fredag 10 december 2010

Ordkrig rasar på många håll och kanter

Först ett stort tack till Sanna Rayman hos SvD som klarar att se på spinnet kring Wikileaks och dess grundare Julian Assange på ett klarögt sätt. Det vanligaste är annars att en majoritet av kvinnor inom såväl gammelmedia som sociala medier gått i taket sedan en del män i bloggosfären, som reagerat på Åklagarmyndighetens klantighet eller misstänker att Julian Assange lockats av en skickligt gillrad honungsfälla, gått ut med information om vad framförallt den ena kvinnan lämnat i form av elektroniska spår, vilka knappast talar för att hon skulle ha blivit våldtagen. Oerhört trist att dessa män så starkt misstror åklagaren i målet, vilken är den som ska se till att förundersökningen blir så fullödig som möjligt. Rättvisa ska inte skipas av någon annan än en domstol med den rättssäkra ordning som Sverige tidigare har haft som ledstjärna. Juridikbloggen bjuder på en lektion.


De män och kvinnor, som tror att Assange utsatts för en komplott, har uppenbarligen svårt att ta in att Wikileaks fiender, tack vare Julian Assanges svårigheter att hålla på sig, fick en chans, som de naturligtvis utnyttjar. Korkade vore de annars. Julian Assange klantade till det för sig själv och sin organisation helt enkelt. Att en del män inte kan se detta grundar sig på att de retar sig på feminister i allmänhet och genuspredikanter i synnerhet, varför Åklagarmyndighetens organisation med en särskild enhet i Göteborg för våldtäktsmål blivit sinnebilden för radikalfeministernas övertagande även av rättsväsendet. Att kvinnornas advokat tidigare varit landets JÄMO gör sikten ännu sämre hos dessa män. Å andra sidan ser jag hur Dagens Arena samlar de röda feministerna till gemensam aktion eftersom kvinnornas rätt att anmäla vad de upplever som en våldtäkt är en stor SAK i saken. Dessutom vill Dagens Arenas skribent ha igång en diskussion om otidigheterna i kommentarstrådarna hos de feminister som skriver om saken.


Om det i samband med denna batalj skrivs lagar om att anonymiteten på nätet ska åtgärdas, då tycker jag att alla de grabbar och grabbiga män, som inte klarar en saklig diskussion i brännbara frågor, ska se sig själva i spegeln och medge att de har stor skuld i det. Samtidigt anser jag att en del kvinnor borde ta av sig genusglasögonen och fundera över på vilket sätt de själva bidrar till de motsättningar som råder. När ikonen Naomi Klein twittrade ”Rape is being used in the #Assange prosecution in the same way that women's freedom was used to invade Afghanistan. Wake up! #wikilieaks” då kände jag att the bottom is nådd. Kvinnornas advokat reagerar naturligtvis med all rätt skarpt på att kvinnorna hängs ut på nätet så som nu sker. Rättvisa ska skipas i domstol!


Förutom ett informationskrig pågår alltså ett könskrig och som i alla andra krig är krigets första offer Sanningen. Wikileaks visar inte sanningen, skriver chefredaktör Reidar Carlsson i Norrtelje Tidning. Helt klart inte Sanningen, men vare sig Reidar Carlsson vill det eller inte, så visar de läckta dokumenten delar av sanningen. Något som gör att jag och andra lättare kan tolka hur landet ligger. Konspirationsteorier växer ur vetskapen att makten gör allt för att dölja sina förehavanden. Förspelet till beslutet om FRA-lagklustret visar att både riksdagen och svenska folket blev lurade, vilket jag skrev om igår. Genom att lägga ihop information som läckts med information tillgängligt på annat håll, behöver man inte vara Einstein för att räkna ut att ledande politiker dragit svenska folket vid näsan genom att delvis ljuga och förtiga sanningen. Det har gjort mig rosenrasande. Och jag är inte ensam - Marcus ombord på Livbåten.


I informationskriget har nätaktivisterna inom Anonymous bytt strategi. Istället för dos-attacker d v s överbelastning som leder till ”denial of service” (dos) hos olika webbsidor går nu en uppmaning runt världen om att hämta dokument hos Wikileaks och dra egna slutsatser samt sprida detta med källan till andra på nätet. Dessutom man vi se att medan Wikileaks jagas förbereds en ny möjlighet för läckage – Open Leaks, som drar igång i nästa vecka. Copyriot berättar mer om detta. Den nyheten sprids även av gammelmedia som här Expressen, Dagens Nyheter och SvD.


