torsdag 11 november 2010

Regeringen skiter i vad det kostar – medborgarna får betala.

En grå och trist novemberdag som denna passar det bra att lyssna på Beatrice Ask när hon förkunnar att regeringen nu är klara med hur EU:s datalagringsdirektiv ska införas i svensk lag. Hax skriver ”Skyll inte på mig, jag röstade på Piratpartiet”. När jag såg att bloggtrollet Minata redan varit där och hälsat på, insåg jag att det enda rätta är naturligtvis att säga: - Tack för detta snälla polisen och alla lobbyister i kultursvängen!


Valet är nu över och upphovsrättsinnehavarna vädrar morgonluft, men när media nu äntligen pratar klarspråk om vad datalagringen egentligen handlar om, är jag rätt säker på att ni bara vunnit en s k Pyrrhusseger. Som framgår menar regeringen att kostnaden för lagringen ska betalas av teleoperatören d v s drabba oss telekunder, medan regeringen d v s skattebetalarna ska betala när polisen begär ut uppgifter ur den lagrade mängden. Men vad det kommer att kosta i reda pengar har ingen ännu berättat. Det är ingen konst att kosta på sig saker, när notan betalas av andra. Niklas Starow skriver hos Second Opinion att datalagringen kräver en Övervakningsskatt. Inte bara det. Det krävs en mycket bättre uppföljning av det polisiära arbetet så att skattebetalarna får veta hur effektivt detta åsidosättande av våra demokratiska fri- och rättigheter verkligen är och om det står i rimlig proportion till det obehag som detta skapar.


Skyddet för vår integritet ska i och för sig garanteras längre fram, sägs det. Det sker i samband med att riksdagen ska besluta om polisens rätt att få tillgång till dessa uppgifter. Idag tycks avlyssning ske på rätt lösa grunder. Därför passar man nu på att låta lagen om datalagring gå längre än vad direktivet kräver, vilket sker när regeringen begär lagring även av uppgifter om var man befinner sig när man är uppkopplad. Där är det också så att den rättighet att få ut IP-nummer, som riksdagen tidigare gett upphovsrättsindustrin rätt till med stöd av Ipred-lagen, används nu som dörröppnare för att ge polisen samma möjligheter. Hittills har vi kunder fått förlita oss på att en och annan internetleverantör satt sig på tvären och vägrat lämna ut kunders IP-nummer på alltför svaga grunder. Här ser vi att människors uppror kan bära frukt, men risken är fortfarande stor att detta bara är ännu en uppvisning i konsten att dribbla bort medborgarna för att beröva dem deras rättigheter.


I det sammanhanget måste jag nämna hur skickligt makthavarna handskats med USA:s övervakning, där en åklagare startat en undersökning, som inte kommer att leda till något av betydelse, men under tiden kan ledande politiker och tjänstemän svara undvikande på berättigade frågor med hänvisning till pågående utredning. Det sista konstaterandet visar att det hänt något rätt allvarligt med min egen tilltro till Sverige som rättsstat och rättsstatens tjänare. Därför gillar jag att SVT:s Aktuellt är ordentligt på bettet i sina intervjuer. Bara ordentligt pålästa journalister och samhällsdebattörer kan få makthavarna att inse vilka skyldigheter de har visavi medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter samt rättssäkerheten. Populismen har redan fått ett alltför starkt grepp om riksdagens ledamöter.


Rick Falkvinge och andra som slåss för ett öppet och fritt internet med rättssäkerhet för oss som användare, är med rätta djupt kritiska. Camilla Lindberg pekar på det ojusta i att utsätta nyvalda i riksdagen för uppgiften att ta ställning till denna del av ett helt kluster av lagar som tillsammans gör oss alla till tänkbara brottslingar i behov av övervakning. Hur ska de kunna samla det mod som krävs för att sätta ner foten? Speciellt som de med all säkerhet får höra sådana argument som att Piratpartiets brist på valframgång innebär ett OK att gå vidare på den inslagna vägen. Men vi tänker inte ge upp – tiden arbetar för oss. När jag häromdagen såg hur lamm och vargar slogs sida vid sida för "framtidens melodi" i form av kollektivavtal mellan upphovsrättsägarnas organisationer och internetleverantörer då fick jag den första ingivelsen – tiden arbetar för oss pirater. Vi behöver bara titta på arbetsmarknaden – vilka är det som drar fördel av att där finns kollektivavtal?


Samtidigt som detta pågår här hemma, diskuteras en översyn av direktivet runt om i Europa. I Tyskland säger justitieminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger att om EU Kommissionen vill hålla fast vid sin politik för datalagring, då måste de låta de nationella parlamenten och konstitutionella domstolarna få avgöra om de ska genomföra detta. Och Christian Engström berättar bl a att kommissionären med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes, talar om att Copyright måste börja fungera som en byggsten istället för att vara en stoppkloss. Därför glädjande att intresset för internets frihet och integritetsfrågorna fortfarande pyr inom alliansen, vilket Oscar Fredriksson (C ) visar när han konstaterar Frihetsfrågorna döda. MinaModerataKarameller och Lakes Lakonismer är andra. Även bloggare i opposition reagerar – här Kulturbloggen. Men vi minns alla att det var den tidigare justitieministern Thomas Bodström, som på sin tid drev igenom direktivet. SR Ekot rapporterar bl a att S är positiv och "framtidslöftet" Morgan Johansson tycker att 6 månader är i kortaste laget.


Avslutar med Anna Troberg, som uppmärksammat en annan aktuell händelse och dess orimliga konsekvenser på grund av den förvirring som uppstår så snart det gäller en företeelse på nätet. Nu är det Hudiksvalls tingsrätt som lutat sig mot att upphovsrätt funnits med i bilden. Milda Matilda!

Intressant.

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Integritet, adjö. Jag länkar till dig i ett upprört inlägg.