fredag 19 mars 2010

På gång om ACTA och en del annat.

Läser i itnews for australian business att Nya Zeelands handelsminister Simon Power vill ha input från allmänheten när det gäller ”synpunkter på digitala verkställighetsåtgärder, i syfte att ´bidra med att ett högre riktvärde för skydd av immateriella rättigheter´." Detta inför den 8:e förhandlingsomgången i Wellington den 12 april. Nätanvändarnas organisation InternetNZ kommer att ordna en öppen konferens två dagar innan för att redovisa hur allmänheten ser på saken. Inför den konferensen har man lanserat en webbplats PublicACTA och enligt Scoop Independent News ordnar de också ett allmänt möte den 24 mars för att ge allmänheten en chans att sätta sig in i saken. Knowledge Ecology International skriver om ACTA:the new institution och redovisar ett material med sex olika kapitel, som läckt ut.


I det sammanhanget kan det vara intressant att ta en titt på en del av den av EU-parlamentet nyligen antagna texten, där den engelska versionen lyder:

9. Calls on the Commission to continue the negotiations on ACTA and limit them to the existing European IPR enforcement system against counterfeiting; considers that further ACTA negotiations should include a larger number of developing and emerging countries, with a view to reaching a possible multilateral level of negotiation;


Översatt till svenska har något hänt, vilket Erik Josefsson, handläggare hos partigruppen De Gröna (som PP:s Christian Engström ingår i) bett Ellen Robson, European Parliament DG Presidency, Head of Unit Directorate for Legislative Acts, förklara. För närvarande lyder översättningen:


9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med Acta-förhandlingarna och begränsa dem till det befintliga europeiska systemet för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om immateriella rättigheter och för att bekämpa varumärkesförfalskning. De fortsatta Acta-förhandlingarna bör omfatta fler utvecklings- och tillväxtländer så att man eventuellt kan nå en multilateral förhandlingsnivå.


En mera korrekt översättning torde lyda som följer:

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta förhandlingarna om ACTA och begränsa dem till det befintliga europeiska systemet för immaterialrättsligt skydd mot varumärkesförfalskning och anser att de fortsatta ACTA-förhandlingarna bör omfatta ett större antal utvecklingsländer och tillväxtländer, med syfte att eventuellt nå en multilateral förhandlingsnivå.


Tänk hur det lilla ordet ”och” kan vidga betydelsen av vad som överenskommits! Nog kan man väl tala om en tillfällighet som ser ut som en tanke. Bra att vi har Erik som inte lämnar något åt slumpen. Det ska bli intressant följa om det blir någon rättelse. Om inte kan man undra vem som tjänar på att vilseleda det svenska folket.


Sedan några rader om Justitieminister Beatrice Ask senaste hugskott, som Expressens Eric Erfors skrev om igår. SvD, DN och SR har skrivit om detta tidigare. Eric Erfors noterar det som allt flera av oss lagt märke till - ”En gång i tiden var integritetsfrågor en central del i Folkpartiets politik. Så är det inte längre. Numera pågår ett kriminalpolitiskt race mot Moderaterna i tuffa tag-frågor.” Slutklämmen visar hur förblindade dessa politiska riddare har blivit ”Och vi som försöker försvara individens integritet i ett allt mer repressivt övervakningssamhälle är antingen blåögda terroristkramare eller samvetslösa drogliberaler.” Eller pedofiler skulle jag vilja tillägga.


Det finns bara ett sätt att ändra på detta: Public service-media måste ta sin uppgift som granskare på allvar och syna motiven för detta kriminalpolitiska race. Det är knappast tecken på ett politiskt ansvarsfullt ledarskap.


I avvaktan på det är det bra att Piratpartiets medlemmar och sympatisörer tar bladet från munnen. Ju flera vi blir desto större genomslagskraft. Här Fullmentalstraightjacket; Caspian Rehbinder och Svensk Myndighetskontroll.som tar till orda, även om de därmed riskerar att dra på sig ett mera närgånget intresse från statsmaktens olika organ. Idag är det 6 månader kvar till valet – det markerar jag genom att åka in till Stockholm för att dela ut flygblad tillsammans med ett gäng andra aktiva pirater.

Intressant.

9 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Hoppsan, piratpartiets flitigaste besökare verkar vara polisen och försvaret...

där ser man.

Bo Bengtsson sa...

Ta bladet från munnen?

Prova hur en Folkpartist ser på det här med bloggandet. Visar kanske en kommande trend.
Varför göra saker enkla, om det kan krånglas till.
PS Sänd ett brev, i kanske svart kuvert, till B Ask och säg vad du tycker, medans det är tillåtet.

Bo Bengtsson sa...

Dementi på ovan
Via email från Fredrik beror det på att han bygger om sin blogg.
Jag trodde i hastigheten att det berodde på allvarligare saker.
Ber om överseende

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Ja, det är ju dessa som är mest angelägna om att kunna spana i kablarna :-)

Bo B: Bra att du håller koll på en av dessa frihetsälskande liberaler. Idén med ett svart kuvert som motdrag till hennes kreativa förslag är bra - den måste medborgarna göra till en god vana.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag skulle föreslå grå färg.

Ett kuvert med AVSKED på grått papper till Ask.
Och dito till Johan Pehrson.
¨
Alternativt offentlig avrättning, för att nu anknyta till medeltida rättssyn.

Sedan får vi försöka restaurera detta med rättssäkerhet.

Lars-Erick Forsgren sa...

Glömde länka till min "avrättning" av personerna ifråga.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/03/askgra-eller-gredelin-lika-illa.html

Bo Bengtsson sa...

Folkpartiet bloggar vidare, så gott det nu går

Så här kan det låta:
"20 mars Kort uppehåll

Någon kanske undrar varför jag skriver så sällan. Orsaken är rent teknisk. På måndag den 22 mars - man skall vara försiktig med löften - kommer nya ting att introduceras på www.folkpartiet.se - som innebär att allt lagrat material efter den 15 mars försvinner."
Källa

Sverige, ledande tekniknation, tror att, via FP, allt försvinner från webben efter den 15 mars.

Undrens tid är inte förbi

Gun Svensson sa...

@Lars-Erick: Grått - inte mig emot, men lila ... Eftersom det är Piratpartiets färg kan man undra om hennes "utspel" var så töntigt som det kan förefalla :-)

@Bo B: Ja, nog är det festligt att ta del av detta. Livet är en komedi för den som tänker ...

Contrarian sa...

Sex torskar mot en laglös Ask? ;-)