Det är som Pär Ström skriver i sitt debattinlägg i SvD: ”Att krossa Wikileaks blir som när hjälten i sagan hugger huvudet av en hydra och tio nya genast växer fram”. Det kan behövas eftersom Julian Assange nu också misstänkliggörs genom sitt samarbete med den svenske journalisten Johannes Wahlström. Här går en ny konfliktdimension i dagen Judar vs Antisemiter och jag undrar: - Måste jag välja sida eller kan jag få tycka att sanningen kommit i kläm mellan människor som gör anspråk på tolkningsföreträdet vad gäller Sanningen både när det gäller Kvinnor vs Män och Judar vs Antisemiter? Rick Falkvinge drar historiska paralleller. Motviktigt ser också det kontraproduktiva även om han som jag förstår frustrationen som pyser litet varstans.


Den som vill ägna sin kraft mera åt att kolla Wikileaks material kan ha hjälp av att den en norsk tidning gör hela Wikileaks material tillgängligt vilket TT förmedlat till bl a Expressen. Sedan måste jag – apropå detta om konspirationsteorier – få bjuda på Wireds berättelse om en DNS-leverantör i Kanada (DNS står för Domain Name System), som tidigare på felaktiga grunder drabbades av en dos-attack från USA:s vänner, nu erbjuder Wikileaks två domännamn. Handlar det om att ge USA en möjlighet att lära känna fienden eller har den tidigare attacken gjort att företaget valt sida? Såna konspiratoriska tankar kan ligga bakom mitt sätt att söka mig fram till en sannare kunskap om det som vi kallar verklighet. Själv vill jag nog mera se det som kritiskt tänkande.


För övrigt tänker jag inte köpa någon julskinka i år. Jag bestämde mig för det sedan jag läst om myndigheternas hantering av de hemskheter som Djurrättsalliansen avslöjat. Om opinionsbildning ska fungera som ett mer verksamt vapen än att bränna Scans bilar, kan vi – som gillar skinka – inte längre blunda för det som sker hos grisuppfödarna. Det är naturligtvis synd om en bojkott drabbar även de medlemmar i Sveriges Djurbönder som sköter sig, men utan kundernas reaktion sker inte en välbehövlig självsanering.

Intressant.

PS. I dagens anledning: Lars-Erick som uppmärksammar oss på vad mottagaren av Fredspriset säger om internet. DS


27 kommentarer:

Anonym sa...

Läser ditt inlägg och funderar hur det kan komma sig att personer (som t ex Assange, m fl) vilka säger sig företräda "sanningen" kan få så många att okritiskt svälja deras budskap. Visst presenteras ett antal "sanningar" i de dokument som släpps men utan sina sammanhang blir de lätt "sanningar" att tolka efter eget behag. Intressant nu att se hur "Open leak" byggs upp med en mer försiktig inställning till att själva stå för "sanningen"!
Trevlig helg!

Gunnar sa...

"Rättvisa ska skipas i domstol!"

Jag håller med. Tyvärr verkar det på sistone som Sveriges domstoalar inte riktigt greppat konceptet "rättvisa".

Precis som våra ledare inte riktigr fattat konceptet "representativ demokrati".

Gun Svensson sa...

@Gubben Sanningen är inte så lätt att få grepp om eftersom vi har olika bitar som vi tolkar genom de filter av erfarenheter och föreställningar om livet och tillvaron som vi bär med oss i vår ryggsäck. Till demokratin hör att vi faktiskt har vår fulla rätt att tolka men sedan måste vi acceptera att andra har andra bilder av sanningen, som man kan pussla ihop eller gräla om. Jag är rätt säker på att OpenLeak kommer att dra lärdom av det som nu händer. Sedan må vi lära oss att kolla källor innan vi drar i fält för den ena eller andra sidan. Förutom de tre motsatspar jag redovisat i inlägget tillkommer gammelmedia vs bloggosfären som inom sig bär motsatser av olika slag.

Gun Svensson sa...

@Gunnar: Problemet är väl att vi inte har någon Jan Björklund i livets skola :)

Tor sa...

Bra inlägg. Men man kan förstås vara kritisk mot eller åtminstone ställa sig väldigt frågande inför åklagarmyndighetens agerande utan att vare sig skuldbelägga kvinnorna eller dra några slutsatser i skuldfrågan.

Rimligtvis bör utgångspunkten vara att den som hörs för ett brott inte åsamkas mer olägenheter och kostnader än nödvändigt och att sekretessregler respekteras. I det här fallet framstår det ju närmast som att det omvända råder. Det är svårt att se hur Assange skulle ha kunna orsakas större skada och olägenhet av agerandet.

Visst ska domstol skipas i domstol. Just därför är det så viktigt att de maktmedel som används för att nå dit inte upplevs som en dom i sig. Självklart ska inte rättsväsendet göra skillnad på person, men rent objektivt tycker jag att det vore lämpligt att fall som involerar personer som bara vistas en kortare tid i landet utreds snabbt.

Hur som helst så blir jag precis som du beklämd när jag ser hur kvinnorna i det här fallet hängs ut. Det är inte ok.

Gun Svensson sa...

@Tor Om jag tolkat informationen hos Åklagarmyndigheten rätt så har en särskild enhet inrättats vid enheten i Göteborg, vars uppgift är att utveckla hanteringen av våldtäktsmål mot en större rättssäkerhet för både kvinnor och män. Möjligheten till överprövning finns ju alltid om Marianne Ny låter genusglasögonen förvränga hennes synförmåga. Naturligtvis är det provocerande för de som tycker att det är för mycket snack om feminism och jämställdhet att förre JÄMO dessutom figurerar som kvinnornas advokat. Visst kan man tolka det som att saken redan är avgjord på förhand till Assange´nackdel, men jag vill inte tro det.

Även om jag kan förstå en del grabbars frustration över behandlingen av Assange så ogillar jag hämnd - hänga ut henne så som han blivit uthängd. Men feministernas jämförelse med Bjästa är helt åt helskotta. Dessutom förstår jag inte varför man så gärna inbillar sig att det är en konspiration.

Försök ta in att Assange var oförsiktig. Mycket konstigt om USAs myndigheter inte skulle utnyttja ett sådant tillfälle. Och med den lagstiftning, som vi har här i Sverige, där en man kan vara riktigt säker endast om han kan styrka samtycke, borde Assange för organisationens skull ha hållit på sig ;)Groupies är per definition tjejer/kvinnor, som blivit bländade och därför lätt att utnyttja av grabbar med makt, pengar och/eller kändisskap. Det finns väl en motsvarighet när svenska kvinnor "umgås" med infödda ynglingar på en del avlägsna semesterorter, men då kallas det visst semesterflirt;)

Thomas Tvivlaren sa...

@Farmor Gun: Bra inlägg som så ofta tidigare!

Grundintentionen med den kritik som nu riktas mot de som agerar som svin mot de kvinnor som gjort anmälan är att rättvisan måste ha sin gång och att det är upp till rättssystemet att avgöra eventuell skuldfråga. Ingen skall m.a.o. varken dömas på förhand för våldtäkt eller beskyllas för falsk tillvitelse/anmälan.

Mot den bakgrunden gör följande mig lite fundersam dock:

"...tack vare Julian Assanges svårigheter att hålla på sig, fick en chans, som de naturligtvis utnyttjar. Korkade vore de annars. Julian Assange klantade till det för sig själv och sin organisation helt enkelt."

Hur vet vi det? Tolkar jag fel om jag upplever det som att det är ok att anta Assanges förehavanden och intentioner utan full kännedom om sakernas tillstånd?

Gun Svensson sa...

@Thomas Tvivlaren: Det var mot bakgrund av snacket om kondomer, men också vår lagstiftning som kan ställa till det för en man i hans position om han inte kan styrka samtycke.

Thomas Tvivlaren sa...

Ok, då är jag med, tror jag.

Din poäng var alltså att Assange klantade till det mot bakgrund av att vi har en lagstiftning som är demokratiskt märkligt...för att vara diplomatisk. (Omvänd bevisföring.)

Gun Svensson sa...

@Thomas Tvivlaren: Åt det hållet, men ingen hade väl upplyst honom om det :). Hade jag varit i hans situation med det ansvaret skulle jag ha tagit det säkra för det osäkra.

Thomas Tvivlaren sa...

"Hade jag varit i hans situation med det ansvaret skulle jag ha tagit det säkra för det osäkra."

Jo, det är väl där jag känner att vi gör lite samma principiella vurpa som de som lägger skuld på de anklagande, dvs vi utgår från att han agerat på ett visst sätt utan att ha tillräckligt på fötterna.

Gun Svensson sa...

