tisdag 16 november 2010

Det är som förgjort ...

När jag och andra tycker att media borde kolla upp vad svenska folket egentligen tycker om förslaget att ålägga teleoperatörerna att lagra alla våra trafikdata, briserar den ena spektakulära händelsen efter den andra, vilket gör att regeringens planer hamnar i medieskugga. Det underlättar när de vill gå vidare på den inslagna vägen mot övervakning och kontroll av svenska folket. Det började med FRA och fullföljs nu med datalagring samt Säpos och polisens hemliga teleövervakning.


Igår lyssnade jag på TU:s debatt om Offentlighetsprincipen och hörde då för första gången någon tala om ”verksamhetens integritet”, vilket statssekreterare Graner gjorde under den avslutande frågestunden. Det var en intressant twist som det tål att fundera över. - Är verksamhetens integritet något som kan begränsa Offentlighetsprincipen med stöd av ändringar eller tillägg i Sekretesslagen? Nåväl, det pågår en debatt med anledning av Yttrandefrihetskommitténs tre diskussionsunderlag, som nu är ute på remiss.


Idag ska jag ägna dagen åt en resa in till Stockholm, där jag ska äta en tidig lunch i sällskap med min son för att därefter besöka Radiohuset där Cilla Benkö och Mats Svegfors presenterar Journalistik 3.0 - Medieormen ömsar skinn. Det är en interaktiv bok om mediesamhället som skrivits av dem båda. Det ser jag fram emot.

Intressant.

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, det är märkligt hur ofta andra saker kommer upp och ställer integritetskränkningarna i skymundan. Men jag tror ändå inte att Monas avgång beror på en vilja att överskugga Asks nya feltramp.

Fick i alla fall in min Övervakningslagstext som debattartikel i PR idag. Alltid något.

Gun Svensson sa...

@Lars-Erik: Jag tror mera på slumpens skördar än att någon styr och ställer i en viss riktning. Sedan vet jag att det finns andra som talar om tillfälligheter som ser ut som en tanke och då kallar detta Synkronositet.