas dock att vi kan kolla in dessa båda seminarier senare.


Det mest uppfriskande var att kunna notera att det går framåt allt motstånd till trots. Men som vi hörde sker utvecklingen i tre steg där det första steget handlar om omgivningens Ironi och hån och nästa om Motstånd, innan det lossnar och man bejakar det som sker. Med all den rädsla som dagligen exploateras i gammelmedia i förhållande till det som människor ägnar sig åt med hjälp av interhet, befinner vi oss definitivt i fas 2, även om en del kulturknuttar ännu inte kommit längre än till fas 1. Det var uppfriskande att höra Lillian Källermark, Seniornet, säga att man inte är slut i huvudet som senior, men att rätt många äldre behöver hjälp för att våga slå på en dator av ängslan för attacker och virus. Kan just undra varifrån den rädslan kommer?!


Under eftermiddagen fick vi en inblick i läget inom skolvärlden, vården och omsorgen samt vardagliga sysslor. Något som följdes av teman som Arbetsliv, Demokrati och integration samt en debatt mellan riksdagspartierna. Under rubriken Arbetsliv talade Mikael von Otter, Almega och Gunnar Wass, Arbetsförmedlingen. Den senare var inne på behovet av IKT-kunskap och påminde om tidigare satsning på Datorteken. Rolig hågkomst för min del, eftersom det var genom datorteket som jag 1997 fick chans att lära mig använda datorn och alla dess olika program samt att söka kunskap på nätet. Med det i ryggsäcken klarade jag senare att som glad pensionär börja blogga. Men, jag vill minnas att alla inte var lika förtjust som jag, eftersom de var yngre och tvångskommenderade till denna aktivitet, medan jag hade hört talas om datorteket och tog ett eget initiativ för att få komma med.


Via twitter fick jag information om olika intryck från #nätMR och #ind 10 d v s de två seminarierna som genomfördes parallellt och blev naturligtvis ännu mer intresserad av att få ta del. Men som sagt måste söka info om var. Kvar i sändningen noterade jag att Lars Ilshammar vågde ta tjuren vid hornen och tala om att det är regeringen som sitter på lösningen när det gäller delaktigheten. Hängrännor istället för stuprör anbefalldes. Sedan talade en företrädare för Folkbildningsrådet sig varm för folkbildningens roll i utvecklingen. Annars var Ilshammars ord om rädslan verkligen en riktig höjdare. Jag har länge irriterat mig på alla dessa tidningsartiklar och inslag i radio- och TV-program, där det verkar som att det elände, som kopplas samman med tekniken, inte har något som helst samband med människornas eget ansvar för hur de agerar på nätet. Festligt för övrigt att Annika Dopping vid ett tillfälle under dagen refererade till något som Piratpartiets Rick Falkvinge tidigare hade sagt.


Efter riksdagspartiernas företrädare fick vi lyssna på Ann Wiklund i det nationella nätverket IKT-lyftet, som vill samordna insatserna; Claes-Olof Olsson, Sambruk och Staffan Hagnell, .SE Staffan Hagnell berättade bland annat om det engelska Race Online 2012 Dagen avslutades med en interaktion med publiken, där en majoritet visade intresse för gemensamma tag. Trist dock att Demokrati och integration rankades så pass långt efter Vård och omsorg samt Utbildning, men det kan nog förklaras av att publiken till drygt två tredjedelar bestod av deltagare äldre än 40 år med intresse av bättre kunskap om IT inom sina respektive yrkesområden, men också många besjälade av uppgiften att möta medborgarnas behov av information och kunskap. Internetdagarna fortsätter i morgon och på onsdag med sändning på nätet.

Intressant.Inga kommentarer: