onsdag 9 september 2009

Varat på nätet mer än kablar


Europeiska datatillsyningsmannen Hustinx talade vid konferensen om Öppenhet och Klarspråk.

I förrgår var det seminariet i Bryssel om Telekompaketet och igår sände regeringen från konferensen om Öppenhet och klarspråk, som handlar om läget inom EU när det gäller det som vi i Sverige känner som Offentlighetsprincipen vs Sekretesslagen (tack Erik för länk). Läget i behandlingen av Telekompaketet är att Sverige, som ordförandeland i EU, ska fixa en förlikning mellan Ministerrådet, Kommissionen och Europaparlamentet innan årets slut. DN uppdaterade oss för en vecka sedan här och här. Själv skrev jag ett mejl till våra MEP:er i Bryssel. Det har hittills lett till studs från två av dem att de inte var anträffbara just då. Eftersom jag röstade på PP i Europavalet, kan de andra nog tycka att de inte har någon anledning att bry sig särskilt mycket om mina mejl. Något, som är förståeligt, under förutsättning att de rycker på axlarna åt denna min protest utan tanke på att vi redan nästa år har ett val till riksdag, landsting och kommun, där kampen kommer att forsätta för en bättre politik när det gäller våra medborgerliga fri- och rättigheter samt rättssäkerhet i ett samhälle under utveckling med hjälp av informations- och kommunikationstekniken.


Det senare innebär att PP bestämt sig för att ställa upp med kandidater i dessa val, vilket det skrivits och surrats en hel del om. Själv befinner jag mig i ett mentalt tillstånd där jag inte vet vilket ben jag ska stå på. Ska jag fortsätta hoppas på att något av de partier, som jag röstat på tidigare, ska skärpa till sig och bli kunnigare, när det gäller teknikens möjligheter och begränsningar samt konsekvenserna av att tekniken allt oftare används i övervakande eller kontrollerande syfte? Eller ska jag arbeta aktivt för att Piratpartiet ska lyckas etablera sig även i Sveriges riksdag. Men, fram till dess jag har bestämt mig, noterar jag att bland andra Oscar Fredriksson (C ) och Mark Klamberg (FP) kämpar på.


Annars följer jag genom La Quadratur du Net och Anaïs situationen i Frankrike, där internetföretag påbörjat paketeringen – Internet Orange. Tidigare har Monica Hortens Iptegrity.com hållit mig uppdaterad om läget i Storbritannien, där ledande politiker ser internet som något liknande Bookshops. Underförstått kan man inte begära att varje butik kan erbjuda allt som finns på internet. Bokhandlaren eller i detta fall internetleverantören ska svara för sortimentet. Själv undrar jag om den, som behärskar tekniken, ska vara den som avgör vad tekniken ska användas till. Politiker finns till för att bygga samhället i ett samspel mellan företagare och folket. Abdikerar de från den rollen måste vi fråga oss vad vi betalar för. Hur som helst tackar MEP Christian Engström alla som bidragit till seminariets genomförande. Sedan återstå att se om det satt något avtryck i den fortsatta processen kring Telekompaketet.


För att stärka oss gentemot alla, som verkar för övervakning och kontroll, anordnas Freedom not Fear nu på lördag, vilket bland många andra Markus Berglund påminner om. Mark Klamberg ställer frågor kring Avknoppningar inom underrättelseetablissemanget. Opassande börjar där, men som så många andra – även jag själv – känner hon för att skriva om vad hon känner inför Blogge Bloggelitos Hej då och ”på återseende här och där, under andra former och under andra omständigheter”. Jag säger bara ett tack för att du lät oss hälsa på i din experimentverkstad, som emellanåt utmanade mina och säkert en hel del andras föreställningar om vad som i frihetens namn måste tolereras. Kent Persson (m) har också noterat Blogges sorti.


1 kommentar:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Tack för länken Gun!

Ses vi på lördag? (Jag kommer dit lite sent, men jag kommer.)