@Thomas Tvivlaren: Jag menar, för alla eventualiteters skull se till att ha pålitliga människor omkring sig. Paranoia? Ja, men ...

Dennis Nilsson sa...

Det blir nog alldels utmärkt ifall Open Leaks läcker om Robinson Robbans senaste fylla och låter WikiLeaks sköta journalistiken!

Är det något vi kan lära av historien så är det att man inte skall hysa någon större tilltro till mediehusens vilja att publicera explosiva, säkerhetspolitska avslöjanden...

Mattias sa...

Har verkligen båda kvinnorna hängts ut som du säger, Gun? Är det inte bara den ena av dem, hon som har formulerat ett långtgående program för hämnd på män, som har kommit att kritiskt granskas? Mot den bakgrunden finns det anledning att misstänka henne för falsk tillvitelse, ett brott i paritet med våldtäkt, inte bara för den skada den falskt anklagade tillfogas, utan också och i kanske än högre grad för hur det bidrar till att gröpa ur tilltron till kvinnors våldtäktsanklagelser i gemen.

Självklart bör vi inte sätta ner foten och tro oss veta om den ena eller den andra sidan är skyldig, men är det verkligen orimligt att belysa hur den kvinnan explicit har förespråkat hämnd mot otrogna män; i synnerhet som hon är person med viss offentlig maktbas?

Jag kan tänka mig att betydligt värre ting än granskande har förekommit på nätet, och i det stycket är jag helt överens med dig. Men att sätta ljuset på hennes handlande när det talar för att hon far med osanning; varför ska vi inte göra det?

ErikH sa...

Ett bra inlägg, men en liten detalj: att Borgström är så avskydd och föraktad beror inte på att han varit JÄMO, utan på det narcissistiska sätt varpå han skötte detta ämbete. Borgström är alltjämt ihågkommen som mannen som ville att vi skulle bojkotta fotbolls-VM i Tyskland därför att tyskarna inte delade Borgströms syn på den svenska sexköpslagen. Han påstod att vi skulle bli ett lysande exempel för världen om vi hade gjort oss till åtlöje genom att dra oss ur.

Gun Svensson sa...

@Mattias: Det är i så fall uppgifter som kan vara till nytta för Assange och hans advokat, men eftersom detta valsat runt tappar det förmodligen i trovärdighet. Jag kan sätta mig in i hur den som dragit igång vendettan mot tjejen AA har resonerat, men eftersom rättvisa ska skipas i domstol och inte ute på nätet, går det bort för mig. Mest liknar det en hämnd för att Julian Assanges rykte blivit skamfilat runt klotet. Men att han som person är ifrågasatt på andra grunder ska den som vill se saken ur olika perspektiv sätta sig in i. Lyssnade för en stund sedan på ett symposium i New York City med mediamänniskor och press och där uppfattade jag stödet för wikileaks som läcka var starkt medan stödet för Julian Assange som person var så där. Googlade på efter paneldeltagarnas bloggar och det gav en del nytt som jag inte känt till förut. Även om jag tar det med en rejäl nypa salt så finns där något att ta fasta på, men till det återkommer jag. Anklagelserna mot honom här i Sverige kom i en bisats när en av debattörerna sa något lustigt om att en sprucken kondom var Assanges egen wikileaks. Däremot blev det hela surrealistiskt när twittertaggen pdfleaks började användas så att tweets från symposiet och från nätbesökarna blandades med och sedan togs över helt av porrbrudar som erbjöd sina tjänster.

Mattias sa...

Min första fråga förbigick du. Har båda kvinnorna blivit granskade och kritiserade, eller bara hon som har en viss politisk maktbas och som har formulerat ett program för hämnd på män för exempelvis otro?

Du säger "vendettan" och kallar henne "tjejen" fast vi talar om en fullvuxen kvinna, Gun. Varför väljer du värdeord?

Vad gäller det övriga du skriver, om att lita på domstolarna ber jag att få återkomma. Det tål att tänka på.

Mattias sa...

Tillbaks som gubben i lådan. Det här handlar nog mindre om AA och Assange m fl än om principer, eller åtminstone bör det vara så: Vad är rätt och vad är inte rätt att säga på internet?

Uppenbarligen inget om någons person. Att den eller den är si eller så. Eller tvärsäkra spekulationer om att den minsann har den ena eller den andra avsikten.

Men rena fakta måste kunna sägas. AA har av allt att döma publicerat ett manifest och ett program för hämnd på (bl a otrogna) män. Hon har av allt att döma redigerat sina twitterinlägg, på så sätt att det inte längre framgår att hon var tillfreds med Assanges sällskap minst ett dygn efter den påstådda våldtäkten, vilket givetvis skulle minska trovärdigheten i hennes anklagelser.

Dessa påståenden kan naturligtvis ifrågasättas, fast de verkar trovärdiga; det första ligger också i linje med hennes tydligt uttalade radikalfeministiska linje och agerande av vad jag kan förstå.

Men för att hålla sig till principfrågan: är det fel att dra fram den typen av fakta i ljuset?

Publicister gör det (Uppdrag granskning etc), men kanske inte innan dom fallit i målet. Kanske ger de konsekvent rättsväsendet chansen att säga sitt först.

Jag vet inte.

En ytterligare komplikation är givetvis att själva rättsväsendet står i skottgluggen för misstankarna att vilja komma åt Assange. Åklagarens uppförande har inte förbättrat den saken, liksom ej heller de nyss framkomna uppgifterna om Sveriges förhållande till främmande makt. Men det är förvisso en annan fråga.

Maj Rehnberg sa...

Maj Rehnberg sa
Tack Farmor Gun för ditt mycket informativa inlägg. Detta borde få oss att debattera om det som publicerats på Wikileaks och inte fastna i Assanges sexliv. För det är ju just det som etablissemanget vill. Jag är ju inte så haj på detta med data men det förefaller som om det inte går att kommentera denna ledare? Till Reidar Carlsson vill jag säga att det är mer vad politikerna INTE berättar för oss som undergräver demokratin. Där har de stor hjälp av massmedia. Varför publicerade inte NT min insändare om dr. Uffe Ravnskovs kritik av att kolesterolet ska vara orsaken till hjärt- och kärlsjukdom. Apoteket AB och Pfizer hade säkert inga problem att få in sin artikel som uppmanar oss att äta kolesterolsänkande medicin.

Gun Svensson sa...

@Mattias: Gillar att du vill diskutera och se saken ur olika perspektiv. För mig 70+ är alla kvinnor 50- tjejer :)När det gäller kvinna nr 2 såg jag att det spekulerades att hennes motiv skulle vara att hon hade en kusin inom NBG i Afganistan, vilket skulle tala för att J A är utsatt för en konspiration. Jag tror varken på det ena eller det andra. Kvinnan som hängts ut med namn och bild är som du säger en mera offentlig person, men för den sakens skull inte fredlös. Jag känner inte till hennes liv som aktiv feminist, men om det är som du säger så kan uppgifterna vara av intresse för åklagaren och försvarsadvokaten. När det gäller skärmdumparna av hennes tweets så kan jag för litet om tekniken och vet inte om sådana kan förfalskas, om inte är det också något som J A:s försvarare kan ha nytta av.
"Vendettan" mot AA har spridit sig och det ordkriget rasar vidare främst i kvinnliga bloggares kommentarsfält där det är svårt att veta om de som kommenterar menar allvar eller om de bara älskar att reta gallfeber på dessa. Sedan kan jag tycka att även feminister måste bli mera medvetna om att det krävs två parter för att motsättningar uppstår och att yttrandefriheten mår bäst av att man försöker diskutera även om den andre provocerar.

@ErikH: När Borgström kom med den idén då var han JÄMO.

@Dennis Nilsson: Har förstått att det blivit mer av politik än journalistik i diskussionen om Wikileaks, där media splittrats i höger resp vänster och låter Timbros vd vara general på den högra flanken och AB:s Åsa Linderborg på den vänstra. Kan tänka mig att det också var skälet till att det tidigare inre teamet i Wikileaks splittrades och att Openleaks dras igång. Journalister gillar skarpt att möjligheten till läckage finns medan man har delade meningar sedan JA valt att inte släppa materialet fritt till alla på lika villkor. Där inryms också uppfattningen att journalistik uppstår när materialet hanteras av journalister. Det gör att konflikten mellan journalister och bloggare också finns med i bilden. Det mesta om sker är rätt komplext, vilket vi bör betänka oftare än vad vi gör. När vi drar alltför snabba slutsatser då gör vi det enkelt för oss.

Gun Svensson sa...

@Mattias: Gillar att du vill diskutera saken; samtalet berikar oss. För mig som är 70+ är alla kvinnor 50- "tjejer". När det gäller kvinna 2 har jag sett uppgifter om att hon skulle ha en kusin som arbetar i Afganistan, vilket passar dem som tror att J A utsatts för en konspiration. När det sedan gäller A A vet jag inget om hennes feministiska agenda, men även här menar jag att uppgifterna hör hemma hos åklagare och försvarsadvokat. Bara för att hon är aktiv politiker är hon inte fredlös. Yttrandefriheten vinner inte på att vi behandlar politiker som fredlösa, även om de är skitstövlar! Vad jag kan se har Wikileaks drabbats av att det hela tippat över och nu handlar mera om politik än journalistik. OpenLeaks försöker väl att råda bot på det, men då fördjupas konfliktytan mellan journalister och nätaktivister, vilket inte enbart är av ondo. Lika väl som Wikileaks mår väl av konkurrens gör journalister och nätaktivisterna det. Alla måste skärpa sig helt enkelt.

Gun Svensson sa...

@Dennis Nilsson: Lika väl som journalister mår väl av konkurrensen med nätaktivister är det välgörande för Wikileaks att OpenLeaks uppstår. Inga träd växer till himlen. Om du vill lägga tid på diskussionen om Journalistik 3.0 finns möjligheten att delta i projektet inom Sveriges Radio där styrelsens ordförande Mats Svegfors och en journalist skrivit en "internetbok" Journalistik 3.0 - Medieormen ömsar skinn, där läsare kan gå in och kommentera i hopp om underlag till en uppgraderad variant. Svegfors som själv var mycket kritisk till influensen från nätet för ett år sedan, har genom att jobba med detta projekt ändrat uppfattning och tillstod det öppet inför alla när "boken" lanserades. Jag var där och fick uppleva det, så låt oss ta fasta på de som vill göra en bra kombination istället för att stirra oss blinda på de motspänstiga.

@

Gun Svensson sa...

Om ni som läser blir förvirrade av mina kommentarer så beror det på att jag inte behärskar tekniken. Skrev först kommentarer till alla, som verktyget inte godtog då det var för långt. Tyckte mig se att det försvar i cyberspace varför jag fick börja om, men då blev det naturligtvis något annorlunda eftersom mitt minne inte längre är vad det har varit. Sedan döm om min förvåning - när jag kollar resultatet da dam så ligger även det först skrivna där. Även idag lärde jag mig något av att göra fel :).

Gun Svensson sa...

@Maj Rehnberg: Håller helt med dig om att makthavare alla kategorier gärna ser att vi hellre borrar i JAs sexliv än Wikileaks läckta material. Din kommentar till Reidar C är högst relevant. Det är rätt intressant att du säger detsamma om en av deltagarna i en pressdebatt i New York igår "the breakdown of trust in all institutions is at the center of what we're dealing with here". Ska skriva mer om detta symposium på min blogg och då kommer jag att citera din kommentar till Reidar C. Det kan vara så att han inte förstått finessen med kommentarer ;)Men det kan väl också vara så att han prövar sig fram. Det tar ju litet tid att hantera ytterligare en kanal förutom telefon och mejl.

Mattias sa...

Det skedda fångar hela frågan om internet och det fria ordet i ett nötskal, tycker jag. Är det möjligt att ge frihet åt det rimliga, kloka, analytiska och sanna utan att slussportarna samtidigt öppnas för nedrighet och förföljelse?

En svårknäckt nöt.

Gun Svensson sa...

@Mattias: Allt detta finns och blir inte annorlunda om inte de som ser sig som "rimliga, kloka, analytiska och sanna" vill ta på sig uppgiften att föra ett samtal även med dem som man upplever som gaphalsar. Jag tror att de blivit såna därför att alltför få har lyssnat. Och det kan i sin tur bero på att de är så j-la otrevliga. Men vad som är hönan och vad som är ägget är svårt att veta. Att stänga dem ute med lagliga medel föder bara mer hat och människor blir som krutdurkar. Fler journalister måste kliva ner från sin upphöjda position och interagera bättre med de människor för vilka de är till i förhållande till institutionerna och den politiska makten. Problemet är att förtroendet för dem har rasat i botten. Hos en del föder detta hat medan andra slutar bry sig. Bägge sakerna är illa för demokratins fortlevnad.

Gun Svensson sa...

@Maj Rehnberg: Har nämnt om din kommentar i dagens blogginlägg där jag tycker att tidningen kunde göra en artikelserie om konflikten mellan anhängare till LCHF och skolmedicinen där tillräckligt bra information från ömse sidor kan göra att människor kan välja själva vad de vill tro på.